Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 3 december 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Boomdijk 3 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een huis
 • Ontwerper: Hans Kasse Bouwkundig ontwerp- en adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Buitengebied.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is aangepast aan de opmerkingen van het WARK van 16 oktober jl. Het voorstel is akkoord.

Buitenhove 163 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van permanente units
 • Aanvrager: Stichting Kinderopvang Walcheren
 • Ontwerper: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het voorstel voor het verlenen van een Omgevingsvergunning voor deze met een tijdelijke vergunning verleende units is niet akkoord.

De units voldoen niet aan de in de nota opgenomen criteria en doen afbreuk aan de architectuur van het (recent gerenoveerde) hoofdgebouw. Ze voldoen daarmee tevens niet aan redelijke eisen van welstand.

Geadviseerd wordt de gevels (kozijnen, deuren, ramen, enz.), voor wat betreft materiaalgebruik en kleurkeuze, aan te passen aan, uit te voeren als de gevels van het hoofdgebouw.

Christiaanpolderweg 4 Arnemuiden

 • Voor: het wijzigen van de groepswoning en het bouwen van een dienstwoning
 • Architect: P. Assink
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 6 Recreatie.

Het aangepaste plan voor het bouwen van twee groepswoningen en het toevoegen van een beheerderswoning op deze locatie is akkoord.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen van de verdieping van dit hoekpand is akkoord mits:

 • de grote gevelopeningen in de achtergevel van de aanbouw kleiner worden gemaakt. Zodanig dat ze niet refereren aan de puien op de begane grond;
 • het materiaal- en kleurgebruik wordt afgestemd op de bestaande woning;
 • het verticale raam in de topgevel verder van de dakrand te houden.

Ook wordt als suggestie meegegeven een meer verfijnd hekwerk op het balkon aan te brengen. Bijvoorbeeld in staal en in de stijl van de periode waarin het pand is gebouwd.

Derringmoerweg 7 E Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Bouwraadhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de “tuinmuur” aan de linkerzijde van het pand (in de voorgevel) lager wordt uitgevoerd (als in het plan van 30 november jl.);
 • de luifel in de voorgevel niet om de hoek (naar de voorgevel) wordt voortgezet;
 • er alsnog een groeninrichtingsplan wordt voorgelegd, inclusief een accent (poort) bij de toegang tot het perceel.

Tevens wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop het rieten dak van het lage deel aan de achterzijde aansluit op de gevel van het hoge deel van de woning.

Jan Campertstraat 12

 • Voor: het nieuw bouwen van een locatie van ’s-Heeren Loo
 • Aanvrager: 's Heeren Loo Regio Zeeland
 • Architect: I.A.A. Architecten B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het is onduidelijk wat bij de verdere uitwerking van dit complex precies is aangepast, veranderd ten opzichte van het plan uit het vooroverleg. Met name de borstweringen onder diverse raampartijen lijken te zijn aangepast (waarbij zo te zien geen verbetering is opgetreden).

Verzocht wordt de aangebrachte wijzigingen inzichtelijk te maken en het plan opnieuw voor te leggen.

Johan Lesagestraat 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een garage
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het bouwen van een garage bij deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits:

 • het materiaal- en kleurgebruik wordt afgestemd op de woning;
 • er een groenblijvende haag op de erfscheiding, de scheiding met het openbare gebied, wordt aangebracht;
 • het plan verder wordt uitgewerkt.

Kuipers-Rietbergkwartier 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fietsenstalling
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het voorstel voor het bouwen van een fietsenstalling aan de voorzijde van deze woning is akkoord mits deze wordt uitgevoerd als een verlengde van de bestaande berging. In baksteen als de bestaande berging, even hoog, op dezelfde wijze gedetailleerd en met hetzelfde kleurgebruik.

De getoonde houten bergingen zijn zonder goedkeuring geplaatst en kunnen om die reden niet als referentie dienen.

Oude Veerseweg 124 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een landhuis met bijgebouwen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 5 Buitengebied en het beeldkwaliteitsplan Oude Veerseweg 128.

Het verder uitgewerkte plan, de detaillering en de materiaalkeuze zijn akkoord.

President Kennedylaan 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Veldman Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is akkoord.

Roozenburglaan 14 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gezondheidscentrum
 • Aanvrager: Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid B.V.
 • Ontwerper: Brocacef Facilitair Bedrijf BV
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

De voorgestelde materiaal- en kleurkeuze voor het verbouwen van dit gezondheidscentrum is akkoord.

Seisweg 79 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de bestaande schuur
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het vervangen van de bestaande schuur naast de woning is akkoord mits de voorgevel van de schuur minimaal 20 cm. terug komt te liggen ten opzichte van de voorgevel van de woning.

Van Kleffenslaan 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een opbouw op de woning
 • Ontwerper: A.J. Krijger
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord.

Van Kleffenslaan 82 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis
 • Aanvrager: Bakers Architekten B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het verbouwen en uitbreiden van de woning op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Vogelstraat Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning met garage
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de dakkapel op het dakvlak in de “voorgevel” niet volledig dicht wordt uitgevoerd. Als suggestie wordt meegegeven een asymmetrisch dakvlak toe te passen om voldoende ruimte voor de badkamer te realiseren;
 • er één kleur (rood) metselwerk wordt toegepast. Eventueel kan de berging in een tint lichter of donkerder rood metselwerk worden uitgevoerd dan de woning.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 40 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het (winkel)pand
 • Ontwerper: Bouwkundig Ingenieursbureau Verhulst
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits over de interne aanpassingen nadere informatie wordt aangeleverd, eventueel in combinatie met een bezoek ter plaatse. Met de huidige informatie is de impact van de interne wijzigingen op de mogelijk historische onderdelen van het pand, zoals balklagen, plafonds en betimmeringen, niet goed in te schatten.

De wijzigingen aan het exterieur zijn akkoord.

Bogardstraat 19 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de woning
 • Ontwerper: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is op 30 november bezocht door de monumentendeskundige van het WARK.

Het voorstel voor het verduurzamen van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • alsnog de detaillering van de dakisolatie rond de spantbenen wordt voorgelegd;
 • alsnog de detaillering van de aansluitingen van de voorzetramen aan de kozijnen/ramen wordt voorgelegd;
 • de marmeren vloer in de hal wordt gehandhaafd/herstelt.

Damplein 46 Middelburg

 • het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het dak
 • Aanvrager: La Piccola Italia
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het dak van dit rijksmonument is akkoord.

Opgemerkt wordt dat het voorkomen van mogelijke vochtophoping in de constructie als gevolg van het toepassen van isolerende folie op het dak extra aandacht verdient. Dit om mogelijke schade aan het monument in de toekomst te voorkomen.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat indien (ter mogelijke vervanging van de te slopen schoorsteen) er een (extra) afvoerpijp op het dak wordt geplaats, deze in een donkere kleur moet worden uitgevoerd. Of uit het zicht moet worden geplaatst. Het aanbrengen van een dergelijke voorziening maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag en valt om die reden ook niet onder het positieve advies op deze aanvraag. Een dergelijke voorziening moet apart worden aangevraagd/voorgelegd.

Hoogelandsewegje 1 Middelburg

 • Voor: het vervangen van het bestaande zadeldak door een mansardedak
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van een zadeldak door een mansardekap op dit pand in het beschermde stadsgezicht Noordweg voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits:

 • de voorgevel in metselwerk wordt uitgevoerd;
 • het balkon aan de zijgevel achterwege wordt gelaten. Dit balkon past op geen enkele wijze bij de architectuur, de karakteristiek van dit pand/deze kapvorm;
 • er alsnog een volledig gemaatvoerde bouwkundige tekening wordt voorgelegd van het hele pand/alle gevels.

Kinderdijk 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de oude achterpui
 • Ontwerper: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het vervangen van de pui van dit pand is akkoord mits:

 • er bredere deuren (met glasopeningen) worden toegepast;
 • het glazen/transparante middendeel achterwege wordt gelaten (ook in het bovenlicht).

Lange Delft 8 D Middelburg

 • Voor: het opsplitsen van de bovenwoning naar twee appartementen
 • Aanvrager: F.F.I Beheer
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het splitsen van deze bovenwoning in twee appartementen voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Lange Delft 111 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de bestaande aanbouwen tot appartement en studio
 • Ontwerper: T.W.J. Elenbaas
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van de bestaande aanbouwen aan dit pand is akkoord mits:

 • de gevels in metselwerk worden uitgevoerd;
 • er verder uitgewerkte tekeningen worden voorgelegd.

Langeviele 49 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de gevel
 • Aanvrager: View 49
 • Architect: Architektenburo Fierloos B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architect licht het plan voor het aanpassen van de gevel, het realiseren van een extra entree, van dit rijksmonument toe.

De eigenaar wil het pand splitsen en een extra toegang maken voor de bovenverdieping(en). Aan de achterzijde van het pand zijn geen opties voor het realiseren van een extra toegang.

Het Adviesteam is positief over het meervoudige gebruik van het pand. Het wijzigen van de voorgevel wordt echter niet als een optie gezien. Het gaat in dit specifieke geval om een zeer beeldbepalend pand in deze gevelwand, waarvan de huidige plint in de voorgevel expliciet wordt genoemd in de redengevende omschrijving van het rijksmonument. Aantasting van die plint is mede om die reden niet toegestaan. Het voorstel is dan ook niet akkoord.

Geadviseerd wordt de zelfstandige/separate toegang tot de verdiepingen inpandig op te lossen. Daarbij wel rekening houden met stucplafonds en samengestelde balklagen.

Londensekaai 1 Middelburg

 • Voor: het realiseren van vier wooneenheden
 • Aanvrager: De Nieuwe Stad B.V.
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van vier wooneenheden in dit rijksmonument is akkoord mits:

 • het pand eerst plaatselijk/gedeeltelijk wordt ontdaan van later aangebrachte, niet historische voorzetwanden en plafonds;
 • aan de hand van de bevindingen na het verwijderen van niet historische voorzetwanden/plafonds wordt bepaald in hoeverre er nog historische balklagen e.d. aanwezig zijn. Doorvoeren voor leidingwerk e.d. door historische plafonds, balklagen, enz., zijn niet toegestaan of dienen tot een minimum te worden beperkt.

Wellicht dat een nader bezoek ter plaatse nodig is om de impact van de verbouwing goed te kunnen inschatten.

Molenwater 2 A Middelburg

 • Voor: het aanlichten van de watertoren
 • Aanvrager: New Urban View B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De ontwerper van het lichtplan voor het aanlichten van dit rijksmonument licht het plan toe.

Het Adviesteam bedankt de ontwerper voor de heldere toelichting en geeft aan alle vertrouwen te hebben in de uitvoering van het lichtplan. Het voorstel is akkoord.

Ter aanvulling wordt verzocht naar een zo alzijdig mogelijk lichtbeeld te streven.

Molenwater 133 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de achtergevel van de aanbouw
 • Aanvrager: Bouwbedrijf J. van de Linde Kloetinge B.V.
 • Ontwerper: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het wijzigen van de achtergevel van de aanbouw aan dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Onderzoek ook of het dak van de aanbouw ook kan worden voorzien van isolatie.

Noordweg 356 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de tuinschuur
 • Ontwerper: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan voor het vervangen van de bestaande tuinschuur is akkoord.

Rouaansekaai 3 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van het kelderluik
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het wijzigen van het bestaande kelderluik bij dit rijksmonument doet geen afbreuk aan de historische kwaliteit van het pand en geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Sint Jorisstraat Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fietsenberging
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een fietsenberging op dit perceel doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Stationsstraat  20 Middelburg

 • Voor: het vervangen kozijn in de achtergevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van het kozijn in de voorgevel (grenzend aan de openbare weg) van de aanbouw aan dit gemeentelijk monument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de gevel minder “onrustig” te maken, door de pui minder op te delen, de bovenlichten achterwege te laten;
 • een gemetselde achtergevel toe te passen met twee grote(re) gaten en metselwerk penanten zowel links, rechts als in het midden van de gevel.

Vlasmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en om het pand deels te gebruiken als b&b
 • Ontwerper: Architektenburo Onno van Wensen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is op 30 november jl. bezocht door de monumentendeskundige van het WARK.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • de detaillering van de na-isolatie van het dak en de aansluitingen van de voorzetwanden rond de spantbenen worden aangeleverd;
 • de spantbenen worden ingemeten en op de ingemeten spantbenen op de tekeningen worden verwerkt.

Vlasmarkt 13 Middelburg

 • het intern verbouwen van het pand tot drie appartementen
 • Ontwerper: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan is akkoord mits alsnog extra informatie over de bouwfysische aspecten van de voorgestelde ingrepen worden aangeleverd.

Vlasmarkt 30 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en het plaatsen van een overkapping op het balkon
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het intern verbouwen van dit pand en het plaatsen van een overkapping op het balkon bij dit pand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Wagenaarstraat 30 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een monumentaal pand
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het impact van het voorstel voor het ingrijpend verbouwen van dit rijksmonument is zonder een bezoek ter plaatse niet in te schatten/te beoordelen.

Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek aan het pand. Het verdient daarbij aanbeveling, indien mogelijk (delen van) niet historische voorzetwanden en verlaagde plafonds voorafgaand aan het bezoek te verwijderen. Een advies over de voorgestelde verbouwing wordt uitgesteld tot na het bezoek ter plaatse.

Londensekaai 27 Middelburg

 • Voor: het stukadoren of keimen van de achtergevel
 • Advies: Niet akkoord

Het verzoek om de gemetselde achtergevel van dit rijksmonument te stukadoren of te keimen voldoet niet aan het in Middelburg vastgestelde beleid dat metselwerk gevels niet mogen worden geschilderd, gekeimd of gestukadoord.

Het Adviesteam ziet na het bestuderen van de aangeleverde foto’s van de achtergevel en bezoek ter plaatse geen aanleiding van het beleid af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Betreffende achtergevel is opgedeeld in vier verschillende vlakken:

 • een gestukadoord deel van het souterrain;
 • een deel met hergebruikte bakstenen; het rechter deel op de begane grond, tot de bovendorpel van het kozijn in het midden van de begane grond;
 • een deel met rood geschilderde baksteen (origineel, links van het linker kozijn);
 • en een deel met oorspronkelijke baksteen, gevoegd en in kruisverband, vanaf de kozijnen van de begane grond naar boven.

Bovenstaande bepaalt mede de historische waarde van dit rijksmonument. Om die reden is het schilderen, keimen of stukadoren van de achtergevel niet toegestaan.

Daarbij worden nog de volgende kanttekeningen bij de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden geplaatst. Het lijkt er op dat onderdelen van de werkzaamheden zijn uitgevoerd in afwijking van de verleende vergunning:

 • de pui is wellicht geheel vervangen, in ieder geval is een deel van het schoonmetselwerk, nu gestukadoord terwijl dit niet in de vergunning is opgenomen;
 • op de begane grond is de dubbele deur vervangen door een raam, waarbij zowel de deuren als het kozijn zijn vernieuwd. Op de foto is een ongeschilderd kozijn te zien;
 • het raamhout van het kozijn aan de linkerzijde, op de begane grond, lijkt eveneens te zijn vervangen.

Verzocht wordt er op toe te zien dat verdere aantasting van het rijksmonument wordt voorkomen.