Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 4 februari 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Clasinastraat 1 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van een school tot magazijn en tijdelijk woonhuis
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 de Nieuwe Dorpskernen.

Het plan voor het verbouwen van een school tot magazijn en tijdelijk woonhuis is met de ingediende gegevens onvoldoende goed te beoordelen. De verschillende tekeningen corresponderen niet met elkaar en niet alle gevels zijn getekend. De feitelijke beoordeling van het plan wordt om die reden uitgesteld.

Daarnaast merkt het Adviesteam op dat het in hout uitvoeren van de gevels van de verbinding tussen de school en de winkel niet voor de hand ligt. Geadviseerd wordt de gevels in metselwerk (steenstrips) uit te voeren (in de kleur van één van de “panelen” aan de zijgevel van de bevoorradingssluis. Tevens wordt geadviseerd de gevels van de te realiseren verbinding terug te leggen ten opzichte van de gevels van de school en de bevoorradingssluis.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat het wellicht is aan te bevelen de gewenste opslag direct achter de winkel te realiseren (op het voormalige schoolplein) en deze volledig los van de (tijdelijke) woning te houden.

Derringmoerweg 2 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 het Buitengebied.

Het plan voor het plaatsen van drie dakkappelen op het voordakvlak van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is, ondanks de (geringe) afwijking van de criteria akkoord.

Diamant 46 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een houten carport
 • Aanvrager: P.A.M. Huijgens
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een carport op het achtererf bij deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Geadviseerd wordt de hemelwaterafvoer aan de binnenzijde van de kolom aan te brengen.

Hazelaarslaan 9 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van twee dakkapellen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

De opdrachtgever is bij de behandeling van het plan aanwezig.

Het Adviesteam geeft aan dat zonder gemaatvoerde bouwkundige tekeningen het plan lastig is te beoordelen. Verzocht wordt deze alsnog aan te leveren, waarbij wordt opgemerkt dat gezien de geringe hoogte van het dak afgevraagd moet worden of het plaatsen van dakkapellen wel voldoende bruikbare ruimte oplevert.

Daarnaast merkt het Adviesteam het volgende op:

 • maak de dakkapellen minder hoog (max. 1,50 m) en voorzie ze van een plat dak;
 • voer de dakkapellen uit in zink (een zinkkleur), of in de kleur van het dak, in plaats van in zwart.

Howlin' Wolfstraat 38 Middelburg

 • Voor: het toevoegen van extra woonruimte  op de tweede verdieping op een gedeelte van het dakterras
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Mortiere.

Het plan voor het toevoegen van een extra woonruimte voldoet aan de hierboven genoemde criteria mits de extra woonruimte wordt uitgevoerd (materialen, kleurgebruik, detaillering, enz.) conform de bestaande woning.

Klokketoren 31 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het plaatsen/verbreden van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning is akkoord mits:

 • de breedte van de nieuw dakkapel maximaal 50% van de breedte van het dakvlak bedraagt;
 • de nieuwe dakkapel even hoog als de bestaande dakkapel wordt uitgevoerd.

De dakkapellen op de woningen Klokketoren 27 en Klokketoren 29 wijken sterk af van de andere dakkapellen en zijn ook onderling afwijkend (breedte, positie op het dak, detaillering). Het Adviesteam is van mening dat genoemde dakkapellen om die reden niet als voorbeeld/maatstaf kunnen dienen voor een dakkapel op deze woning.

Geadviseerd te overwegen een brede(re) dakkapel (vergunning vrij) aan de achterzijde te plaatsen.

Noordweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen
 • Architect: Architecten Alliantie
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen op dit perceel wordt door de architect, met de opdrachtgevers als toehoorders, mondeling toegelicht.

Het Adviesteam is positief over de ontwikkeling die het plan doormaakt. Vooral het aanbrengen van alle pv-panelen op de vrijstaande (gemeenschappelijke) berging, het concentreren van de bergingen in één vrijstaand gebouw, het toepassen van twee “tweeling” woningen en de doorlopende plint worden als positief ervaren. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Er wordt door het Adviesteam bij het verder uitwerken van het plan aandacht gevraagd voor onderstaande opmerkingen:

 • maak de zijgevel van de hoekwoning aan de zijde van de Willem Arondeusstraat meer “open’. De zijgevel is nu te weinig “voorgevel”;
 • tracht dichter bij het vorige kleurenpallet te blijven, introduceer geen extra kleur. Het contrast tussen de verschillende kleuren is nu te groot (vooral de rode kleur springt er te veel uit);
 • tracht de garage bij de witte hoekwoning onder de kap van de woning te brengen en sluit wat architectuur (en materiaalgebruik) meer aan bij de woning.

Oude Vlissingseweg 40 D Middelburg

 • Voor: het bouwen van een verdieping op de woning
 • Aanvrager: Geertse
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Nu blijkt dat het plan voor het bouwen van een verdieping op deze woning (en daardoor het verhogen dan de nok) binnen het bestemmingsplan past is het voorstel alsnog akkoord mits de uitbreiding op exact dezelfde wijze wordt uitgevoerd als de bestaande woning (materiaal- en kleurgebruik, detaillering).

Sprencklaan 6 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam complimenteert de ontwerper met het heldere ontwerp en de getoonde 3D beelden.

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van deze vrijstaande woning is akkoord mits:

 • de gevel op de verdieping in de voorgevel niet oversteekt ten opzichte van de gevel op de begane grond (om het lastige, weinig fraaie, huidige detail te vermijden);
 • vanwege de nieuwe heldere structuur, alle gevels in stucwerk worden uitgevoerd (geen houten gevels op de verdieping toepassen).

Vrijlandstraat 65 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een Aldi
 • Aanvrager: Aldi Roosendaal B.V.
 • Ontwerp: Bouwkundig Advies- en Ontwerpburo Den Hollander B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het (ver)bouwen van een supermarkt is akkoord mits:

 • er alsnog materiaalmonsters en een kleurenschema ter goedkeuring worden voorgelegd;
 • de overheaddeur in de kleur van de gevelsteen wordt uitgevoerd;
 • de reclame-uitingen worden uitgevoerd conform de voor dit gebied geldende criteria.

Tevens vraagt het Adviesteam zich af of de ingang van de parkeergarage afsluitbaar is, wordt voorzien van een hekwerk/deur.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Aanvrager: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: Aangehouden

De architect en de opdrachtgever lichten het aangepaste plan voor het bouwen van assistentieflats op deze locatie toe.

Het Adviesteam heeft de volgende opmerkingen op het gewijzigde plan en verzoekt hiermee met de verdere uitwerking rekening te houden:

 • de voorheen strakke ritmiek in de gevel aan Achter de Houttuinen gaat door de relatief grote balkons, de openingen in het dakvlak en het onderbreken van de goot (deels) verloren. Dat gaat ten koste van architectuur van deze zichtbepalende gevel. Geadviseerd wordt enkele loggia’s in het dakvlak te vervangen door dakkapellen (zoals bij het naastgelegen kantoorpand) en de balkons niet uit te laten steken, de ritmiek van de gevel door te zetten, ook voor de loggia’s langs;
 • op de begane grond wordt de ritmiek van de gemetselde penanten te veel doorbroken en daardoor wordt de gevel te “horizontaal”;
 • de vereenvoudiging aan de achtergevel van het woonblok aan de Achter de Houttuinen pakt goed uit. De balkons zijn echter erg fors en lijken willekeurig/onregelmatig geplaatst;
 • het volume met de bergingen op het binnenterrein is te onregelmatig van vorm en sluit wat betreft materiaal en kleur niet voldoende aan bij de woningblokken;
 • dien ook een plan in voor de inrichting van het binnenterrein.

Achter de Houttuinen 40 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het (winkel)pand
 • Ontwerp: Bouwkundig Ingenieursbureau Verhulst
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit winkelpand is akkoord

Balans 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot hotel
 • Aanvrager: AVV Beheer B.V.
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit pand tot hotel is akkoord.

Beenhouwerssingel 30 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het kleurenvoorstel voor de gevels van dit woningencomplex wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam is positief over de voorgestelde kleur, maar de kleur past niet helemaal in het kleurenbeleid en het gaat om relatief grote goed zichtbare gevelvlakken.

Om die reden verzoekt het Adviesteam op korte termijn de gewenste kleur op een klein deel van de gevel aan te brengen. Op die manier kan het voorstel tussen de vergaderdata van het WARK door in situ worden beoordeeld.

NB: Het kleurvoorstel is aan de hand van nader aangeleverde documentatie alsnog akkoord.

Bogardstraat 26 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van glas in de deuren
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het wijzigen van de pui op de begane grond van dit pand is akkoord mits de pui wordt uitgevoerd als getekend op de tekening “gevelaanzichten-nieuwe situatie”.

De pui met openslaande deuren is te grof en heeft te lage borstweringen/stapeldorpels (geen stapeldorpels toepassen).

Damplein 21 Middelburg

 • Voor: het vervangen van ramen begane grond
 • Aanvrager: Schout Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord

De vervangen ramen op de begane grond van dit rijksmonument zijn, gezien de nadere motivatie, alsnog akkoord.

Hofplein 16 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Aanvrager: Zeeuws Archief
 • Advies: Akkoord

Het getoonde pv-paneel met zwarte randen is akkoord.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: De commissie handhaaft haar advies

Het Adviesteam ziet in het aangeleverde onderzoek naar de historie van met name de wijzigingen in de gevel (de winkelpuien) van dit pand geen aanleiding van haar advies van 7 januari 2021 af te wijken.

De nu aanwezige pui is één van de weinig overgebleven winkelpuien in zijn soort en om die reden het behouden waard. Tijdens de wederopbouw zijn vaker “overhoekse puien” in winkelpanden gecreëerd, zoals ook in de Lange Delft op enkele plaatsen is terug te zien, echter “overhoekse puien” waarvan de hoek ook echt open is komen weinig voor.

Daar komt bij dat reconstructie niet wenselijk is omdat de keuze naar welke tijdsperiode dan moet worden gereconstrueerd arbitrair is.

Ook wat betreft het handhaven van het trappenhuis aan de linkerzijde van het pand blijft het Adviesteam bij haar standpunt omdat naar haar mening de impact op de historische balklagen dan het meest beperkt blijft.

Londensekaai 1 Middelburg

 • Voor: het realiseren van vier wooneenheden
 • Aanvrager: De Nieuwe Stad B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte pan voor het realiseren van vier wooneenheden in dit rijksmonument is akkoord.

Het Adviesteam vraagt wel nadrukkelijk aandacht voor de positie van een scheidingswand (direct) naast een vloerbalk (detail 02) en geeft aan dat de isolatie aan zou moeten sluiten aan het kozijn/de kozijnen om mogelijke koudebruggen/dampspannings problemen te voorkomen.

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het restylen van friteskiosk en pui fish & chips en uitbreiden terrassen Markt 39
 • Aanvrager: Mercado Middelburg
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan is onvoldoende gedocumenteerd en daardoor niet te beoordelen.

Molenberg 23 Middelburg

 • Voor: het bouwen/verbouwen van een studio
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen/uitbreiden van dit pand in het beschermde stadsgezicht is op hoofdlijnen (conceptueel) akkoord.

Bij de verdere uitwerking rekening houden met, het plan aanpassen op, onderstaande punten:

 • de topgevel uitvoeren in metselwerk (steenstrips), aansluitend aan het metselwerk van de huidige garage;
 • de topgevel niet laten uitkragen.

Nederstraat 2-4 Middelburg

 • Architect: Degaaij Architectuur
 • Advies: Aangehouden

De impact van de te nemen maatregelen is helaas ondanks de aangeleverde extra informatie (fotoreportage) niet te beoordelen zonder een bezoek ter plaatse.

Er wordt op zo kort mogelijke termijn een afspraak gemaakt voor een bezoek ter plaatse (met in achtneming van de COVID maatregelen).

Noordweg 402 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen en renoveren van hof welgelegen
 • Aanvrager: Tandartspraktijk Dieleman
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De eigenaresse van dit rijksmonument licht de plannen voor het verduurzamen en renoveren van het pand/de panden toe.

Het Adviesteam ziet op voorhand geen bezwaar in de voorgestelde ingrepen en merkt daarbij op dat grote delen van het woonhuis al vergaand zijn gerenoveerd/aangepast.

Het voornemen om de “dakkapel” in het linker deel van het woonhuis (de voormalige wagenloods) te verwijderen is akkoord. Ook het uitvoeren van de langsgevel in potdekseldelen is akkoord.

Het volledig “open” maken van de oostgevel is in principe mogelijk. Verzocht wordt dit idee verder uit te werken. Ook tegen het gebruik van de monumentale schuur als tandartspraktijk bestaat uit het oogpunt van monumentenzorg en welstand op voorhand geen bezwaar, mits de eventueel aan te brengen wijzigingen in het pand de monumentale waarden niet aantasten.

Verzocht wordt het plan/de plannen verder uit te werken en opnieuw voor te leggen.

Veerseweg 5 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 appartementen, dakkapellen en een balkon
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het realiseren van drie appartementen in dit pan is akkoord mits:

 • de gevels volledig in één tint wit worden uitgevoerd;
 • de entree wordt uitgelijnd met, even breed wordt gemaakt als, het kozijn op de verdieping erboven.

Vlasmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van twee wooneenheden
 • Aanvrager: De Pagter Vastgoed B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het realiseren van twee wooneenheden in dit rijksmonument is akkoord.

Het Adviesteam vraagt bij de uitvoering extra aandacht voor de details 6, 8, 9, 10 en 12 in relatie tot de dampspanning en de ventilatie.

Volderijlaagte 25 Middelburg

 • Voor: het veranderen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het veranderen van de voorgevel van en het plaatsen van dakkapellen op het voor- en achterdakvlak van dit pand voldoet niet aan de in de opgenomen criteria:

 • de dakkapel aan de voorzijde is te groot ten opzichte van de maat en schaal van het pand en wijkt wat betreft afmetingen te sterk af van de dakkapellen van de buurpanden;
 • kunststof dakkapellen zijn in het beschermde stadsgezicht niet toegestaan.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de breedte van de dakkapel op het voordakvlak te halveren en de dakkapel uit te voeren in hout en/of zink.

Tot slot wordt verzocht monsters van de toe te passen materialen (gevelsteen) ter goedkeuring voor te leggen.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan is door de grote hoeveelheid informatie en de late aanlevering daarvan niet behandeld. Het ontbrak aan voldoende tijd om tot een zorgvuldige beoordeling te kunnen komen. De beoordeling is om die reden uitgesteld.