Het ontwerp van de Omgevingsvisie Middelburg 2050 ligt van donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2023 ter inzage.

Bij het opstellen van het ontwerp van de Omgevingsvisie zijn inwoners, bedrijven en andere organisaties betrokken. Iedereen mag nu reageren op het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Middelburg.

De Omgevingsvisie gaat over de hoofdlijnen van de kwaliteit van de ruimtelijke leefomgeving, de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en andere zaken op belangrijke terreinen van de ruimtelijke leefomgeving.

De Omgevingsvisie is online raadpleegbaar:

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Indien u het plan fysiek wilt inzien en hier vragen over heeft, kunt u ook een afspraak maken via telefoonnummer 0118 67 52 10.