Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 4 november.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Atalantalaan Middelburg

 • Voor: het bouwen van 46 lamelwoningen
 • Aanvrager: OCE
 • Architect: MIX Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het Adviesteam merkt op dat deze lamelwoningen zijn ontworpen in lijn met de eerder getoonde laanwoningen. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Er wordt wel extra aandacht gevraagd voor de gevels aan de straatzijde, deze ogen nu nogal gesloten. Enige interactie met de straat door middel van gevelopeningen met daarachter een verblijfsruimte is gewenst.

Ook wordt verzocht een volledig materiaal- en kleurenschema, inclusief, bemonstering voor te leggen.

Citroenvlinder 4 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een nieuwe woning
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet niet aan de voor deze wijk geldende criteria:

 • de woning bestaat niet/te weinig uit twee duidelijk te onderscheiden volumes;
 • de twee volumes, de woning en de berging/garage zijn opgebouwd in dezelfde materialen/kleuren;
 • de voor- en linker zijgevel van de berging/garage zijn te gesloten;
 • de entree is niet uitnodigend/onderscheidend genoeg. En laat de houten gevelinvulling naast de entree achterwege.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Duke Ellingtonstraat 121 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • het gevelaccent rondom de voordeur niet over de volle hoogte van de gevel wordt doorgezet. Het accent beperken tot de begane grond (rondom de voordeur);
 • het raampje van de tweede verdieping in de voorgevel kleiner (minder hoog) wordt uitgevoerd;
 • het hoekraam bij de keuken naar de andere zijde (de linkerzijde) van de voorgevel wordt verplaatst. Op die manier wordt de linker zijgevel minder gesloten en komt de voorgevel meer “in balans”.

Heivlinder 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Bouwconsult37 B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de criteria mits de dakkapel:

 • minder grof wordt gedetailleerd (minder hoog boeiboord, geen dichte randen aan de voorzijde);
 • verder verwijderd blijft van de hoekkepers;
 • wordt voorzien van donkere zijwanden.

Landluststraat 71 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een garage en gebruik van een parkeerplaats
 • Ontwerp: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een prefab garage op het achtererf bij deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het ontwerp en het materiaalgebruik is niet afgestemd op, in overeenstemming met de woning en/of de recente aanbouw aan de woning. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de garage uit te voeren in metselwerk (steenstrips) als van de woning.

Langstraat 20 Arnemuiden

 • Voor: het vervangen van de aanbouw en veranderen van de kap
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen van deze woning is akkoord.

Wat betreft het voorstel om de zijgevel alsnog uit te voeren in horizontale (houten) geveldelen blijft het Adviesteam bij haar standpunt. Het aangehaalde voorbeeld staat, in tegenstelling tot dit pand, niet in het meest historische deel van Arnemuiden maar aan de rand, bij de entree aan de zuidzijde van het dorp.

Molendijk 7 A Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het ombouwen van de bestaande schuur naar een woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen van een schuur tot woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de vormgeving, gevelindeling en –geleding, maatvoering, het materiaalgebruik, detaillering en karakter van de bestaande schuur is niet als uitgangspunt genomen;
 • de geleding en de ritmiek in de gevel(s) is(zijn) niet verticaal gericht;
 • de gevels worden niet opgetrokken uit baksteen in aardetinten;
 • de kozijnen, ramen, deuren, enz. zijn niet van hout gemaakt;
 • de kleuren voldoen niet aan het kleurenbeleid.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de criteria af te wijken. het voorstel is niet akkoord.

Tot slot wordt opgemerkt dat de architectuur/vormgeving van het pand met de aangeleverde tekeningen niet is te beoordelen. Verzocht wordt voor het vervolg gemaatvoerde bouwkundige tekeningen aan te leveren. Het plan wordt anders niet in behandeling genomen.

Noordweg 506 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is, gezien het negatieve stedenbouwkundige advies met betrekking tot het vorige plan, akkoord.

Oude Veerseweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Joost Marchal
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 5 “het Buitengebied” en het BKP Landgoed Oude Veerseweg.

Het nieuwe plan voor het bouwen van een woning op dit perceel voldoet aan de criteria. Het plan is akkoord.

Seisweg 20 B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van de woning is akkoord mits de dakopbouw binnen de schoorstenen blijft (zoals eerder geadviseerd).

Op dit blokje met woningen is deze woning (Seisweg 20B) de eerste woning waarop een nokverhoging gaat komen. De voorbeelden waarbij een dakopbouw met nokverhoging over de volledige breedte zijn aangebracht liggen aan de overkant, verderop in de straat. Woningen met een vergelijkbare architectuur maar niet identiek.

Daar komt bij dat die dakopbouwen dateren van voor de aanscherping/vaststelling van het huidige beleid. Bij dakopbouwen met nokverhoging worden sinds de vaststelling van het huidige beleid deze alleen toegestaan indien ze tussen de schoorstenen blijven (en/of aan 0,50 m van de erfscheiding). De enige uitzondering daarop is indien het directe buurpand/een andere woning in het rijtje al een dakopbouw over de volledige breedte heeft. Dan prevaleert uniformiteit boven de criteria uit het beleid.

Singel 25 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van deze woning is akkoord.

Wat betreft het vorige plan handhaaft het Adviesteam haar negatieve advies.

Sprencklaan 31 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het realiseren van een aanbouw aan deze woning is akkoord.

Torentrans 90 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de garage
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van de garage bij deze woning is akkoord.

Vrijlandstraat 33 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het kantoorgebouw
 • Ontwerp: J. Geerse
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van dit kantoorgebouw is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Kinderdijk 30 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen op het achterdak
 • Advies: De commissie handhaaft haar advies

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het Adviesteam handhaaft haar positieve advies van 23 september 2021.

De door de aanvrager aangevoerde argumenten zijn voor het Adviesteam onvoldoende om in te stemmen met het voorgestelde alternatieve legplan voor de PV-panelen. De panelen zijn in dit laatste voorstel te prominent zichtbaar en voldoet daarmee niet aan het beleid. De zichtbaarheid van de panelen was juist de reden dat het oorspronkelijke plan niet akkoord werd bevonden. Het alternatieve (laatst voorgestelde) legplan voor de PV-panelen is dan ook niet akkoord.

Klein Vlaanderen 91 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de winkelruimte tot twee appartementen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het Adviesteam merkt op dat de bestaande toestand niet goed op tekening is weergegeven (dakramen, loopdeur in voorgevel). Daardoor is het plan niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt de bestaande toestand op juiste wijze op de tekening(en) aan te geven en bij de verdere uitwerking van het plan rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

laat het toepassen van emalit in de kozijnen achterwege. Stem in plaats daarvan de indeling van de plattegrond (en) af op de gevelindeling;

 • handhaaf de bestaande plint (ook in de zijgevel);
 • breng in de linker pui in de zijgevel een zelfde onderverdeling aan als in de rechter pui van de zijgevel;
 • laat de linker deur in de pui in de voorgevel achterwege;
 • breng in de deuren een glasopening aan (bijvoorbeeld zoals in de bestaande deur in de voorgevel).

Korte Geere 20 B Middelburg

 • Voor: het maken van een dakterras
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een dakterras bij dit appartement voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet verbeterd;
 • er wordt wat betreft architectuur niet aangesloten op het hoofdgebouw en de omgeving.

Door het hekwerk bovenop de bestaande muur van het onderliggende pand te plaatsen wordt dit lagere bijgebouw visueel verhoogd en daardoor minder ondergeschikt aan het naastgelegen pand. Daar komt bij dat met het realiseren van een privé buitenruimte direct grenzend aan de openbare weg in de binnenstad in het algemeen en ook op deze locatie zeer terughoudend moet worden omgegaan. Het Adviesteam ziet geen aanleiding daar in dit geval van af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • het dakterras sterk te verkleinen door het hekwerk verder naar achteren, tot de linkerzijde van de pui in de slaapkamer, aan te brengen;
 • het trapje naar het dakterras bij de slaapkamer achterwege te laten;
 • het hekwerk niet aan te laten sluiten aan het schuine dak van het naastgelegene pand, maar daar los van te houden.

Lange Delft 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan voor het vervangen van de vensters van dit pand is niet akkoord.

De huidige vensters zijn eenvoudiger geprofileerd dan het voorgestelde venster. In het voorgestelde venster is eerder sprake van “een te veel aan profilering” en leidt daardoor tot een ander gevelbeeld. Dat wordt nog versterkt door het vervangen van de huidige dubbele beweegbare ramen door een vast en een beweegbaar raam met een extra kozijn, waardoor de huidige symmetrie verloren gaat.

Verzocht wordt een kozijn met een soberder (slanker) profiel toe te passen zoveel mogelijk in de maatvoering als de bestaande vensters en twee in plaats van één draaiend deel zodat het symmetrische beeld van de vensters gehandhaafd blijft.

Lange Geere 3 Middelburg

 • Voor: het transformeren van de voormalige Rabobank
 • Aanvrager: Archikon Holding B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De monumentale panden van dit complex zijn vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het aangepaste plan voor het transformeren van het niet historische/niet monumentale deel van dit voormalige kantoorpand tot appartementen is akkoord. Het Adviesteam waardeert de ontwikkeling die het plan heeft doorgemaakt.

Voor de twee 16de/17de-eeuwse monumentale panden die tevens onderdeel zijn van het voormalige kantoorpand wordt een aparte aanvraag, een apart plan ingediend.

Langeviele 79 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de winkelruimte
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het plan voor het uitbreiden van de winkelruimte in dit rijksmonument is akkoord mits:

 • er alsnog (aansluit)details worden voorgelegd (ook van de nieuwe balklaag);
 • de bestaande schuifdeuren en het bovenlicht in de achtergevel worden gehandhaafd;
 • de bestaande ramen/deuren in de keukenaanbouw worden gehandhaafd.

Latijnse Schoolstraat 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van 28 zonnepanelen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK vanaf de openbare ruimte bekeken.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op beide dakvlakken van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Zonnepanelen op dakvlakken die gekeerd zijn naar de openbare weg zijn niet toegestaan.

Het Adviesteam ziet ook in dit specifieke geval geen aanleiding van dit beleidsuitgangspunt af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt het aanbrengen van zonnepanelen te beperken tot het achterdakvlak.

Markt 75 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Aanvrager: Café Cliché Middelburg B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK vanaf de openbare ruimte bekeken.

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van een reclame op de tweede verdieping van dit pand voldoet, net als het eerder ingediende plan, niet aan de reclamerichtlijnen.

Er wordt door de aanvrager gewezen naar het huidige logo. Echter dat betreft een geschilderd logo en dateert uit een eerdere periode waarin er geen/minder strenge regels op het gebied van reclame-uitingen golden. Het huidige logo kan om die redenen niet als referentie dienen. Het aangepaste voorstel is niet akkoord.

Wellicht dat het aanbrengen van reclame op de volant van de parasols wel tot de mogelijkheden behoort.

Molenwater 109 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • de bestaande structuur van het pand wordt gehandhaafd, herkenbaar blijft;
 • de huidige indeling van de achtergevel wordt gehandhaafd, omdat die de oude hoofdstructuur met middengang en monumentale stenen poort weerspiegelt;
 • er maximaal twee dakramen worden aangebracht (aan weerszijden van de trapopgang één);
 • er alsnog details van de bestaande ramen/kozijnen/roeden worden aangeleverd. Het Adviesteam betwijfeld of het aanbrengen van dubbel glas, gezien de relatief iele profilering van het raamhout e.d., mogelijk is.

Pijpstraat 17 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een tweede verdieping
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De locatie en het pand zijn vanmorgen door de monumentendeskundigen van het WARK vanaf de openbare ruimte bekeken.

Het plan voor het bouwen van een tweede verdieping op deze plat afgedekte rijwoning in het beschermde stadsgezicht is akkoord mits:

 • de dakramen in het voordakvlak achterwege worden gelaten omdat die te dominant zijn in het straatbeeld. Eén kleine dakkapel behoort daar wel tot de mogelijkheden;
 • er als nog details ter goedkeuring worden voorgelegd.

Tevens wordt het vanwege de ensemblewerking sterk aanbevolen een (toekomstige) gewenste tweede verdieping bij de andere woningen in dit rijtje op exact dezelfde/identieke wijze uit te voeren. De nu te realiseren tweede verdieping dient dan, na definitieve goedkeuring, als trendsetter.

Puntpoortstraat 14 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een bijgebouw
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het realiseren van een tweede bijgebouw op dit perceel doet, vanwege de specifieke niet of nauwelijks vanaf de openbare ruimte zichtbare, situering van het perceel geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord mits het bijgebouw in een donkere (groene) kleur wordt uitgevoerd.

Sint Janstraat 58 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van het pand
 • Aanvrager: Black Box Operations
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De aanvrager licht het plan voor plaatsen van een Tarnoc turbineketel in dit rijksmonument toe. De plaatsing van deze specifieke ketel in dit pand dient tevens als pilotproject/haalbaarheidsonderzoek in het kader van het TTIM-project van de RVO en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Dit type ketel kent geen buitenunit. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de inlaat- en uitstroomopening (beiden met een doorsnede van 250 mm) minimaal 2500 mm. uit elkaar liggen.

Verzocht wordt in dit kader aan te geven of en zo welke “standaard” eisen er aan een dergelijke voorziening worden gesteld.

Het Adviesteam merkt op dat specifieke “standaard” randvoorwaarden/oplossingen voor monumentenpanden niet of nauwelijks zijn op te stellen. Monumenten zijn daarvoor te uniek en de (on)mogelijkheden voor dergelijke toepassingen zijn in (bijna) elke situatie anders.

Voor de belangrijkste uitgangspunten wordt daarbij verwezen naar hoofdstuk 6 “Richtlijnen voor beschermde monumenten”.

Enkele van die uitgangspunten zijn:

 • aantasting van het monument moet worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt;
 • maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande gevel- en dakdoorvoeren, leidingschachten en het bestaande leidingenverloop;
 • beperk het aantal nieuwe gevel- en dakdoorvoeren zo veel mogelijk.

In dit specifieke geval heeft het Adviesteam de volgende opmerkingen/vragen:

 • onderzoek de leeftijd/samenstelling van de bestaande achtergevel. Dat kan van belang zijn voor de mogelijkheid en/of de locatie van de eventuele geveldoorvoer;
 • onderzoek of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande dakdoorvoeren (en daardoor de geveldoorvoeren achterwege kunnen blijven);
 • geef aan welke diameter de geveldoorvoer minimaal moet hebben;
 • hoe ziet de buitenafwerking (een rooster?) van de geveldoorvoer eruit (kleur, materiaal). Bij een gestucte gevel, zoals in dit geval, is wellicht een ander type/andere kleur rooster gewenst dan bij een metselwerk gevel;
 • lever (extra) informatie over de mogelijke geluidsbelasting en trillingen aan.

Vlasmarkt 29 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen en uitbreiden van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet gehandhaafd of verbeterd;
 • de vormgeving, maatvoering en gevelindeling van het hoofdgebouw zijn niet als uitgangspunt genomen.

Het Adviesteam ziet geen reden van de criteria af te wijken. Het aangepaste voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de kap over de volledige doorsnede door te trekken en een architect in te schakelen.

Zusterstraat 52 en 53 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de bestaande kozijnen door nieuwe kozijnen met dubbel glas
 • Aanvrager: Van Wijnen Breda
 • Advies: Overig

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het Adviesteam betreurt het, dat er bij het vervangen van de bestaande kozijnen in deze twee woningbouwcomplexen uit de wederopbouwperiode, in eerste instantie ten onrechte van is uitgegaan dat de werkzaamheden vergunningvrij konden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang waardoor een situatie is ontstaan waarbij geen invloed meer kan worden uitgeoefend op de vraag of vervanging van de kozijnen op z’n plaats is en/of op de wijze waarop die vervanging zou kunnen plaatsvinden. Het Adviesteam acht de kans klein dat op het op deze manier vervangen van de kozijnen positief zou zijn geadviseerd.

Het Adviesteam dringt er dan ook op aan de werkwijze met betrekking tot vragen over en het afhandelen van verzoeken tot/meldingen van dergelijke werkzaamheden aan te scherpen en bij de betrokken medewerkers onder de aandacht te brengen.

Inrichting toegangen kernwinkelgebied

Het getoonde plan voor de herinrichting van de toegangen tot het kernwinkelgebied van de binnenstad is akkoord mits de voorgestelde portalen in antraciet worden uitgevoerd.