Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 3 juni 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abeelseweg 27 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de voorgevel
 • Ontwerp: Tekenbureau Minneboo
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Het Buitengebied.

Het plan voor het aanpassen van de voorgevel van dit pand is met de huidige gegevens niet goed te beoordelen. Verzocht wordt ook plattegronden (bestaand/nieuw) en een volledig materiaal- en kleurenschema aan te leveren. De behandeling van het plan wordt tot na ontvangst van de gevraagde informatie uitgesteld.

Althoornweg 10 Middelburg

 • Voor: het veranderen van gevel en trappenhuis
 • Aanvrager: Berkman Energie Service B.V.
 • Ontwerp: Xtensief Projectmanagement B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het veranderen van een gevel en het trappenhuis van dit bedrijfspand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits (de indeling van de) te realiseren vaste pui op exact dezelfde wijze wordt uitgevoerd als de bestaande pui/overheaddeur met loopdeur (zoals deze is gerealiseerd/ter plaatse aanwezig is).

Daarbij wordt opgemerkt dat de tekening van de bestaande toestand niet overeenkomt met de werkelijke toestand ter plaatse. Beide tekeningen dienen daarop te worden aangepast.

Breeweg 30 Middelburg

 • Voor: het bouwen van dakopbouw
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het bouwen van een dakopbouw op deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits de dakopbouw op exact dezelfde wijze (hoogte, afmetingen, materiaal- en kleurgebruik, gevelindeling, enz.) wordt uitgevoerd als de dakopbouw op het perceel Breeweg 36.

Duke Ellingtonstraat 30 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de genoemde criteria mits:

 • er alsnog een plint in een afwijkende kleur metselwerk wordt toegepast;
 • de zijgevels een meer open karakter krijgt. De zijgevels zijn nu volledig gesloten, dat is vooral bij de linker zijgevel die vrij goed zichtbaar is niet wenselijk;
 • er bij de voordeur/de entree een kader in een afwijkende kleur metselwerk wordt toegepast, in plaats van de nu getoonde middenrisaliet en de risaliet op de beide hoeken in de voorgevel;
 • er ook elders in de (voorgevel) metselwerkdetails worden toegepast om het pand meer stijlkenmerken van de jaren dertig van de vorige eeuw mee te geven.

Tot slot wordt als suggestie meegegeven de woning iets verder naar achter te plaatsen.

Heerlijkheidsweg 20 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevel en wijzigen indeling bestaand kantoor/kantine in een bedrijfspand
 • Aanvrager: Uraeus B.V.
 • Architect: Roosros Architecten Goes B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 Industrie.

Het plan voor het wijzigen van de gevel van dit bedrijfspand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Hengst 18 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woonhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg 2.

Het aangepaste plan voor het bouwen van deze vrijstaande woning is akkoord mits de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd.

Langeweg 20 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een schuur-mantelzorgwoning
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Het Buitengebied.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een mantelzorgwoning aan/bij deze woning met schuur wordt door de ontwerper en de aanvrager mondeling toegelicht.

Het Adviesteam merkt op dat bij het nu getoonde aangepaste plan te aanbouw te ver naar voren komt en daardoor te veel “concurreert” met de bestaande woning met schuur.

Geadviseerd wordt om:

 • de aan te bouwen mantelzorgwoning zo smal mogelijk te houden en zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen;
 • de aan te bouwen mantelzorgwoning te voorzien van een dwarskap over het hele volume;
 • de hellingshoek van het dak van de aan te bouwen mantelzorgwoning zo dicht mogelijk bij de hellingshoek van het dak van de woning te houden (de dakhelling van de aan te bouwen mantelzorgwoning mag wel flauwer;
 • de raamluiken bij de mantelzorgwoning achterwege te laten of ze af te laten wijken van de bestaande luiken van de woning).

Tot slot wordt opgemerkt dat het bij dit plan vooral gaat om de balans tussen de verschillende volumes. Waarbij de huidige woning het meest prominente volume moet zijn/blijven.

Leeuwerikstraat 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van dakkapel
 • Aanvrager: Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo Hans Kasse
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Nadorstweg 45 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het dak
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het isoleren van het dak van deze karakteristieke “jaren dertig” woning is met de huidige summiere gegevens niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken, te detailleren. Daarbij wordt opgemerkt dat de verfijnde, voor de tijd waarin deze woning is gebouwd kenmerkende, detaillering ook bij de nieuwe detaillering, die ontstaat als gevolg van het isoleren van de kap, moet worden gerealiseerd.

Oranjeplaat 12 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een recreatiewoning
 • Ontwerp: Rivocon B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan wordt door de ontwerper en de opdrachtgever mondeling toegelicht.

Het Adviesteam complimenteert de ontwerper en opdrachtgever met de nieuwe hoofdopzet van het plan. Het geheel ziet er nu compacter uit en het concept is eenduidiger. Het nieuwe voorstel is akkoord.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het herontwikkelen van dit gebouw is akkoord mits:

 • alle ramen even breed worden uitgevoerd en niet worden gekoppeld (geen smalle ramen toepassen);
 • alle ramen in hetzelfde “ritme” in de gevels worden geplaatst.

Van Kleffenslaan 155 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan voor het realiseren van een dakopbouw op deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het aangepaste plan is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

Ir. L. Brink, architect, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Veersesingel 166 Middelburg

Voor: het realiseren van een aanbouw achter de woning

 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan de achtergevel van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Tevens wordt de suggestie meegegeven een serre te realiseren in plaats van een aanbouw.

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een verticale tuin
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het realiseren van een verticale tuin tegen de kopgevel van dit hotel wordt door de eigenaar, uitbaatster en de leverancier van de tuin mondeling toegelicht.

De leverancier licht toe dat gekozen wordt voor een mengsel van verschillende klimplanten, gericht op het aantrekken van zo veel mogelijk verschillende soorten bijen. De klimplanten worden geleverd op een beginlengte van ongeveer 4 m. en groeien langs (staal)kabels. Het duurt daarna ongeveer 1 a 2 jaar voor de gevel volledig is begroeid.

Het Adviesteam stemt in met het voorstel mits aan bovenstaande omschrijving, starthoogte, duur van volledig begroeien en kwaliteit/onderhoud op de lange(re) termijn, wordt voldaan.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Beenhouwerssingel 27 Middelburg

 • Voor: het creëren van dak-opening
 • Aanvrager: Adviesburo voor Architectuur en Stedenbouw Ron Kodde
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een balkon met loggia bij dit appartement voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Bogardstraat 9 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak en een hellend dak aan de achterzijde van dit rijksmonument voldoet in voldoende mate aan de criteria. Het voorstel is akkoord.

Het Adviesteam merkt op dat bij het belendende pand, de nieuwbouw van het Zeeuws Archief de pv-panelen ook niet in een puur rechthoekig patroon (kunnen) worden aangebracht. Het voorstel wijkt bij dit rijksmonument daarnaast slechts in geringe mate af van de criteria.

Dam 21 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de aanbouw woonbestemming
 • Aanvrager: Lovago B.V.
 • Architect: Thys + Gutberlet Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architecten lichten het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument mede aan de hand van foto’s van een maquette toe.

Hert Adviesteam bedankt de architecten voor de uitgebreide en verhelderende toelichting en geeft aan dat het plan wat hun betreft denkbaar is. Het gaat om een mooie opgave waarbij vooralsnog de juiste ambitie wordt getoond. De discussie over de gewenste beeldkwaliteit volgt in een later stadium.

Daarnaast is er, vanwege de complexiteit van het plan, grote behoefte het pand te bezoeken om de impact van de plannen op het rijksmonument beter te kunnen inschatten. Verzocht wordt daartoe op korte termijn een afspraak te maken.

Bij een nadere uitwerking dient in ieder geval rekening te worden gehouden onderstaande opmerkingen:

 • het bestaande karakter van de steeg dient behouden te blijven;
 • besteed extra aandacht aan het parkeren;
 • laat de bestaande tuinmuur zoveel mogelijk in z’n waarde;
 • doe onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande funderingen (kunnen die de extra belasting aan).

Langeviele 75 Middelburg

 • Voor: het verplaatsen van het afzuigkanaal
 • Aanvrager: Gewoondoen B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het aanbrengen/plaatsen van een metalen afzuigkanaal aan de achterzijde bij dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria.

Het aan te brengen forse afvoerkanaal staat midden tussen twee langskappen en torent een flink eind boven de nok van deze langskappen uit. Het geheel springt daardoor op onaanvaardbare wijze in het oog en doet daarmee afbreuk aan de historische kwaliteiten van het pand en afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt het afvoerkanaal in een donkere kleur uit te voeren en het afvoerkanaal langs de dakrand te “verslepen” en ter plaatse van de nok verticaal te zetten (als een traditionele schoorsteen).

Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen met print op de voorgevel van de schouwburg
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van zonnepanelen (met print) op de voorgevel van de schouwburg is akkoord.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De impact van de voorstellen voor de 2de fase van het verduurzamen van de Oostkerk is zonder een bezoek ter plaatse niet goed te beoordelen. Verzocht wordt zo snel mogelijk een afspraak daartoe te maken.

Het Adviesteam wijst vooruitlopend op de bevindingen ter plaatse op onderstaande:

 • houdt de in te bouwen toiletten los van de gevel;
 • stempel niet door op de bestaande tegelvloer;
 • toon de constructieve consequenties van de diverse ingrepen;
 • bladzijde 59 van het rapport van NAP ingenieurs komt niet terug op de tekeningen.

Rotterdamsekaai 15-57 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van kozijnen
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het verder uitgewerkte plan voor het wijzigen van de kozijnen van deze panden is akkoord mits planvariant A wordt uitgevoerd en onderstaande vragen alsnog worden beantwoord:

 • bevinden zich in de nieuwe aluminium kozijnen van de blokken 2 en 5 (links en rechts van het entreedeel van beide blokken) beweegbare delen (ramen die open kunnen)?;
 • is onderzoek gedaan naar mogelijke dampspanningsproblemen door het aanbrengen van aluminium op de bestaande houten kozijnen?

Stationsstraat 2 Middelburg

 • Voor: het wijzigen indeling, liftopbouw, buitenberging en gevelreclame
 • Aanvrager: IIB Projectontwikkeling B.V.
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het wijzigen van dit rijksmonument doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het pand en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.