Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 6 januari 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Argusvlinder 9, kavel E11, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Atalantalaan, 32 appartementen, Middelburg

 • Voor: het bouwen van twee appartementengebouwen
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: KOW architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van twee appartementengebouwen op deze percelen is akkoord mits geen volkern plaatmateriaal in de gevels van de penthouses wordt toegepast. Volkern plaatmateriaal is geen passend, hoogwaardig genoeg, materiaal voor deze appartementen.

Geadviseerd wordt metselwerk (steenstrips) toe te passen.

Tevens wordt als suggesties meegegeven om:

 • de keermuur bij de entree (detail 49) af te dekken met beton in plaats van aluminium;
 • de hemelwaterafvoeren meer verdekt, in de binnenhoeken bij de balkons, aan te brengen. Of in de kolommen van de balkons.

Duke Ellingtonstraat 109 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de topgevel boven de entree ook in metselwerk wordt uitgevoerd;
 • de “puntjes” op de dakkapellen achterwege worden gelaten;
 • de dakkapellen iets verder van de goten van het entree-element vandaan worden geplaatst;
 • de gemetselde plint tot aan de onderdorpel van de kozijnen wordt doorgezet.

Hammarskjöldlaan 33 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerp: Contek-Serooskerke
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Heivlinder 2, kavel E33, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woonhuis
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de voor deze straat geldende criteria mits:

 • de entree meer wordt geaccentueerd;
 • de plint wordt doorgezet tot aan de onderdorpel van de kozijnen;
 • in de voorgevel ook op de eerste verdieping geen symmetrie in de gevelopeningen wordt aangebracht. De gevel is nu uit balans;
 • er meer ruimte wordt gecreëerd voor de garage (door de woning op het kavel iets naar rechts te verschuiven).

Heivlinder 12, kavel E28, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de voor deze straat geldende criteria mits:

 • de entree meer wordt geaccentueerd, meer uitgesproken wordt vormgegeven;
 • de garage iets verder naar achteren wordt geplaatst, zodat meer “ruimte” voor de entree ontstaat;
 • er een luifel boven de entree wordt aangebracht. Even hoog en aansluitend aan de garage;
 • de erker wordt uitgevoerd met een plat dak (niet wordt aangekapt);
 • de “oortjes” onder de goten in de voor- en achtergevel over de volle hoogte van de gevel worden doorgetrokken. Op die manier kunnen tevens de hemelwaterafvoeren aan het zicht worden onttrokken.

Heivlinder 14, kavel E27, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is nog onvoldoende verbetert ten opzichte van het plan van 25 november 2021. Het aangepaste plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • het gevelelement bij de entree verder van de goot vandaan te houden en lager uit te voeren. Het gevelelement is nu uit verhouding ten opzichte van dit deel van de voorgevel;
 • de ramen rechts van het gevelelement bij de entree op een andere manier worden gepositioneerd/vormgegeven. Ze “zwemmen” nu te veel in dit geveldeel;
 • ook het lagere bouwdeel uitgevoerd wordt in wit met een grijze plint (als het hoofdgebouw).

Als suggesties worden meegegeven, in het lagere bouwdeel de rechter pui (in de achtergevel) niet tot aan de dakrand door te zetten, en een architect in te schakelen.

J.J. Smitstraat 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Architect: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbouwen van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Molendijk 58 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 “de Nieuwe Dorpskernen”.

Het plan voor het plaatsen van twee dakkappellen op het voordakvlak van deze woning is akkoord mits:

 • de dakkapellen minder hoog worden uitgevoerd (maximaal 1,50 m. hoog);
 • de dakkapellen iets minder breed worden uitgevoerd (de breedte van beide dakkapellen samen maximaal 50% van de breedte van het dakvlak).

Oude Vlissingseweg 133, kavel E42, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de voor dit deel van Essenvelt geldende criteria mits:

 • de plint wordt doorgezet tot aan de onderdorpel van de kozijnen;
 • de PV-panelen in een (gesloten) rechthoek worden aangebracht;
 • de aansluiting op, doorgang vanuit het hoofdvolume naar het lagere volume iets verder terug komt te liggen ten opzichte van de topgevel (niet of minder zichtbaar wordt).

Paukenweg, bedrijventerrein Mortiere, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
 • Aanvrager: Minderhoud Betonboringen B.V.
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt nadere informatie aan te leveren voor wat betreft de context van het plan en dan vooral het kleur- en materiaalgebruik in de gevels. Het Adviesteam heeft de indruk dat in dit deel van Mortiere minder donkere kleuren zijn toegepast, worden voorgeschreven.

Tevens wordt verzocht aan te geven op welke plaats de reclame-uitingen worden aangebracht. Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw, dan is uniformiteit wat betreft de plaats op de gevel van de diverse reclame-uitingen van belang. Het definitieve advies wordt tot ontvangst van de gevraagde informatie aangehouden.

Sandberglaan 6 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Statenhove 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakopbouw op deze woning is akkoord mits:

 • de hoofdvorm van de dakopbouw op (exact) dezelfde wijze wordt uitgevoerd als de hoofdvorm van de dakopbouw op de woning Statenhove 12;
 • een (Velux) dakraam wordt toegepast;
 • er alsnog een bouwkundige tekening, en foto’s van de bestaande situatie, wordt voorgelegd/aangeleverd. Het huidige tekenwerk is onvoldoende om een definitief advies te kunnen geven.

Van Kleffenslaan 221 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning met een dakopbouw voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bierkaai 11 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van PV-panelen op een dakvlak van dit rijksmonument is akkoord mits de drie in rood op tekening aangegeven panelen achterwege worden gelaten (zie ook het advies van 16 december 2021). Deze drie liggen in het zicht vanaf de openbare ruimte en door ze weg te laten voldoet de situatie aan de criteria.

Goese Korenmarkt 3 en 5 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht. Tijdens het bezoek werd geconstateerd dat de verdiepingsvensters en de glasruiten nog oorspronkelijk zijn. Uitgangspunt is om die reden dat de bestaande vensters zo veel mogelijk gehandhaafd blijven en waar nodig gerepareerd/hersteld worden. Met achterzetbeglazing (zoals reeds aanwezig) kan het gewenste wooncomfort worden bereikt.

Het plan voor het verbouwen van dit pand, het vervangen van de aanbouw en het stabiliseren van de verzakking(en) in de achtergevel is akkoord mits:

 • het raamhout wordt gehandhaafd en alleen die delen worden vervangen die door houtrot zijn aangetast;
 • voor de roeden zijn “Wiener Sprossen” niet toegestaan (zijn conform de nota niet toegestaan in het beschermd stadsgezicht), er moet sprake zijn van echte roeden;
 • er stopverf wordt toegepast;
 • bij het vervangen/herstellen van het voegwerk kalkmortel wordt toegepast (geen portlandcement) en platvol gevoegd;
 • de gevels van de uitbouw worden uitgevoerd in hout of stucwerk (geen Keralit).

Ook wordt als suggestie meegegeven de huidige voegen met portlandcement (op termijn) te vervangen, om problemen in het metselwerk van de gevels in de toekomst te voorkomen. Op verschillende plaatsen is de baksteen al beschadigd door de te harde portlandcementvoegen.

Helm 3 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van banieren en een vlaggenmast
 • Aanvrager: University College Roosevelt
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van enkele banieren en een vlaggenmast voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria:

 • de banieren zijn te groot. De maximaal toegestane afmetingen van banieren zijn 85 x 85 cm.;
 • de banier op de gevel van het pand aan de Sint Sebastiaanstraat 12 hangt te hoog op de gevel. De bovenzijde van de banier moet minimaal 20 cm. onder de onderdorpel van het kozijn op de eerste verdieping blijven;
 • de banier op de entreepartij van het pand Helm 3 doet afbreuk aan de karakteristieke beeldkwaliteit en de architectuur van deze natuurstenen entreepartij;
 • de te plaatsen vlaggenmast is te hoog. De maximaal toegestane hoogte van vlaggenmasten is 2,5 m.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria af te wijken. het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • drie identieke banieren te plaatsen, waarbij de voorkeur uitgaat naar banieren van 50 x 85 cm. zoals nu aanwezig op de gevel van het pand aan de Lange Noordstraat;
 • de banier op het pand aan de Helm 3 links naast de natuurstenen entreepartij, op het metselwerk, aan te brengen;
 • een vlaggenmast op het pleintje aan de Helm achterwege te laten. De huidige entree is zichtbaar/opvallend genoeg. Daar komt bij dat er op dit pleintje al een veelvoud aan (diverse) objecten aanwezig is. Het toevoegen van een vlaggenmast zorgt voor te veel “verrommeling” van het pleintje.

Kanaalweg 22-24 Middelburg

 • Voor: het herstellen van de fundering, het restaureren van het exterieur en het (deels) klaarmaken voor het verhuren van verschillende ruimtes
 • Aanvrager: NS Stations B.V.
 • Architect: Ruland Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan is voorafgaand aan de vergadering door de monumentendeskundigen van het WARK en de gemeente voorbesproken.

Het ingrijpende en veelomvattende plan voor het herstellen van de fundering en het restaureren van het NS-station van Middelbrug, een rijksmonument, roept bij het Adviesteam nog de nodige vragen op.

De intentie en het beoogde eindresultaat zijn duidelijk en worden gewaardeerd. Echter over de manier waarop het beoogde eindresultaat moet worden bereikt en de geconstateerde gebreken worden aangepakt en opgelost, is nog veel onduidelijk.

Gezien de omvang van de voorgenomen werkzaamheden en de impact ervan op het rijksmonument is, om tot een goed afgewogen advies te kunnen komen, een nadere uitwerking noodzakelijk. Nadrukkelijk moeten daarbij ook de tussenstappen/tussenstadia worden beschreven.

Uitgangspunten/aandachtspunten/opmerkingen/vragen bij die verdere uitwerking zijn, in willekeurige volgorde, onder andere:

 • het is van groot belang dat er een zeer gedegen, onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek komt, waarin alle bouwfasen, veranderingen en wijzingen geanalyseerd en in beeld gebracht worden. Daarmee ontstaat een nulmeting van de huidige toestand van het gebouw, waarin het hele gebouw, en nadrukkelijk ook alle muren en interieurelementen, coherent, consistent en chronologisch zijn ondergebracht.
 • Het gebouw heeft immers in meer dan alleen de tot nog toe in de rapporten gehanteerde bouwfasen (1872, 1905, 1923 en 1953) wijzigingen ondergaan, zoals indirect uit sommige afbeeldingen blijkt. In de huidige rapporten ontbreken bouwtekeningen en beschrijvingen van de veranderingen in latere jaren, die noodzakelijk zijn voor het begrip van de metamorfoses van het gebouw en de samenhang van de verschillende onderdelen. Feitelijk is voor elk onderdeel een duidelijke chronologische inkadering nodig, ook van de jongere elementen (zoals 20e-eeuwse kantoortjes), en een fotografische vastlegging. Voor de beoordeling van de voorgenomen aanpassingen (voorgenomen sloop van binnenmuren, maken van doorbraken, etc.) is deze kennis essentieel;
 • voor de hierboven genoemde nulmeting zou het praktisch zijn als, alleen na en in overleg met de gemeente, recente verlaagde plafonds, voorzetwanden en omtimmeringen verwijderd worden, zodat er zoveel mogelijk van de historische bouwsubstantie in het zicht wordt gebracht;
 • eveneens van essentieel belang is, dat het bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke ervaren bouwhistoricus, daarbij valt te denken aan een lid van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici (www.bouwhistorici.nl) of een docent van de bouwhistorie-opleiding HBO+ in Utrecht;
 • daarna is een nieuw locatiebezoek zinvol en noodzakelijk, zodat het adviesteam aan de hand van het bouwhistorisch onderzoek ter plaatse alles kan bekijken;
 • het reclamevoorstel is niet specifiek genoeg. Geadviseerd wordt de beoogde reclame-uitingen in een aparte aanvraag onder te brengen, of de reclame-uitingen nader te specificeren. Waarbij erop wordt gewezen dat de reclame-uitingen moeten voldoen aan de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 7);
 • er is op 8 april 2020 een omgevingsvergunning verleend, met zaaknummer 218304, voor het verbouwen, renoveren en restaureren van het station. In deze vergunning zijn diverse voorwaarden opgenomen, waarvan de terugkoppeling met het Adviesteam nog niet in alle gevallen heeft plaatsgevonden. De vraag is of de vergunninghouder deze vergunning in stand wil laten of deze wil intrekken. Beide opties hebben gevolgen voor de beoordeling van de huidige aanvraag;
 • er ontbreekt een gedetailleerde werkbeschrijving, en/of bestek per ruimte en per gevelveld, waarin in ieder geval de uitvoering van de sloopwerkzaamheden (aanpak, monitoring en eventuele faseringen), noodzakelijke ontgravingen, aftoppingen van de bestaande fundatie, volgorde van betonstortingen, inbrengen schroefpalen, tijdelijke voorzieningen (ondersteuningen), herstel van verankeringen e.d. in is beschreven;
 • er ontbreken uitvoeringsdetails van alle nieuw toe te voegen bouwdelen;
 • niet helemaal duidelijk is wat precies onder de diverse gehanteerde begrippen zoals: “restaureren, conserveren, reconstrueren, ontdoen van schilderwerk, stralen, nader te bepalen, peel away, verfverwijderingspasta, in samenspraak met gemeente, gekraakte spanten en gordingen” wordt verstaan en voor welk onderdeel van het gebouw welke werkwijze/welk begrip wordt gehanteerd;
 • uit de slooptekeningen blijkt dat de bovenste lagen van het funderingsmetselwerk en de metselbogen van alle binnen- en buitenmuren worden “afgetopt” om plaats te maken voor de nieuwe betonvloer (de tafelconstructie).Uit de funderingsdetails blijkt echter dat er bij de buitenmuren sprake is van het maken van geboorde inkassingen met een diameter van rond 50 cm. Het Adviesteam heeft sterke twijfels over de haalbaarheid van beide voorstellen, vanwege de tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden verwachte impact op het rijksmonument;
 • het Adviesteam heeft een sterke voorkeur voor het ongemoeid laten van alle kleine(re), kwetsbare en bijzondere, rijk gedetailleerde gevelornamenten (consoles, bogen en terracotta bouwdelen), en om alleen ornamenten die vergaand door verwering zijn aangetast door identieke exemplaren te vervangen;
 • bij ontgravingen ten behoeve van het herstellen van de fundering is wellicht archeologische begeleiding vereist;
 • er ontbreekt nadere informatie over het opvijzelen van een deel, of delen van het gebouw (zoals vermeld op de tekening van het palenplan; blad 1). Verzocht wordt nadere informatie over hoeveel en waar en op welke manier wordt gevijzeld (vijzelplan, monitoring, tijdelijke ondersteuningen e.d.) aan te leveren;
 • er is sprake van de sloop van binnenmuren en binnenmuurfragmenten die voorkomen op het oorspronkelijke bouwplan uit 1872. Uitgangspunt moet zijn dat er niet of ten hoogste zo beperkt mogelijk bouwonderdelen met hoge of positieve monumentwaarden worden verwijderd; daarvoor is het gevraagde gedetailleerde bouwhistorische onderzoek noodzakelijk. De noodzaak voor het slopen van de aangegeven binnenmuren en muurfragmenten is onvoldoende aangetoond;
 • verder is onduidelijk hoe het luik in het linker voordakvlak, het beloopbare deel van de eerste etage (loopbruggen?) en het herstel van het voegwerk worden uitgevoerd (kleur en samenstelling voeg);
 • niet duidelijk is hoe de aanwezige aantasting door zwam integraal en blijvend wordt aangepakt (is de 60 cm ontpleisteren van de muren bijvoorbeeld voldoende?) en hoe de nieuwe materialen (bijvoorbeeld nieuwe vloer- en dakbalken) gevrijwaard worden van penetratie door de zwam;
 • er ontbreken tekeningen van de balklagen met daarop aangegeven de aangetroffen gebreken. Dergelijke tekeningen ook aanleveren van een bovenaanzicht van de spanten met daarop aangegeven de aangetroffen gebreken;
 • de aanpak van de natuurstenen plint en de verankering ontbreekt;
 • wat is de rol van en/of op welke wijze wordt de RCE betrokken bij het beoordelingsproces? De aanvraag en de sloopmelding zijn door de gemeente, met een verzoek om advies, bij de RCE ingediend.

Deze aandachtspunten zijn de eerste punten die bij bestudering van de ingediende stukken naar voren komen, maar ze zijn niet volledig noch uitputtend.

Het Adviesteam realiseert zich dat de jarenlange verwaarlozing een ingrijpend herstel noodzakelijk maakt. Daarbij redeneert het team dat vanuit monumentenoogpunt het gebouw zoveel mogelijk als Stationsgebouw afleesbaar moet blijven, zowel aan het exterieur als in het interieur. Op dit moment zijn voor het Adviesteam de consequenties van de voorgestelde handelingen voor het behoud van het gebouw onvoldoende duidelijk gemaakt, ook vanwege het ontbreken van een stappenplan dat inzicht geeft in alle tussenstadia en het ontbreken van een gedetailleerd bouwhistorisch onderzoek.

Kousteensedijk 7 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een vlaggenmast
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een extra vlaggenmast bij dit pand voldoet niet aan de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Er is maximaal één vlaggenmast toegestaan, terwijl er al meerdere (vier) vlaggenmasten op deze locatie zijn geplaatst.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen reden van de criteria af te wijken. De huidige vlaggenmasten zijn door hun aantal en afmetingen dominant/storend aanwezig in de openbare ruimte. Het toevoegen van een extra vlaggenmast levert een verdere verstoring op. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of op de gevel van het gebouw, in de zone waar zich al reclame-uitingen/logo’s bevinden, een bescheiden extra logo/reclame-uiting kan worden aangebracht. Of dat door middel van een verzamelzuil, uitgevoerd conform de criteria, in de behoefte kan worden voorzien.

Lange Delft 33 Middelburg

 • Voor: het vervangen van huidige winkelpuien door nieuwe winkelpuien
 • Aanvrager: Rovast Real Estate Fund Management B.V.
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de huidige winkelpuien is aangepast naar aanleiding van de vorige bespreking en voldoet aan de in de nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Lange Geere 3 Middelburg

 • Voor: het transformeren van een voormalig bankgebouw
 • Aanvrager: MBE Vastgoed B.V.
 • Architect: Archikon Holding B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het transformeren van dit voormalige bankgebouw tot appartementen is op hoofdlijnen akkoord mits:

 • er meer ruimte, minimaal twee dakpannen, tussen de dakkapellen wordt gelaten;
 • de dakkapellen minder breed worden uitgevoerd en niet worden gekoppeld;
 • de dakkapellen terughoudender worden vormgegeven en gedetailleerd (zoal in het vorige plan).

Het Adviesteam ziet de aangepaste tekeningen graag tegemoet.

Markt 77 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een zonnescherm
 • Aanvrager: Mrkt 77 B.V.
 • Architect: Thijsgutberlet Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van een schaararmscherm aan de voorgevel van de serre bij dit pand voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria, zoals ook al in eerdere planbehandelingen is aangegeven:

 • er zijn conform de nota alleen ophaalbare screens, uitval- en knikarmschermen toegestaan;
 • de kleur van het schermdoek, een mosterdkleur, past niet binnen het daarvoor geldende kleurenbeleid conform de nota.

Het Adviesteam ziet geen reden van de geldende criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een uitval- of knikarmscherm toe te passen. Daarbij wordt opgemerkt dat de bak van dat scherm, in afwijking van de criteria, in dit specifieke geval wel in de kleur van de kozijnen van de serre (RAL 7016) moet worden uitgevoerd.

Noordweg 127 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een tussenbouw
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van deze woning is vanaf de openbare weg nagenoeg niet zichtbaar en voldoet aan de in de nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Punt 11 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing en het aanpassen van de kozijnen
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Duvekot B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de beglazing, het aanpassen van de kozijnen van, en het plaatsen van zonnepanelen op dit rijksmonument voldoet niet aan de criteria en de beleidsuitgangspunten zoals die worden gehanteerd bij monumenten:

 • de zonnepanelen hebben niet de vereiste afstand tot de gevels en/of dakranden;
 • de zonnepanelen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg;
 • de bestaande ramen zijn origineel en mogen niet worden vervangen;
 • detail 14 van het kelderluik is op deze wijze niet uitvoerbaar, levert mogelijk problemen met inwateren en daardoor op termijn schade aan het monument.

Geadviseerd wordt:

 • de bestaande kozijnen en ramen te handhaven en deze te voorzien van monumentenglas, mits dat in het raamhout past, of van achterzetramen.
 • verzocht wordt om van het kozijn/raam op de begane grond waarin zich dubbel glas zou bevinden (voor- of achterzijde) voor de planbeoordeling duidelijke foto’s aan te leveren;
 • het kelderluik iets lager, onder de onderdorpel van het kozijn, aan de gevel aan te laten sluiten. En het luik op de bovenregel te leggen in plaats van het er deels tegen aan te laten sluiten;
 • de zonnepanelen lager in het dakvlak aan te brengen. Of de panelen op het dakvlak van de garage achter in de tuin aan te brengen.

Seissingel 12 B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de pv installatie
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van extra PV-panelen op het dak van deze woning in het beschermde stadsgezicht voldoet niet aan de daarvoor geldende criteria:

 • de panelen komen op een dakvlak dat is gericht op/gekeerd naar de openbare weg. Dat is in het huidige beleid niet toegestaan;
 • de panelen sluiten niet aan en wijken in vorm en kleurstelling af van de al aanwezige panelen. Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de panelen in een volledig gevuld rechthoekig vlak moeten worden gelegd.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval, vooral ook door de al aanwezige en zeer afwijkende panelen, geen reden van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Voorgesteld wordt de panelen aan te brengen op het dakvlak van de aanbouw.

Stationsstraat 24 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de gevelbank
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De monumentendeskundigen hebben deze locatie voorafgaand aan de vergadering bezocht.

De geplaatste gevelbank tegen de gevel van dit pand in het beschermde stadsgezicht voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria:

 • door het direct tegen de gevelplint plaatsen van deze volledig dichte bank, over de volledige breedte van de gevelplint, doet afbreuk aan de architectuur van het pand;
 • de volledig dichte en massieve uitvoering van de bank vormt een visuele belemmering en doet afbreuk aan het straatbeeld van deze belangrijke route van en naar, onder andere, het NS-station en doet afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord. De gevelbank doet in ernstige mate afbreuk aan redelijke eisen van welstand en aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Geadviseerd wordt losse tafels en stoelen, conform het beleid, te plaatsen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige felgroene kleur van de gevel niet voldoet aan het in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen kleurenbeleid. Geadviseerd wordt een kleur op de gevel aan te brengen die wel in het beleid past.

Stroopoortgang 3 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Aanvrager: Rovast Real Estate Fund Management B.V.
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit woon-winkelpand, en dan vooral het vervangen van de kozijnen, is niet akkoord.

De huidige symmetrie en raamindeling in de gevels van het hoofdbouwdeel aan de Lange Delft wordt niet doorgezet/behouden. Daardoor ontstaat een zodanig afwijkend beeld, dat de huidige karakteristieke beeldkwaliteit uit de wederopbouwperiode te veel verloren gaat. Bovendien worden in het hoge bouwdeel aan de Stroopoortgang op de beide verdiepingen de vensters met roedenverdeling vervangen door vensters zonder indeling. Dat leidt tot een ernstige verschraling van de sobere architectuur en een onwenselijke aantasting van het stadsbeeld in het beschermd stadsgezicht. Behoud van de roedenverdeling is noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat de huidige symmetrie en architecturale kwaliteit in de gevels wordt gehandhaafd. Om die reden wordt geadviseerd om:

 • de nieuwe ramen aan de Stroopoortgang uit te voeren in een vier-ruitsverdeling zoals in de bestaande vensters/kozijnen;
 • vanwege de gewenste symmetrie in de gevels alle vensters te voorzien van dubbele draairamen;

Zusterplein Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van 7 posities klimplantgeleiding
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De monumentendeskundigen hebben deze locatie voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het aanbrengen van klimplantbegeleiding tegen de achtergevel van een pand grenzend aan de openbare ruimte van het Zusterplein resulteert in een flinke verbetering van de uitstraling van dit plein. Ook het laten begroeien van het hekwerk aan de andere zijde van het plein (bij de fietsenstalling), de heraanleg van de parkeerplaatsen met grasbetonblokken en het opvullen van enkele aansluitende vlakken met groen en bomen leidt tot een aantrekkelijke vergroening van dit gebied. Het voorstel is akkoord mits:

 • het groen/de klimplantbegeleiding over de hele breedte van de gevel wordt aangebracht, vooral over de witte (met een andere kleur gevelsteen dichtgemetselde) delen van de gevel;
 • het groen/de klimplantbegeleiding door te zetten tot de onderzijde van de (witte) ventilatieroosters in de gevel.

Tevens wordt voorgesteld om ook in de begroeiing ook bloeiende klimplanten toe te passen (en de bestaande stokrozen en bomen te handhaven).