Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 3 maart 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Duunmede 40 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat de voorgestane breedte van de dakkapel (3.00 meter) afwijkt van het vigerende beleid, dat uitgaat van een breedte van 50% van de pandbreedte. Gezien het gegeven dat er meerdere dakkapellen in de directe omgeving zijn met vergelijkebare breedtes, wordt bij wijze van uitzondering ingestemd met de voorliggende concept aanvraag. Met de gekozen kleuren wordt eveneens ingestemd. Bij de definitieve aanvraag dient verder een bouwtekening worden overgelegd, die voldoet aan de daarvoor geldende vereisten.

Van Kleffenslaan 189 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat voorliggende dakopbouw qua vorm en grootte vergelijkbaar is met de drie reeds gerealiseerde dakopbouwen in deze buurt en is hiermee akkoord. Wat betreft de voorgestane kleur en het materiaalgebruik (steenstrips, donkere dakpannen en Werzalit delen) wordt eveneens ingestemd.

Billie Holidaystraat 15 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, uitbreidingswijken en BKP.

Het Adviesteam is akkoord met de voorliggende aanvraag voor een dakkapel, mits het houtwerk (kozijnen, boeiboord en zijwangen) net als de rest van het gebouw in een witte kleur worden uitgevoerd.

Etty Hillesumstraat 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is akkoord met het doortrekken van voorgestane beglazing op de begane grond, op een identieke wijze zoals dat ook op de 1e en 2e verdieping gerealiseerd is.

Torenweg 4B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam waardeert het voorliggende plan en onderschrijft de hierin gehanteerde principes. Navolgende suggesties worden meegegeven voor het definitieve plan:

 • Streven naar een compacter volume om zo binnen het bestemmingsplan te blijven.
 • Meer afstand tot de erfgrens.
 • Gezien de positie voor het hoofdgebouw, maakt een voorgevel wenselijk. Dat betekent grotere gevelopeningen zodat communicatie met de straat/omgeving mogelijk is.
 • Het voorliggende plan zoekt op een eigentijdse wijze aansluiting bij het woonhuis wat betreft vormgeving en kleur. Het adviesteam kan zich hier in vinden.

Noordsingel 32 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning met een dakkapel
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat voorgestane dakkapel afwijkt van het bestaande beleid. Gezien het gegeven dat op het naastgelegen pand een vergelijkbare dakkapel is gerealiseerd kan er mede uit oogpunt van symmetrie mee worden ingestemd. De uitvoering dient qua maatvoering en positie conform benoemde dakkapel te worden uitgevoerd.

Het plan wordt aangehouden omdat een bouwtekening die voldoet aan indieningsvereisten dient te worden overgelegd. Met de kleur (wit kozijn en donker raam) wordt eveneens ingestemd.

Doeleweg 13 Arnemuiden

 • Voor: het uitbreiden van de woning, het isoleren van het dak en het vervangen van dakpannen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en buitengebied.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, mits rode dakpannen worden toegepast. Alleen indien het voornemen bestaat om zonnepanelen aan te brengen, zou met donkere dakpannen kunnen worden ingestemd.

Park Veldzigt 35 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Handel en kantoren.

Het Adviesteam is niet akkoord met voorliggende positie van reclame aan zowel de voor- als achterzijde van het gebouw. Aan de voorzijde zou alleen het donkere vlak(midden onder) in aanmerking komen voor het aanbrengen van reclame. Voor de achterzijde geldt dat alleen de donkere (bruine) delen en de zwarte onderkant gebruikt zou mogen worden. Verder dient in acht genomen te worden dat maximaal 2% van het geveloppervlak mag worden gebruikt voor reclame.

Arnelaan 40 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een erfafscheiding en tuinberging
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is niet akkoord en heeft de volgende opmerkingen over het bouwplan:

 • Bouwen binnen het bouwvlak heeft de voorkeur.
 • Aanhouden orthogonale structuur van het bestaande gebouw.
 • Verlenging gebouw in lijn met de rechterzijgevel van het bestaande gebouw.
 • Tuinberging ook meenemen in de orthogonale structuur.
 • Openingen in linkerzijgevel en achtergevel afstemmen op bestaande architectuur.
 • Aanleveren foto’s van bestaande situatie en omgeving.
 • Aanleveren stedenbouwkundige analyse.
 • Als suggestie wordt meegegeven meer openingen naar de tuin te realiseren.

Van Kleffenslaan 78 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam spreekt waardering uit voor het onder architectuur ontworpen plan en stemt hiermee in. Bij de definitieve aanvraag dient nog wel een situatietekening te worden overgelegd. Tevens dient de materiaalkeuze aangereikt te worden. Tenslotte wordt als suggestie meegegeven om de deur naar de achtergevel te brengen in plaats van de huidige positie in de rechterzijgevel.

Voorborch 70 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning met een nokverhoging
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat de voorgestane dakopbouw niet eerder is gerealiseerd in deze wijk en enkel op zeer ruime afstand (op de Breeweg) is toegepast. Deze dakopbouw is strijdig met vigerend beleid, waar alleen van kan worden afgeweken in het geval er sprake is van verbetering van de ruimtelijk kwaliteit. Geoordeeld wordt dat met voorliggend plan er geen sprake zal zijn van een kwaliteitsverbetering.

Gerbrandijlaan 13 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is niet akkoord en heeft de volgende opmerkingen over het bouwplan:

 • Het betreft een prominent zichtbare plek in de straat
 • Toepassen metselwerk zoals woning en garages en geen gebruik maken van hout.
 • Afstemmen op bestaande (gevel)architectuur van het hoofdgebouw.
 • Toepassen simpele minimale dakrand (geen overstek en geen boeiboord).
 • Aanleveren bouwkundige (gevel)tekeningen.
 • Aanleveren stedenbouwkundige situatie.
 • Aanleveren foto’s bestaande situatie en omgeving.

Quarleshavenstraat ongenummerd te Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam beschikt nog over onvoldoende informatie om een advies te kunnen geven. Gevraagd wordt om:

 • Fotoverslag van straat en bestaande bebouwing
 • Toets aan regels uit het BKP.

Sprencklaan 15 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, uitbreidingswijken en BKP Sprencklaan.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan en de gekozen gevelsteen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteitAanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Achter De Houttuinen 12 Middelburg / Achter De Houttuinen, ongenummerd (oude nrs. 12 t/m 18)

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Architect de heer Taco Tuinhof (RDH) heeft in het ontwerp van 24 februari 2020 aanpassingen en veranderingen aangebracht naar aanleiding van de behandeling van het voorlaatste ontwerp in het WARK op 13 februari 2020. Het Adviesteam had toen onder meer opmerkingen over de dakrand, het dakvlak, de loggia en de kozijnen in de voorgevel. Van belang was met name het bereiken van een goede ritmiek in de voorgevel.

Het Adviesteam stelt vast dat in voldoende mate gevolg is gegeven aan het genoemde advies en is akkoord met het voorliggende ontwerp indien de ramen in het dakvlak iets meer uiteen worden aangebracht, waardoor er een evenrediger beeld zal ontstaan.

Turfkaai 3 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een terrasboot tegenover het horecabedrijf aan de Turfkaai 3
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Naar aanleiding van het advies van het WARK van 13 februari 2020 heeft de heer Arnoud de Looff (B&RO Advies) gevraagd om hierop te mogen reageren en hierover van gedachten te wisselen. De volgende punten zijn daarbij aan de orde gekomen:

 • Uitgangspunt is een zo plat mogelijke boot (geen opbouwen/omkasting)
 • Voorzieningen zoveel mogelijk in het midden van het schip en van de randen af houden.
 • Voorzieningen zoveel mogelijk verzinken in het schip.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden binnen het vigerende terrassenbeleid en beleid tav de terrasboten.

Varkensmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig restaurant tot woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria , de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam heeft tijdens het locatiebezoek op 5 maart 2020 uitgebreid gesproken met de betrokken architect. De volgende punten zijn daarbij aan de orde gekomen en geven deels aanleiding om het bouwplan aan te houden:

 • De spiltrap is gesitueerd op een locatie, waarbij hij door waardevolle balken heen gaat. Deze trap dient verplaatst te worden om de balken te bewaren.
 • Aansluitdetails moeten inzichtelijk worden gemaakt.
 • Het voorziene dakterras is goed voorstelbaar.
 • Het plaatsen van achterzetbeglazing wordt gewaardeerd als passende wijze van isolatie.
 • Als suggestie wordt meegegeven dat met verplaatsing van de historisch gezien niet waardevolle achtergevel ruimte gewonnen kan worden.

Koningstraat 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zes woningen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, Middelburgs profiel en BKP ‘Notitie Beeldkwaliteitsplan, Koningstraat – Achter het Hofplein Middelburg’, d.d. 11-06-2019

Het Adviesteam stelt vast dat de eerder verleende vergunning is ingetrokken en dat er een nieuwe vergunningaanvraag is ingediend met navolgende wijzigingen:

 1. Toevoeging kelders.
 2. Wijziging plaats buitenberging bouwnummer 2.
 3. Wijziging aanbouw begane grond en verdiepingen bouwnummer 3 -7.
 4. Geen carports meer als optie achter de rijwoningen.
 5. Toepassing volledig aluminium kozijnen.

Het Adviesteam stemt in met de onder 1 tot en met 4 benoemde veranderingen, maar is niet akkoord met het toepassen van aluminium kozijnen (onder 5). Deze dienen in hout te worden uitgevoerd. Draaiende delen in aluminium zijn toegestaan.

Het Adviesteam stemt verder in met de navolgende bestemmingsplanmatige afwijkingen:

 1. Positie bijgebouw als het bijgebouw bij bouwnummer 1 op minimaal 1 meter van het verlengde van de zijgevel van de woning wordt geplaatst.
 2. Gedeeltelijk plat afdekken van het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk op aangeduide wijze.
 3. Twee ramen op de begane grond die breder zijn dan 80% van de hoogte, zoals eerdere vergund.
 4. Het plaatsen van zonnepanelen, alleen niet bij bouwnummer 2 vanwege de zichtbaarheid (mogelijk op platte dak van bijgebouw).
 5. Het afwerken van gevels in hout is alleen ter plaatse van de reeds eerder afgegeven vergunning akkoord. Het voorstel dit uit te breiden met nog een woning op de kop acht het WARK niet passend omdat het daarmee geen incident meer is, maar teveel onderdeel van een nieuw concept.

Tenslotte geeft het Adviesteam als suggestie mee om de vensteropeningen in de achtergevel te voorzien van stijlen, zoals in het eerdere vergunde bouwplan.

Koningstraat 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan. Een kleur- en materialenvoorstel dient nog overlegd te worden.

Kinderdijk 14 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam heeft tijdens een locatiebezoek op 5 maart 2020 geconstateerd dat de voorste drie zonnepanelen zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied aan de achterzijde van het pand. Dit geeft aanleiding tot het herpositioneren van de zonnepanelen op een dusdanige manier dat vrijwel dezelfde capaciteit kan worden opgewekt, maar dat deze niet meer zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied. Het WARK ziet een voorstel daartoe graag tegemoet.

Kanaalweg 22 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het stationsgebouw
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam heeft tijdens een locatiebezoek op 5 maart 2020 met waardering kennis genomen van de door initiatiefnemer voorgestane aanpak en stemt hiermee in. Navolgende punten zijn besproken en/of worden van belang geacht:

Voor aanvang te overleggen/aantonen:

 • Aanbrengen proefvlak voor voegwerk.
 • Aanbrengen proefvlak voor reiniging baksteen en natuursteen (let op patina).
 • Funderingsherstel in relatie tot inboeten, zal later aan de orde komen na afronding onderzoek en voorbereiding.
 • Toepassing reclame (alleen in de reclamezone), nog te overleggen.
 • Aanbrengen dakisolatie, details nog te overleggen
 • Toekomstige functie etage, later aan te vragen.

Instemming voor:

 • Herstel houten, aangetaste, constructie onderdelen (balklagen en kapconstructie).
 • Leisteen toepassen van 1 maat (besproken en toegezegd).
 • Verfpakket en kleurenonderzoek, indien niet onderzochte verfpakketten alsnog verwijderd gaan worden, dan nader te onderzoeken.
 • Aanbrengen zonnepanelen (spoorzijde).
 • Toevoegen dakkapel, voor de bereikbaarheid van het dak.
 • Slopen kelderdek en vervangen voor beton.
 • Slopen aanbouw (serre, voorzijde).
 • Obstakels buiten beeld brengen (brievenbus, prullenbakken etc.), rondom het station. Dit betekent dat het verzoek er is om zoveel mogelijk te verwijderen of bij elkaar te groeperen.

Algemeen:

 • Zolder krijgt in het huidige plan geen functie.
 • Behouden Crepi glas (besproken en toegezegd, en wordt aangevuld waar het ontbreekt).
 • Verwarmen etage ter voorkoming houtrot (besproken en in het plan opgenomen).
 • Signaleren en behouden historische details, indien buiten deze aanvraag later meer elementen zichtbaar worden (na uitpellen).
 • Bezien of historische dakopbouw (balustrade) kan worden teruggebracht.
 • Betrekken Adviesteam bij het herstelproces (oa bij de proefvlakken).

Dam 6 en 6A Middelburg

Voor: het opdelen van het pand in appartementen

Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stemt in met de te maken doorbraak ten behoeve van de trap. Voor het vervolg dienen details en leiding/kabeltracés te worden overgelegd in verband met natte cellen boven de stucplafonds. Het WARK acht dit laatste onwenselijk en verzoekt om een passende oplossing.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Zusterplein

Peter Heuven (verkeersdeskundige gemeente) geeft een nadere toelichting op de presentatie over de herinrichting van het Zusterplein en/of de Zusterstraat. Daarbij geeft hij aan dat dit project Cool Towns met Europese subsidie kan worden bekostigd. Het WARK neemt met waardering kennis van het project en ondersteunt vergroening van dit sterk versteende gebied. Navolgende aanbevelingen worden gedaan:

 • Variant 2 Zusterplein en Zusterstraat is het meest veelbelovend (variant 1 voegt naar inzicht van het WARK onvoldoende toe).
 • Omdenken; ga uit van groen gebied en beoordeel hoe parkeren daar ingepast kan worden.
 • Schakel een externe landschapsdeskundige in voor de ontwikkeling van het gebied.

Briëtwoningen

Jan-Willem de Wolf (regisseur gemeente) verwijst naar de op 2 maart 2020 naar de WARK leden verzonden brief (met rapport Hulshof als bijlage) en benadrukt de wens om een spoedig advies.

Afgesproken wordt dat het WARK leden uiterlijk maandag 9 maart a.s. een reactie naar Mark Bimmel sturen en dat hij hiermee op zijn beurt een gezamenlijke reactie namens het WARK opstelt, die vervolgens naar de gemeente zal gaan. Beoordeeld zal worden welke aanvullende informatie voor het WARK nodig is om een advies te kunnen maken. 

Beleid isolatieglas

Het concept beleid is naar de WARK leden toegezonden. Afgesproken wordt dat het WARK leden uiterlijk maandag 9 maart a.s. een reactie sturen.

Vacature

Het WARK wil allereerst weten of het noodzakelijk is de vacature openbaar te stellen. Indien dit zo is, dan dient degene die reeds benaderd is door de gemeente actief gevraagd te worden of hij wil solliciteren. Als het niet nodig is, dan heeft het WARK sterk de voorkeur deze persoon aan te trekken als nieuw lid van het WARK. Mw. Stallenberg zal afscheid nemen als vast lid, maar is beschikbaar als reservelid. Dit heeft de sterke voorkeur van de overige leden van het WARK. Een reservelid aantrekken zonder vooruitzicht binnen redelijke termijn als vast lid te kunnen fungeren is voor niemand aantrekkelijk.