Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 27 januari 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Kerk 16 -18 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van dit pand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Argusvlinder 11, kavel E10, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan het BKP mits:

 • het meest rechter raam op de verdieping in de achtergevel wordt vervangen door een metselwerk penant (als aan de linkerzijde). Daarmee wint het op zich heldere concept nog aan helderheid;
 • in de linker gevel de houten delen van de begane grond niet in hetzelfde vlak worden aangebracht als de erboven liggende grijze panelen van de verdieping.

Atalantalaan Middelburg

Voor: het bouwen van twee appartementengebouwen

 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: KOW Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van twee appartementengebouwen aan de Atalantalaan in de nieuwe wijk Essenvelt is akkoord.

Baaijenompad 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bijgebouw
 • Aanvrager: WTS Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het deels voor de woning gesitueerde bijgebouw, vooral de carport met kap, is te dominant. De hiërarchie van de volumes, en het onderscheid tussen bij- en hoofdvolume, zijn daardoor niet helder. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de carport/het bijgebouw achter de voorgevel rooilijn van de woning te houden.

Citroenvlinder 3, kavel E3, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: RoosRos Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de onderbouw, in de rechter- en linker zijgevel, volledig in metselwerk worden uitgevoerd.

Als suggestie wordt verder meegegeven het horizontale raam in de voorgevel naar rechts toe te verlengen.

Derringmoerweg 4 Arnemuiden

 • Voor: het deels slopen van de koeienstal en het bouwen van een geitenstal
 • Aanvrager: Maatschap M.J. en J.P. Walhout
 • Ontwerp: Agrifirm Nwe B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “het Buitengebied”.

Het plan voor het bouwen van een geitenstal voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Duke Ellingtonstraat 109 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de topgevel, waarin de entree zich bevindt, volledig in metselwerk wordt uitgevoerd (en ook de in het vorig advies aangegeven punten worden aangepast, zoals door aanvrager is aangegeven).

De voorgestelde houten topgevel past niet bij dit klassieke ontwerp. Een volledig gemetselde gevel maakt het geheel bovendien verticaler en “statiger”, waardoor de entreepartij beter tot z’n recht komt.

Het getoonde voorbeeld, van een houten topgevel, elders in deze straat betreft een ander type woning, een woning in een andere meer eigentijdse stijl.

Duke Ellingtonstraat 121 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Etty Hillesumstraat 58-84 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een luifel bij entree appartementencomplex
 • Advies: Aangehouden

Een delegatie van de aanvragers licht het plan voor het plaatsen van een luifel bij de entree van dit appartementencomplex toe.

Het Adviesteam geeft aan dat indien bij de luifel een zijpaneel essentieel is, dit gegeven als uitgangspunt voor het ontwerp van de luifel dient te worden genomen. Nu is de indruk ontstaan dat er een luifel is ontworpen waaraan later een zijpaneel/zijwandje is toegevoegd.

Geadviseerd wordt de architect van het pand nogmaals te vragen een integraal ontwerp te maken voor een luifel met een (transparante) wand aan de zuidwestzijde.

Griffioenstraat 40 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van kantoorruimten en een entreeportaal
 • Aanvrager: Zorgstroom
 • Ontwerp: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam komt na de ingediende nadere toelichting op het plan tot het volgende advies:

 • situeer de berging in de nieuwe entree op een andere plaats, waardoor de entree transparanter/meer uitnodigend kan worden vormgegeven. De nieuwe entree is te krap om te combineren met een berging;
 • zet het aan te bouwen deel met nieuwe kantoorruimtes iets uit de hoek van het hoofdgebouw;
 • maak het tussenlid tussen beide nieuwe kantoorruimtes even hoog als de kantoorruimtes en voer het boeiboord uit in een bij het metselwerk passende kleur (het aangegeven witte boeiboord detoneert), of in de kleur van de kozijnen;
 • zet de h.w.a. in de zuidoost gevel van de uitbreiding in de nis tussen beide kantoor ruimtes.

Het Adviesteam vraagt zich daarnaast af of de oorspronkelijke architect (van dit vrij recente gebouw) is geraadpleegd.

Heivlinder 9, kavel E22, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning met aanbouw
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan het Beeldkwaliteitsplan Essenvelt. Het voorstel is akkoord.

Heivlinder 12, kavel E28, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Heivlinder 14, kavel E27, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel wordt door de aanvrager en ontwerper mondeling toegelicht.

Het aangepaste plan ia akkoord mits:

 • de ramen rechts in de topgevel nog iets meer naar links worden verplaatst, zodat een betere verdeling van de ramen in de voorgevel ontstaat;
 • de entree met bovenliggende pui nog iets meer naar rechts opschuift;
 • tussen de entree en de bovenliggende pui metselwerk wordt toegepast (in dezelfde kleur als de rest van de gevel);
 • er een eenvoudige “lijst” om het entreedeel (de entree en de bovenliggende pui) wordt toegepast. Dat mag ook “uitstekend” metselwerk zijn of het totale entreedeel mag ook duidelijk inspringen ten opzichte van de gevel.

Mansfeldstraat 14 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen en verduurzamen van het woonhuis
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbouwen, uitbreiden van deze hoekwoning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het bestaande beeld wordt niet verbeterd;
 • het huidige karakter van het hoofdgebouw is niet als uitgangspunt genomen;
 • de dakopbouw houdt geen rekening met de herkenbaarheid van de woning en sluit wat betreft architectuur niet aan op de woning. De dakopbouw is, ook gezien de hoeksituatie, te dominant in het straatbeeld.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

De getoonde voorbeelden dateren van voor de huidige nota en/of zijn toegepast in woonblokken waar in de tijd van voor de vaststelling van het ruimtelijke beleid in de gemeente dergelijke dakopbouwen al waren toegepast.

Met het nieuwe beleid is wel een dakopbouw toegestaan waarbij het voordakvlak wordt verlengd/de nok wordt verhoogd. Er ontstaat dan alleen op het dakvlak aan de achterzijde een dakopbouw.

Wellicht dat een dergelijke dakopbouw ook in deze situatie een oplossing biedt.

Het Adviesteam adviseert daarnaast te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de huidige aanbouw te voorzien van een verdieping.

Markt 7 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een kapverhoging
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Wondergem V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is akkoord.

Markt 9 Arnemuiden

 • Voor: het verhogen van de kap
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Wondergem Vof
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is akkoord.

Oude Veerseweg 126 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bijgebouw en aanleggen van een inrit
 • Architect: Joost Marchal Interieurbouw en Bouwkunde
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 5 “het Buitengebied” en het BKP “landgoed Oude Veerseweg”.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw op dit perceel voldoet aan de criteria en het BKP mits keramische dakpannen als dakbedekking worden toegepast.

Parelmoervlinder 9, kavel E35, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Rothuizen Architecten En Adviseurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan het BKP Essenvelt. Het voorstel is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Goese Korenmarkt 3 en 5 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht. Tijdens het bezoek is gesproken met de opdrachtgever.

Het plan is na heroverweging akkoord mits de te vervangen kozijnen op exacte wijze worden gekopieerd (inclusief het toepassen van stopverf) en er geen “Wiener Sprossen” worden toegepast.

Als aanbeveling wordt meegegeven het aanwezige oude glas te hergebruiken in het nieuwe dubbelglas. En er wordt aandacht gevraagd voor het stutten/stempelen van het pand tijdens de werkzaamheden.

Het Groene Woud 1-1A Middelburg

 • Voor: het masterplan fase 3/signing fase 2
 • Architect: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De plannen voor fase drie (Ecologie) en de signing van fase twee (Joint Research Center) worden door de architect mondeling toegelicht.

Er is om budgettaire redenen een volledig nieuw plan voor fase drie (Ecologie) ontworpen. Het gebouw staat niet meer los op het terrein voor het hoofdgebouw, maar wordt tegen het hoofdgebouw “aangebouwd”. Dat heeft vooral te maken met de aanwezige schuilkelder. Het blijkt dat die kelder ongeschikt is om als fundering van (een groot deel van) de nieuwbouw te gebruiken. Dat beperkt ook in grote mate de locatiekeuze voor de nieuwbouw. De opzet is daarom de nieuwbouw voor fase 3 zo terughoudend mogelijk te houden.

De waterbassins (tanks) voor het gebouw, die in de openlucht moeten worden geplaatst, worden van het terrein afgescheiden door gaaswerk met groenblijvende klimplanten. Daar wordt nog nader aan ontworpen, met als uitgangspunt dat het voorterrein meer “open” moet blijven. Het voorterrein wordt na realisering van alle fases een “shared space”. Op het voorterrein wordt dan niet langer geparkeerd. Parkeren vindt aan de overzijde van de Poelendaelesingel plaats.

De afmetingen van de voorgestelde signing zijn een “reactie” op de relatief forse afmetingen van de openbare ruimte bij deze locatie op de hoek van Het Groene Woud en de Poelendaelesingel.

Het Adviesteam betreurt dat het vorige, meer paviljoenachtige plan, niet kan worden gerealiseerd. Het contrast met het nu voorliggende ontwerp is wel erg groot. De nu voorgestelde verschijningsvorm heeft te weinig uitstraling en oogt te veel als een noodlokaal/berging, zeker in combinatie met de uit gaaswerk en klimop bestaande afscheiding van de waterbassins/-tanks.

Terwijl deze locatie, zeker omdat het terrein voor deze onderwijslocatie wordt ingericht als “shared space” en als het ware een verlengstuk wordt van het groen van het Bolwerk, vraagt om een gebouw met voldoende uitstraling en een heldere vorm, een helder volume. De afscherming van de waterbassins/-tanks zou meer onderdeel moeten uitmaken van het gebouw.

De aansluiting op het hoofdgebouw is zeker denkbaar, maar hoeft wellicht niet op de aangegeven wijze en plaats. Geadviseerd wordt de positie van de “aanbouw” nader te bestuderen en daarbij meer relatie te zoeken met het (oorspronkelijke) plan van Zocher voor het Bolwerk.

Wat betreft de signing merkt het Adviesteam op dat teksten “water”, “food” en “energy” denkbaar zijn, maar wellicht nog wat subtieler kunnen worden ingepast in, kunnen reageren op, het ontwerp van de gevels. Wellicht is “meebakken” van de teksten in de tegels van de gevels een optie.

De tekst “JRCZ”, in combinatie met het LED-scherm, is te dominant en doet afbreuk aan de architectuur van het pand. De zwarte kleur van de letters contrasteert te veel en het LED-scherm is veel te groot. De tekst en het LED-scherm voldoen ook niet aan bijlage 7 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

Geadviseerd wordt de tekst uit te voeren conform genoemde bijlage 7 en wat betreft de kleur van de tekst meer aansluiting te zoeken bij de kleuren van het gebouw (minder contrasterend). Het LED-scherm is niet akkoord. Geadviseerd wordt het LED-scherm achterwege te laten.

Kanaalweg 22-24 Middelburg

Voor: het herstellen van de fundering, het restaureren van het exterieur en het (deels) klaarmaken voor het verhuren van verschillende ruimtes

 • Aanvrager: NS Stations B.V.
 • Architect: Ruland Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het pand is op 26 januari door de monumentendeskundigen van het WARK en van de gemeente bezocht.

De architect licht in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de constructeur en de gemeente Middelburg het plan voor het restaureren van het exterieur van het NS-station Middelburg mondeling toe. Aangegeven wordt dat het om een inleidende toelichting gaat en dat de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt.

Opgemerkt wordt ook dat het pand nog steeds (langzaam) verder in de onderliggende kleilagen “wegzakt”. Om die reden is het noodzakelijk ingrijpende maatregelen in de fundering te nemen om dat proces te stoppen.

Het Adviesteam geeft aan waardering te hebben voor de voorgenomen restauratieplannen en het voorgenomen nieuwe gebruik van het pand. Het pand verdient die aandacht ook, zeker gelet op het op dit moment achterstallig onderhoud.

Belangrijk daarbij is dat de uitgangspunten voor de restauratie helder zijn. Daar ontbreekt echter nog het een en ander aan. Er is nog geen (volledig) restauratieplan, nog geen werkomschrijving/bestek en het cultuurhistorisch onderzoek is te globaal. Behalve een cultuurhistorisch onderzoek dient ook een bouwhistorisch onderzoek te worden verricht en aangeleverd. De aangeleverde stukken zijn nog niet compleet en te fragmentarisch. Door het ontbreken van een totaaloverzicht is het adviseren over de voorgenomen restauratie erg lastig, zo niet onmogelijk.

Het Adviesteam heeft de volgende opmerkingen naar aanleiding van de tot nu toe aangeleverde stukken en de toelichting van de architect:

 • laat een diepergaand bouwhistorisch onderzoek verrichten, door een daartoe deskundige partij. Ook omdat er ingrijpende voorstellen worden gedaan wat betreft aanpassingen aan zowel de buitengevels als het interieur. Het is daarbij noodzakelijk, dat alles wordt vastgelegd in een bouwhistorisch rapport conform de daarvoor geldende richtlijnen. Het rapport dient chronologisch van opzet te zijn, waarbij de bestekken worden geraadpleegd en erbij worden betrokken. Ook de onderdelen die vooralsnog als indifferent zijn gewaardeerd dienen in beeld te worden gebracht (bijv. kastenwanden, kantoortjes). Tevens inzichtelijk maken hoe de gevelopeningen zich hebben ontwikkeld (niet de kozijnen, maar de deuren-vensters), omdat de borstweringen met natuursteenplaten onder sommige vensters een hoge(re) ouderdom doen vermoeden. Het rapport zou inzicht in de historische gelaagdheid moeten geven;
 • wat de verflagen met chroom-6 betreft, lijken vooral de harde oppervlakken een verantwoorde, monumentgerichte verwijdering/schoonmaak mogelijk te maken. Dit geldt gezien de proefvlakken zeker voor de bepleisterde delen van de gevels (portlandcement), en misschien ook voor de terracotta consoles onder de goot. Daar kan door het uitvoeren van enkele proeven op die onderdelen uitsluitsel over worden verkregen. De zandstenen delen zijn echter veel te kwetsbaar en ook de (omringende) bakstenen delen raken waarschijnlijk te veel beschadigd. Daar zal, in onderling overleg, een andere oplossing voor moeten worden gezocht. Het Adviesteam vraagt zich ook af wat het verwijderen van verflagen met chroom-6 met de houten onderdelen doet;
 • het voornemen de vensters van de westelijke aanbouw uit 1905 “blind” te maken roept bij het Adviesteam eveneens vragen op. Geblindeerde vensters op maaiveld, ook al zijn ze voorzien van een soort vitrine met verlichting, zijn niet wenselijk, zeker niet gezien zich aan die zijde ook een belangrijke toe-/uitgang vanaf het eerste perron bevindt naar een fietsenstalling en de taxi standplaats;
 • onderzoek hoe de wisselwerking tussen het gebouw en de openbare ruimte kan worden versterkt, en neem daarin ook de positie van de verschillende functies mee;
 • alleen het dak lijkt geïsoleerd te worden, niet de gevels, ondanks nieuwe functies die zullen komen. Dat lijkt in strijd met de (mogelijke) nieuwe functies;
 • ingrepen in het interieur zijn lastig te beoordelen als de nieuwe functies nog niet bekend zijn. Dan is namelijk niet duidelijk wat de samenhang van de ingrepen met de nieuwe functies is. Opgemerkt wordt dat ook de structuur van het interieur, en de daarbij gebruikte materialen, van belang zijn;
 • op de reactie van de architect op het vorige advies en het funderingsvoorstel wordt apart (in detail) gereageerd;
 • het (nog te ontvangen) advies van de RCE zal worden meegenomen in het vervolg van het proces;
 • voor een gezamenlijk bezoek ter plaatse wordt in onderling overleg een nadere datum bepaald.

Langeviele 49 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van schilderwerk
 • Aanvrager: View 49
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het kleurenvoorstel voor het uitvoeren van schilderwerk aan de gevel van dit rijksmonument is akkoord mits Ral 7016 (donkergrijs) wordt toegepast in plaats van het voorgestelde RAL 9005 (gitzwart). RAL 5011 (donkerblauw) is wellicht ook een optie.

Molenwater 109 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Ter plaatse bleek dat de op tekening aangegeven afmetingen van het raamhout niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Het Adviesteam heeft dan ook twijfels of het bestaande raamhout voldoende zwaar is om het plaatsen dubbelglas mogelijk te maken.

Verzocht wordt de bestaande roeden en het raamhout op te meten en aan de hand daarvan te bepalen of het benodigde freeswerk voor het plaatsen van dubbel glas wel mogelijk is. Een advies over het toepassen van dubbel glas wordt totdat die gegevens zijn aangeleverd uitgesteld.

Indien freeswerk ten behoeve van dubbel glas niet mogelijk blijkt te zijn, dan is wellicht het toepassen van monumentenglas in dit geval een optie.

Voor het overige is het plan akkoord.

Nieuwstraat 16 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakraam in de oostgevel
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De locatie is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

De ontwerper en de eigenaar wonen de behandeling van dit plan via Teams bij.

Het plan voor het plaatsen van een “cabrio balkonvenster” in het dakvlak van dit rijksmonument, grenzend aan de straat, voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het balkonvenster is te groot ten opzichte van het formaat van het dakvlak en het realiseren van een “balkon” aan de straatzijde is niet toegestaan.

Het relatief kleine dakvlak is volledig zichtbaar vanaf de openbare ruimte en door de forse afmetingen van het balkonvenster, in combinatie met de al aanwezige doorbrekingen van het dakvlak, wordt het dakvlak te veel aangetast. Het voorstel is om die reden niet akkoord.

Een vierpans dakraam tussen de schoorsteen en de trapgevel is wellicht wel een optie.

Plein 1940 1 Middelburg

 • Voor: het splitsen van plein 1940 1 en Markt 71 tot twee appartementen
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het toevoegen van een dakkapel in de voorgevel van dit pand is akkoord mits alsnog wordt aangegeven hoe de extra benodigde hemelwaterafvoer wordt aangebracht.

Punt 11 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing en het aanpassen van de kozijnen
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Duvekot B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de beglazing en het aanpassen van de kozijnen is aangepast naar aanleiding van de vorige bespreking en voldoet aan de in de nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Seissingel 12 B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de pv installatie
 • Advies: De commissie handhaaft haar advies

Het Adviesteam ziet in de door de aanvrager aangedragen argumenten geen aanleiding haar negatieve advies van 6 januari jl. te heroverwegen.

De al aanwezige PV-panelen op het voordakvlak van deze woning voldoen niet aan het huidige beleid in het beschermde stadsgezicht. Het toevoegen van extra, in maat en voorkomen afwijkende, PV-panelen op deze prominente plek doet verder afbreuk aan de gewenste beeldkwaliteit.

De aanvrager wordt geadviseerd om een andere locatie voor de gewenste PV-panelen te zoeken.

Stroopoortgang 1-7 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Aanvrager: Rovast Real Estate Fund Management B.V.
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen van dit woon-winkelpand met vier appartementen is aangepast naar aanleiding van de vorige bespreking en voldoet aan de in de nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Stroopoortgang 3 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van de kelderdeur
 • Aanvrager: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het toevoegen van een deur in de zijgevel van dit woon-winkelpand is in principe denkbaar. Het plan wijkt echter wat betreft uitstraling en materiaalgebruik te sterk af van, detoneert in sterke mate met, de al aanwezige deur en de overige kozijnen in deze gevel. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de huidige deur symmetrisch te spiegelen;
 • de nieuwe deur uit te lijnen met het bovenliggende raam op de verdieping.

Veersesingel 182 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de achteraanbouw
 • Architect: Rothuizen Architecten en Adviseurs
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het renoveren van de achteraanbouw bij deze woning wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het voorstel is op hoofdlijnen akkoord. Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Zuidsingel/Korte Noordstraat Middelburg

 • Voor: het bouwen van een appartementengebouw en grondgebonden woningen
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: Quadrant Architecten V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het plan voor het bouwen van een appartementengebouw en grondgebonden woningen op deze binnenstadlocatie is aangepast naar aanleiding van de vorige bespreking en is daarmee akkoord.

Zuidsingel 88 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op diverse daken van deze woning in het beschermde stadsgezicht is akkoord mits het zonnepaneel met nummer 8 achterwege wordt gelaten.