Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 31 maart 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Argusvlinder 1 (kavel E15) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het  bouwen vaneen vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de voorgevel minder gesloten, transparanter wordt gemaakt;
 • de ramen in de voorgevel hoger worden gemaakt (verder naar de begane grond worden doorgezet);
 • er een donkere garagedeur wordt toegepast (geen witte).

Het Adviesteam merkt daarnaast op dat het geheel “rijker” mag worden gedetailleerd en geeft
tevens als suggestie mee een plint in een andere kleur metselwerk tot te passen.

Argusvlinder 7 (kavel E12) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de voorgevel iets minder gesloten wordt;
 • in de rechter zijgevel de overgang van de twee verschillende kleuren metselwerk (van de begane grond en de verdieping) niet in één vlak komt te liggen;
 • de houten gevelinvulling in de voorgevel niet als schutting wordt doorgezet.

Bachweg, Mortiere Ensemble, Middelburg

 • Voor: nieuwbouw zwemschool
 • Aanvrager: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het bouwen van een zwemschool op dit perceel is op hoofdlijnen akkoord. Het Adviesteam is enthousiast over het ontwerp en over de stedenbouwkundige inpassing.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken, waarbij wordt opgemerkt dat het uiteindelijke resultaat, de gepresenteerde uitstraling, voor een groot deel afhangt van de mate van verfijning van de detaillering.

Ook wordt verzocht voor de inrichting van het terrein, parkeren en groen, een plan in te dienen. Waarbij als uitgangspunt moet dienen dat het terrein zo “groen” mogelijk wordt ingericht.

Citroenvlinder 6 (kavel E7) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Veldman Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel geeft geen antwoord op de twee voornaamste bezwaren tegen het eerste plan. Er is nog steeds sprake van een niet heldere hiërarchie in de volumeopbouw en het éénlaagse volume staat nog steeds deels voor de voorgevelrooilijn. Het aangepaste plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een meer eenduidige volumeopbouw als uitgangspunt te kiezen. Bijvoorbeeld door een (aaneen gesloten) hoofdvolume in één laag te ontwerpen met daarop een (ondergeschikt) volume in een andere kleur metselwerk.

Duke Ellingtonstraat 111 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woonhuis
 • Aanvrager: Bouwbedrijf De Koster - Struyk B.V.
 • Architect: Roosros Architecten Goes B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Als suggestie wordt meegegeven de schutting tussen de garage en de woning in metselwerk uit te voeren. De getoonde houten schutting past niet bij de architectuur van de woning.

Etty Hillesumstraat 58-84 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een luifel bij entree appartementencomplex
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het plaatsen van een luifel bij de entree van dit appartementencomplex is akkoord.

Griffioenstraat 40 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van kantoorruimten en een entreeportaal
 • Aanvrager: Zorgstroom
 • Ontwerp: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van de kantoorruimte en het realiseren van een extra entree bij dit complex is akkoord mits:

 • het plafond, de onderste rand van het dak van de entree in dezelfde kleur wordt uitgevoerd als het boeiboord en de kozijnen. En de dakrand wordt geminimaliseerd ( de strakke detaillering van het hoofdgebouw ook terug laten keren in de entree);
 • de muurafdekking van de gemetselde borstwering van de entree subtieler ( in de kleur van het metselwerk) wordt uitgevoerd (als bij de muurafdekking van de uitbreiding van het kantoor).

Heivlinder 7 (kavel E23) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een nieuwbouw woning
 • Architect: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Adviesteam merkt op dat het aangepaste ontwerp niet tegemoet komt aan de intentie van de opmerkingen naar aanleiding van het vorige (eerste) plan. de opmerkingen op het vorige plan waren bedoeld om meer “rust” in het ontwerp te krijgen. Dat is met de nu voorgestelde aanpassing nog onvoldoende gelukt.

Geadviseerd word meer eenvoud in het plan te brengen, bijvoorbeeld door minder verschillende materialen/kleuren toe te passen of door minder “toevoegingen” aan het hoofdvolume aan te brengen.

Ook wordt de suggestie meegegeven aan het eind van de luifel in de linker zijgevel (onder de dakkapel) een witte kolom aan te brengen ( waar nu de zinken band van de dakkapel is voorzien).

Langeweg 22 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het realiseren van een appartement in landbouwschuur
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “het Buitengebied”.

Het aangepaste plan voor het realiseren van een appartement in deze landbouwschuur is akkoord.

Langstraat 47 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het (vernieuw)bouwen van dit pand tot drie appartementen is akkoord.

Het toepassen van K-vision kunststof kozijnen is gezien eerder (recent) toegestane toepassingen in de directe omgeving ook akkoord.

Molenweg 1-3 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van het café en de woning tot drie starterswoningen
 • Ontwerp: M Kavsitli
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 “de Nieuwe dorpskernen”.

Het plan voor het verbouwen van dit café tot drie starterswoningen voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan reageert niet, of onvoldoende, op de directe omgeving en op de karakteristiek van het bestaande pand. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam adviseert:

 • dichter bij de bestaande ritmiek en onderlinge verhoudingen van de bestaande voorgevel te blijven; meer ritmiek in de voorgevel aan te brengen;
 • de kozijnen/ramen in de voorgevel lager in de gevel te plaatsen (als de bestaande ramen);
 • de dakkapellen en dakramen niet “uit te lijnen” met de kozijnen eronder, maar deze asymmetrisch in het dakvlak te plaatsen (de dakkapellen eventueel in de goot plaatsen, zoals de bestaande dakkapellen, en de dakkapellen verticaler uit te voeren);
 • meer metselwerk boven de kozijnen in de voorgevel toe te passen (als in de bestaande voorgevel)
 • “rijkere”, meer traditionele voordeuren toe te passen.

Dampoortweg 10 Middelburg

 • Voor: planstudie zorgplein
 • Aanvrager: Kiek Psychologie en Psychiatrie voor Kind, Jeugd en Jongvolwassenen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 7 “Industrie” en het BKP kantorenstrook Ramsburg.

De planstudie voor het realiseren van een “zorgplein” op dit kavel aan de Oostperkweg is op hoofdlijnen akkoord. Het Adviesteam is enthousiast over de volumeopbouw en de goede stedenbouwkundige situering op het kavel.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken, waarbij aandacht wordt gevraagd voor onderstaande punten:

 • breng zo veel mogelijk verfijning aan in de detaillering;
 • lever een kleuren- en materiaalschema aan ter beoordeling;
 • laat het parkeren aan de zijde van de Veerse watergang (links naast de in- uitrit) achterwege;
 • ontwerp een inrichtingsplan/groenplan voor het terrein, inclusief het parkeren. Maak het (parkeer)terrein zo groen mogelijk.

Parelmoervlinder 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Delmulle Nederland B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het ontwerp voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel oogt op diverse onderdelen/details te grof, te weinig verfijnd. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de rand van Arduin rondom de entreepartij te beperken tot de begane grond (zeker niet doorzetten tot onder de goot);
 • het toepassen van Colorbel bij de entreepartij achterwege te laten;
 • de dakkapellen minder grof te detailleren (de randen aan de zijkanten weg te laten en het boeiboord minder hoog te maken);
 • op de verdieping meer verticale ramen aan te brengen (de ramen zijn te “vierkant”);
 • de onderdorpel van de ramen op de begane grond (van de voorgevel en de rechter zijgevel) lager aan te brengen;
 • de plint tot de onderdorpel van de ramen op de begane grond door te zetten.

Parelmoervlinder 3-5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een 2 onder 1 kap woning
 • Architect: Ena Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het verder uitgewerkte plan voor het realiseren van een twee-onder-een-kapwoning op deze percelen is akkoord.

Seispark 10 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het voor de voorgevel uitbreiden van deze vrijstaande woning is gezien een vergelijkbare eerder toegestane uitbreiding (2018) bij het buurpand alsnog akkoord.

Het Adviesteam merkt daarbij wel op dat dergelijke uitbouwen te dicht op de openbare weg komen en om die reden deze ontwikkeling uit stedenbouwkundig oogpunt te betreuren.

De suggestie wordt meegegeven de uitbouw goed in te passen in het groen.

Singel, gronddepots, Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van gronddepots
 • Aanvrager: ProRail
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het is met de aangeleverde gegevens niet duidelijk waar de depots moeten komen. Er zit een kaartje bij met daarop Singel als locatie en een vergelijkbaar kaartje met Doeleweg als locatie. Daardoor ontbreekt het overzicht en is het niet mogelijk een afgewogen advies te geven over welke locatie de voorkeur heeft.

Verzocht wordt om op één tekening (met daarop duidelijker en ruimer de omgeving aangegeven) aan te geven welke locatie de voorkeur heeft van de gemeente en welke locatie de voorkeur heeft van de aanvrager.

Statenhove 28 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen van de woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het aan de voorzijde uitbouwen van deze woning is akkoord mits:

 • de uitbouw even hoog wordt uitgevoerd als de garage;
 • de aanbouw even breed wordt uitgevoerd als het bestaande raam (plus de dikte van een muur);
 • het metselwerk van de uitbouw in rode baksteen wordt uitgevoerd (als van de garage);
 • er een meer eenvoudige detaillering en gevelindeling wordt toegepast (geen bovenlichten, een raamoppervlak zonder onderverdeling, een daktrim in plaats van een boeiboord). De getoonde aanbouw is te klassiek en pas niet bij de woning.

Tubaweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfspand
 • Aanvrager: Arp Middelburg
 • Ontwerp: Hoondert Staalbouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het bouwen van een bedrijfspand op dit kavel is akkoord mits:

 • in de linker- en rechtergevel meer gevelopeningen worden aangebracht (als in de achtergevel). Beide zijgevels grenzen aan, zijn gericht naar de openbare weg en dienen om die reden (meer) te worden ontworpen als voorgevel;
 • er een groenplan, inrichtingsplan (inclusief parkeren) wordt gemaakt en voorgelegd. Uitgangspunt is het terrein en de erfafscheidingen zo groen mogelijk te maken.

Vrijlandstraat 39 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van winkelcentrum Dauwendaele
 • Aanvrager: Coöperatieve Vve in het Winkelcentrum Dauwendaele
 • Ontwerp: Bouwstudio B30
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen/renoveren van het winkelcentrum Dauwendaele is akkoord.

Verzocht wordt de glazen puien zo veel mogelijk transparant te maken (de aanwezige folies te verwijderen).

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bierkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verlagen van de keldervloer
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan is aangepast aan de opmerkingen van het Adviesteam, waarbij het verlagen van de keldervloer van dit rijksmonument beperkt blijft tot het deel waar zich hoofdzakelijk betontegels bevinden. Dit is de hoofdkelderruimte. In de beide bijkelders, waaronder die onder de gang op de begane grond met oude natuurstenen tegels, blijft de vloer volledig gehandhaafd. Vloerverwarming blijft achterwege. Het aangepaste plan is akkoord.

Dam 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het pand is door de monumentendeskundigen de dag voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument, met het voor Middelburg kenmerkende (zeer) rijke interieur, tot appartementen is akkoord mits:

 • bij het restaureren van de stucwerk plafonds het SRAL (stichting restauratie atelier Limburg) wordt ingeschakeld;
 • er zo min mogelijk boorwerk in de balklagen en keldergewelven plaats vindt;
 • de natte ruimtes niet boven de belangrijke stucwerk plafonds worden gesitueerd. En indien dit niet in alle gevallen mogelijk is de natte cellen op/boven een lekdichte opvangbak (met afvoerpijpje als verklikker van lekkage) worden geplaatst;
 • voor het tot een openslaand raam vermaken van een venster in de achtergevel het meest rechter venster wordt gebruikt. Dat is het venster met geen tot weinig oud glas.

De voorstellen voor het na-isoleren van het pand zijn akkoord.

Damplein 34 Middelburg

 • Voor: het isoleren van de kapconstructie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het isoleren van de kapconstructie van dit rijksmonument is akkoord mits de aan te brengen isolatie 15 cm. wordt vrijgehouden van de houten spantconstructie (met verwijzing naar het desbetreffende document van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Herengracht 50 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De duidelijk zichtbare, nieuw aangebrachte installatie op het platte dak van de dakopbouw tussen de twee schilddaken van dit pand doet in zeer ernstige mate afbreuk aan de architectuur en de karakteristiek van het pand en in zeer ernstige mate afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De aangebrachte installatie is op deze wijze niet akkoord.

Geadviseerd wordt de benodigde installaties inpandig op te lossen en/of de installaties in het ontwerp van het pand te integreren.

Hofplein 16 Middelburg

 • Voor: het creëren van een overkapping voor een fietsenstalling
 • Aanvrager: Het Zeeuws Archief
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het maken van een overkapping voor het stallen van fietsen direct achter het gevelfragment van de voormalige Noorderkerk aan de Bogardstraat doet afbreuk aan de historische waarde van dit gevelfragment en belemmert de doorkijk naar het achterliggende terrein met onder andere de binnentuin, de achtergevel van het Van de Perre huis en de gebouwen van het Zeeuws Archief.

Bovendien moet één van beide hekken in het gevelfragment, speciaal ontworpen voor deze locatie, worden aangepast om beveiligd openen en sluiten mogelijk te maken. In de Bogardstraat staan direct naast de smalle stoep bij het gevelfragment auto’s geparkeerd, wat de toegankelijkheid van de beoogde fietsenstalling sterk bemoeilijkt. Vooral omdat op de stoep smalle voorzieningen moeten worden gemaakt (onder ander een hellende plank) om fietsen naar de ingang te geleiden.

Tevens past de (standaard) uitvoering van de fietsenstalling niet op deze prominente plek in deze historische omgeving. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of de fietsenstalling op een lager deel van het binnenterrein (achter de vanuit de gevelopeningen zichtbare heg) kan worden geplaatst. En daarbij de fietsenstalling te ontwerpen specifiek voor deze groene omgeving. Als alternatieve ingang wordt voorgesteld om in de tuinmuur achter Blindenhoek 5, aansluitend op een openbaar toegankelijk binnenterrein, een nieuwe deur naar het terrein van het Zeeuws Archief te maken. Via deze weg ondervinden fietsers geen hindernissen van de straat naar de nieuwe fietsenstalling.

Lange Delft 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot een winkel met twee appartementen
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de behandelend ambtenaar bezocht.

Het plan voor het verbouwen van dit pand tot winkel met twee appartementen is akkoord mits:

 • de lijst boven de puien wordt gehandhaafd;
 • de pui-indeling minder “onrustig” wordt gemaakt. De nu voorgestelde indeling van de pui past niet bij de wederopbouw architectuur van het pand en doet het gewenste onderscheid tussen het woongedeelte (op de verdiepingen) en het winkeldeel deels teniet;
 • voor de reclame een apart voorstel wordt ingediend.

Het Adviesteam adviseert verder de smallere pui in de zijgevel niet dicht te zetten. Indien dit toch
gewenst is dan dient het metselwerk iets verdiept te worden aangebracht, zodat de oorspronkelijke
situatie zichtbaar/afleesbaar blijft.

Lange Geere 3 Middelburg

 • Voor: het transformeren van de Rabobank
 • Aanvrager: Mbe Vastgoed B.V.
 • Architect: Archikon Holding B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het transformeren van dit voormalige bankgebouw tot appartementen is aangepast aan de opmerkingen van het Adviesteam (van 6 januari jl.):

 • er zijn minimaal twee dakpannen tussen de dakkapellen;
 • de dakkapellen zijn minder breed gemaakt en zijn niet meer gekoppeld
 • de dakkapellen zijn terughoudender vormgegeven en gedetailleerd.

Het aangepaste plan is akkoord.

Lange Noordstraat 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een net voor de gevel van het stadhuis ter plaatse van het bordes
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg Stadskantoor
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plaatsen van een (tijdelijk) net met buisframe voor de gevel van het Stadhuis (ter plaatse van het bordes) doet te veel afbreuk aan de beeldkwaliteit van dit topmonument.

Ook worden door het benodigde boorwerk voor het vastzetten van het net de natuurstenen delen van de gevel te veel aangetast/beschadigd. Het voorstel is niet akkoord.

Ter plaatse zijn verschillende alternatieve oplossingen besproken, waaronder een geluidsbox die met specifieke frequenties duiven zou verjagen. Die boxen zouden in de praktijk echter weinig effectief zijn gebleken.

Geadviseerd wordt zogenaamde duivenpinnen (‘spikes’) toe te passen, die met kit op de natuursteen worden aangebracht.

Molenwater 31 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen van dit pand in het beschermde stadsgezicht, door aan de achterzijde een serre toe te voegen, is akkoord mits:

 • de gevel van de serre volledig transparant wordt uitgevoerd (geen dichte borstweringen en/of zijlichten en/of bovenlichten);
 • de uitbouw meer bij de sobere architectuur van het pand passend, slanker, ranker, wordt uitgevoerd. De getoonde klassieke uitstraling van de uitbouw heeft geen relatie met de huidige beeldkwaliteit van het pand.

Onder den Toren 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van diverse duivenweringen
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg Stadskantoor
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plaatsen van een permanent net met buisframe en/of een “bird-wire” systeem voor/in de gevelopeningen boven de entree van de traptoren en een venster in de basis van de traptoren doet te veel afbreuk aan de gevel, de beeldkwaliteit van dit topmonument.

Ook worden door het benodigde boorwerk voor het vastzetten van het net en het “bird-wire” systeem de natuurstenen delen van de gevel te veel aangetast/beschadigd. Het voorstel is niet akkoord.

Ter plaatse zijn verschillende alternatieve oplossingen besproken, waaronder een geluidsbox die met specifieke frequenties duiven zou verjagen. Die boxen zouden in de praktijk echter weinig effectief zijn gebleken.

Geadviseerd wordt zogenaamde duivenpinnen (‘spikes’) toe te passen, die met kit op de natuursteen worden aangebracht.

Plein 1940 6 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van schilderwerk
 • Aanvrager: Gastroburg Vastgoed B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

De voorgestelde kleuren voor het schilderwerk van de aanbouw aan de voorgevel van dit pand voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Er is geen verwantschap tussen de voorgestelde kleuren voor de aanbouw en de kleuren van het schilderwerk op de verdieping.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van genoemde criteria af te wijken. De voorgestelde kleuren passen niet, detoneren te veel in de omgeving. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de kleuren van de aanbouw af te stemmen op de kleuren van de kozijnen/ramen op de verdieping en op die in de omgeving.

Reigerstraat 9 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het pannendak
 • Aanvrager: Brasserie1600
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het isoleren van het pannendak van dit rijksmonument tast de beeldkwaliteit van het pand te veel aan. Er blijft geen/te weinig ruimte over tussen de bovenzijde van de dakpannen en de rand van de klokgevel. Essentieel voor deze architectuur is dat de dakpannen áchter de gevel liggen.

Door de geringe ruimte is de ontmoeting van het dak/de dakpannen met de gevel zeer lastig waterdicht te maken, zeker op de plaats waar de pannen gelijk komen te liggen met de bovenzijde van de klokgevel. Dat kan op termijn voor aantasting van het rijksmonument leiden. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een dunner pakket isolatie toe te passen.

Singelstraat 33 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het huis en vervangen van het kozijn
 • Aanvrager: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen de dag voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het voorstel voor het isoleren van dit rijksmonument en het vervangen van een kozijn is akkoord mits:

 • er een extra rollaag/strek wordt aangebracht op de rechter zijgevel en op de linker zijgevel van de diepere aanbouw aan de achtergevel. Op die manier wordt extra ruimte gecreëerd om ook na het aanbrengen van de isolatie de ontmoeting van de dakpannen met de gevel op afdoende wijze waterdicht te kunnen afwerken;
 • er voldoende ruimte wordt aangebracht tussen de aan te brengen isolatie en de houten constructies en het metselwerk (15 cm vrijhouden). Om op die manier vochtproblemen in de toekomst, en mogelijke schade aan het monument, te voorkomen;
 • van het te vervangen kozijn alsnog wordt aangetoond dat dit kozijn stamt uit de wederopbouwperiode, door middel van bouwtekeningen (ter plaatse is aangegeven dat die er zouden zijn).

Stationsstraat 12 Middelburg

 • het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel voor het plaatsen van zonnepanelen op het bijgebouw bij dit gemeentelijk monument is akkoord.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee de zonnepanelen in de vorm van een zadeldakje (met flauwe helling) aan te brengen.

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een paneel op de zijgevel
 • Aanvrager: gemeente Middelburg
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van een reclamebord met de skyline van Middelburg op de zijgevel van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • platen op de gevel zijn niet toegestaan;
 • de (reclame)teksten bestaan niet uit losse letters;
 • de totale breedte van de teksten is te groot;
 • de totale hoogte van de teksten is te groot.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Indien het bord dient ter voorkoming van graffiti, wordt geadviseerd de gevel te behandelen met een graffiti-werende coating.

Het Adviesteam vraagt zich bovendien af of de tussen de twee panden opgehangen verwijzing naar de fietsenstalling en de toiletten op het Zusterplein met vergunning is aangebracht. Ook die voldoet namelijk niet aan de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.