Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 25 november 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Citroenvlinder 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de criteria mits:

 • de detaillering wordt verfijnd (details aanleveren):
 • de gevelvlakken in het donkere metselwerk verder terug komen te liggen.

Citroenvlinder 4 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een nieuwe woning
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits het lagere volume in een donkere kleur metselwerk wordt uitgevoerd (als van de plint onder het hoofdvolume), in plaats van in hout. Uitgevoerd in hout oogt het lagere volume te veel als een bijgebouw/berging.

Etty Hillesumstraat 58-84 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een luifel bij entree appartementencomplex
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het Beeldkwaliteitsplan Rittenburg.

Het plan voor het plaatsen van een luifel bij de entree van dit appartementengebouw is akkoord mits:

 • de profielen van de luifel in dezelfde kleur worden uitgevoerd als de kozijnen van de entree/de appartementen;
 • de zijwand/het zijpaneel achterwege wordt gelaten. Door het zijpaneel ontstaat te veel een aanbouw en dat past niet bij de architectuur van het pand. Het Adviesteam volgt in dit geval het voorstel van de architect van het appartementengebouw.

Heivlinder 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Bouwconsult37 B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan genoemde criteria mits de dakkapel iets lager in het dakvlak wordt geplaatst. De bovenzijde van de dakkapel blijft dan tevens verder verwijderd van de hoekkepers.

Heivlinder 14 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het ontwerp voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel oogt door het aankappen van het bijgebouw onevenwichtig. Het onderscheid tussen hoofdvolume en de technische ruimte/bijkeuken/een deel van de woon- eetkamer is daardoor niet helder. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de kap niet door te trekken over de technische ruimte/bijkeuken/deel van de woon-, eetkamer. Zet het platte dak boven een deel van de woonkamer door over de technische ruimte/bijkeuken, zodat een duidelijk te onderscheiden hoofdvolume ontstaat;
 • pas een meer verfijnde detaillering toe. Vooral de boeiboorden/gootlijsten en de luifel ogen nu nogal “grof”;
 • pas echte roedes toe of laat ze achterwege;
 • indien horizontale roedes worden toegepast, zet deze dan ook door in de dubbele deuren in de achtergevel. Dat zorgt voor meer samenhang in de gevel;
 • pas een hogere plint toe (even hoog als de onderste horizontale roede in de puien);
 • laat de twee raampjes boven de entree achterwege, of breng ze in verhouding met de andere gevelopeningen. Deze twee raampjes wijken af van de andere ramen op de eerste verdieping en maken de voorgevel “onrustig” (datzelfde geldt in mindere mate ook voor de raampjes van de badkamer in de achtergevel).

Tot slot geeft het Adviesteam als suggestie mee de PV-panelen in één (of meerdere) rechthoekig vlak(ken) te leggen. Het geheel oogt door het getrapte legpatroon onrustig.

Krooneveldweg 6 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van reclame
 • Aanvrager: Zichtbaar
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het aanbrengen van reclame op en het plaatsen van een reclamezuil bij dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de tekst rechts op de gevel is te hoog en de oppervlakte van de totale reclame-uiting is te groot. De tekst mag in dit geval maximaal 0,60 m hoog zijn en de totale oppervlakte mag in dit geval maximaal 1,60 m2 bedragen;
 • de reclamezuil is te hoog en te breed. De maximale afmetingen van een dergelijke zuil zijn 0,90 x 1,80 m, waarbij de maximale afmetingen van het tekstbord maximaal 0,90 x0,90 m zijn.

Het Advies is wat betreft de tekst op de gevel (’t Walchers Zorgknooppunt), gezien de maat en schaal van de gevel/het gebouw en het ontwerp van de reclame, bereid af te wijken van de criteria.

Die tekst is akkoord.

Echter de reclamezuil is niet akkoord. Deze is te groot en te dominant en belemmert het zicht op het gebouw (en mogelijk ook het zicht op het fietspad/de weg bij het verlaten van het terrein). Dat wordt vooral veroorzaakt door de volledig dichte constructie van de zuil en de te forse afmetingen.

Geadviseerd wordt de hierboven genoemde maximale afmetingen te hanteren en de tekst te beperken tot de algemene tekst (’t Walchers Zorgknooppunt) en het huisnummer. De gebruikers van het pand kunnen wellicht in het gebouw kenbaar worden gemaakt of op zeer bescheiden wijze bij de entree (in combinatie met de brievenbussen).

Maasstraat 27-89 en Oosterscheldestraat 20-100 Middelburg

 • Voor: het renoveren van woningen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam juicht de aanpak en daarmee de beoogde verbetering van de beeld- en woonkwaliteit toe.

Echter het aangepaste plan voor het renoveren van deze flatwoningen voldoet niet aan het gewenste en eerder geschetste kwaliteitsniveau. Het gewijzigde en verder uitgewerkte plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de privacy-schermen niet breder te maken dan de consoles van de galerijen diep zijn. De privacy-schermen steken nu voor de gevel en worden daarmee te dominant in het gevelbeeld;
 • minder (of geen) contrast tussen de kleuren van de kozijnen van de woningen en de kozijnen van de entrees aan te brengen. Kies daarbij voor de lichtere kleur van de kozijnen van de entrees;
 • lever alsnog de detaillering ter boordeling aan;
 • voer de hekwerken op de balkons en het frame van de privacy-schermen uit in de kleur van de kozijnen van de entrees;
 • lever een monster van de translucente schermen/borstweringen aan. Wellicht dat het aanbrengen van een print op de schermen/borstweringen (in de leur van de kozijnen van de entrees) het geheel minder “kwetsbaar” maakt;
 • zet de postkasten naast elkaar (minder hoog “gestapeld”), zorg voor meer transparantie bij de entrees. Het zicht wordt nu te veel belemmerd door de postkasten en enkele dichte panelen in de puien. Of zet de postkasten in de (achter)wand die de luifel van de entree ondersteunt.

Parelmoervlinder 11 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de criteria. Het voorstel is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij ook een duidelijkere situatietekening en een groenplan in op te nemen.

Schepenenlaan 288 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een nokverhoging
 • Ontwerp: R.M. Oemrawsingh
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het realiseren van een nokverhoging bij deze woning is, inclusief het kleurvoorstel, akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een terras
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Ontwerp: B&Ro Advies
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het realiseren van een terrasboot voor het pand Achter de Houttuinen 8 is akkoord. In deze aangepaste vorm en materialisering refereert het veel sterker aan de houtvlotten die eeuwenlang hier aan deze kade hebben aangelegd.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee, bij de afscheiding van het vlot, in plaats van de aangegeven glazen borstweringen, dik touwwerk tussen de houten staanders aan te brengen.

Het Adviesteam merkt tevens op, dat het in de impressies lijkt of de voor het vlot geplaatste meerpalen worden verlengd met “lantaarns” of iets dergelijks. Dat is niet akkoord.

Lantaarns en dergelijke doen afbreuk aan het robuuste karakter van het vlot. Meerpalen zonder toevoegingen zijn wel denkbaar.

Bleek 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel voldoet niet aan het huidige beleid:

 • de dakkapel is breder dan 50% van de breedte van het dakvlak;
 • de kozijnen zijn van kunststof;
 • de zijwanden en het boeiboord zijn van Keralit.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Ook wordt opgemerkt dat de getoonde andere dakkapellen in de straat niet als referentie kunnen dienen. Deze dakkapellen dateren van (ver) voor het vaststellen van het huidige beleid.

Geadviseerd wordt houten kozijnen, boeiboorden en zijwanden toe te passen (de zijwanden mogen ook in zink worden uitgevoerd) en de breedte van de dakkapel te beperken tot maximaal 50% van de breedte van het dakvlak (in dit geval een maximale breedte van 2,85 m).

Damplein 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op een zijdakvlak van dit rijksmonument is akkoord.

De zonnepanelen worden niet in een volledig aaneengesloten rechthoek gelegd. Echter in dit specifieke geval is het niet zichtbaar zijn van de zonnepanelen vanaf de openbare ruimte belangrijker dan deze in de nota opgenomen voorwaarde.

Gravenstraat 12 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een afzuiginstallatie en de afvoerbuis
 • Aanvrager: Eethuis Alhaik
 • Ontwerp: B&Ro Advies
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een afzuig-installatie aan de achterzijde van dit pand doet geen ernstige afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Molenwaterpark Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een herdenkingsplaquette
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van een herdenkingsplaquette voor een 18e-eeuwse entomoloog die aan het Molenwater heeft gewoond en gewerkt op de kleine 20e-eeuwse bunker in het Molenwaterpark is akkoord mits de herdenkingsplaquette los in de ruimte wordt geplaatst en niet op, tegen of te dicht bij de bunker.

De bunker heeft een eigen geschiedenis die in nauwe relatie staat met andere relicten van de Tweede Wereldoorlog in Middelburg en op Walcheren, en die daarom zo goed mogelijk afleesbaar moet blijven. De plaquette heeft geen enkele betrekking op of relatie met de bunker in historisch en cultuurhistorisch opzicht, waardoor de eigen geschiedenis van de bunker minder goed afleesbaar, diffuus wordt. Dat is onwenselijk.

Korte Geere 20 B Middelburg

 • Voor: het maken van een dakterras
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het realiseren van een dakterras bij dit appartement is door de (toekomstige) bewoners en de ontwerper mondeling toegelicht.

Het Adviesteam waardeert dat, naast de ontwerper van het terras, ook een tuinarchitect is ingeschakeld.

Naar aanleiding van de toelichting wordt het volgende geadviseerd:

 • zet het groen voor het hekwerk of
 • laat het hekwerk aan de straatzijde achterwege en maak een geïntegreerd ontwerp voor een groene afscheiding (bijvoorbeeld met robuuste bloembakken) in relatie met de begroeide gevel op de begane grond;
 • stem de tekeningen (van bouwkundig ontwerper en de tuinarchitect) onderling op elkaar af.

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het hekwerk bij/naast de opgang naar het appartement. Dat voldoet wellicht niet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Kousteensedijk 3-5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van stadsappartementen
 • Aanvrager: Exploitatie- en Beleggingsmaatschappij ''Middelburg'' B.V.
 • Architect: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen van dit kantoorpand tot “stadsappartementen” is verder uitgewerkt conform het eerder positief beoordeelde voorstel en daarmee akkoord.

Lange Delft 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

De ontwerper vraagt aan de hand van elders in de binnenstad toegepaste kozijnen met een zelfde profilering als getoond om een heroverweging. Ook bij de getoonde voorbeelden gaat het om wederopbouwarchitectuur.

Het Adviesteam spreekt haar waardering uit voor de manier waarop een en ander is onderzocht. Daarbij wordt opgemerkt dat het jammer is dat het huidige kenmerkende vlakke profiel niet volledig kan worden gekopieerd.

Het Adviesteam kan echter, ook gezien de getoonde voorbeelden, instemmen met het in de vergadering van 4 november jl. getoonde profiel mits per venster dubbele draairamen, vanwege de voor dit pand kenmerkende symmetrie, worden gehandhaafd.

Lange Delft 115 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Uit de aangeleverde stukken (foto’s) blijkt dat dit gemeentelijk monument nog in relatief originele staat is. Om die reden is een bezoek ter plaatste gewenst om de impact van de voorgestelde verbouwing op de historische kwaliteiten van het pand, onderdelen van het pand goed te kunnen inschatten.

Verzocht wordt om een afspraak voor een bezoek ter plaatse te maken. De beoordeling van het plan wordt tot na het bezoek aan het pand uitgesteld.

Londensekaai 29 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de kelderingang
 • Ontwerp: G. de Jonge
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het voorstel voor het wijzigen van de kelderingang van dit rijksmonument is op hoofdlijnen akkoord. De voorgestelde vorm komt in Middelburg vaak voor, ook bij verschillende buurpanden aan de Londensekaai.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 • stem de afmetingen van de kelderingang af op de natuurstenen plint zodat er een logische aansluiting ontstaat;
 • het kelderluik zelf kan twee- of driedelig worden uitgevoerd, dat hangt af van de breedte van de kelderingang, waarvoor referenties aan de Londensekaai voorhanden zijn;
 • de tekeningen komen niet overeen met de werkelijke situatie. Pas de tekeningen daarop aan.

Markt 77 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een serre en het verbouwen van een toilet- en bergruimte
 • Architect: Thys+Gutberlet
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het vervangen van de serre aan de voorgevel en het verbouwen van de toiletruimte in het achterhuis van dit pand is akkoord mits:

 • in het achterhuis in plaats van Trespa conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit zink o.i.d. wordt toegepast;
 • aan de serre in plaats van een schaararm-scherm conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit een knikarm-scherm wordt toegepast, met een maximale uitval van 3,50 m.

Molstraat 15 Middelburg

 • Voor: het herstellen/funderen van de erfscheidingsmuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand / de historische tuinmuur is voorafgaand aan de vergadering door de monumentendeskundigen bezocht.

Het betreft een oude muur (vermoedelijk 19e-eeuws) op de erfscheiding, grenzend aan een oude voormalige waterloop, die het hoger gelegen terras afscheidt van de voormalige oever van de waterloop. De muur is de enige nog overgebleven muur uit de tijd bij deze voormalige waterloop. Om die reden is het behouden van de muur uitgangspunt voor het verder uitwerken van het plan voor het herstellen van de muur en het versterken van de fundering (bijvoorbeeld door het aanbrengen van een L-vormige betonnen keermuur).

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de houten ondersteuningsbalk van de achterste aanbouw. Deze balk lijkt te zijn aangetast.

Nieuwstraat 16 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het dak
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het geplande bezoek aan het pand is op verzoek van de eigenaar niet doorgegaan.

Het aangepaste plan voor het isoleren van het 20e-eeuwse dak van dit rijksmonument is akkoord.

Het adviesteam vraagt wel aandacht voor mogelijke vochtophoping en damptransport door de vlieringvloer.

Het in het vorige plan nog opgenomen dakvenster (cabrio-venster) is buiten de aanvraag gelaten. Het Adviesteam merkt daar nog over op, dat het voorgestelde dakvenster te hoog is en op de voorgestelde plek, boven de dakkapel, te veel inbreuk doet op het dakvlak. Geadviseerd wordt een standaard dakvenster te plaatsen (conform de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit) op afstand van de dakkapel en de schoorsteen.

Noordweg 402 A Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de nieuw te vestigen tandartspraktijk
 • Aanvrager: Tandartspraktijk Dieleman
 • Architect: Archikon B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het verder uitgewerkte plan voor het realiseren van een tandartspraktijk in dit rijksmonument is akkoord mits:

 • alsnog nadere informatie en/of details worden aangeleverd over de vloer in de schuur en aangegeven wordt door welk materiaal deze vloer eventueel wordt vervangen;
 • alsnog nadere informatie en/of details worden aangeleverd over de trapopgang, het trapgat in de vlieringvloer (raveling), de vloerconstructie/balustrade, de doorbraken in de gevel, de doorvoeren voor het leidingwerk en nieuwe installaties en de restauratie van het metselwerk, de dakbedekking en de behandeling tegen houtboorders;
 • er alsnog een dwars- en langsdoorsnede van de schuur wordt aangeleverd;
 • bij het vervangen van het voegwerk kalkhoudende mortel wordt toegepast. De bestaande voegen zijn te hard en tasten het metselwerk aan.

De nieuwe aanbouw aan de schuur is akkoord.

Plein 1940 14 en 16 Middelburg

 • Voor: het ombouwen van bestaande winkel tot wijnbar met bovenwoning
 • Aanvrager: Vini
 • Ontwerp: Weertman Bouwmanagement
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De gevolgen van het plan voor het ombouwen van dit gemeentelijk monument van winkel naar wijnbar met bovenwoning voor de historische waarden van dit pand zijn zonder een bezoek ter plaatse niet goed in te schatten.

Het gaat, afgaande op de aangeleverde stukken, om een zowel wat betreft het interieur als het exterieur om een heel waardevol pand uit de wederopbouwperiode. Het uitgangspunt bij de verbouw van dit pand is om die reden dat bestaande elementen, waaronder de kozijnen en ramen, en structuren zoveel mogelijk moeten worden gehandhaafd.

Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek aan het pand. De behandeling van het plan wordt tot die tijd uitgesteld.

Overigens is het voorstel voor het bij het pand te exploiteren terras akkoord.

Sint Janstraat 58 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van het pand
 • Aanvrager: Vercouteren van den Berge
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van een Tarnoc turbineketel in dit rijksmonument wordt door de aanvrager mondeling toegelicht.

Aangegeven wordt dat de bestaande verticale leidingschacht (uitmondend in de nok van het pand) niet kan worden hergebruikt. Er is te weinig ruimte en de totale lengte zou voor het goed werken van de turbineketel te lang worden. De maximale rekenlengte van de aan- en afvoerbuizen van de turbineketel vormen een beperking voor de toepasbaarheid van dit systeem.

Ook wordt aangegeven dat er nog onvoldoende duidelijkheid is te geven over de geluidsproductie van de turbineketel. Er wordt wel meer geluid geproduceerd dan bij een reguliere cv-ketel. Ook dat kan uiteindelijk een belemmering vormen voor de toepassingsmogelijkheden.

Het Adviesteam geeft aan het nadere onderzoek en de reactie op de tijdens de vorige behandeling van het plan gestelde vragen te waarderen. Uit de nieuw aangeleverde informatie blijkt tevens, dat de bestaande achtergevel bij de beoogde doorvoeren geen hoge historische waarde heeft.

Het plan is akkoord, waarbij wordt aangegeven dat het ronde gevelrooster de voorkeur heeft (in de kleur van de gevel).

Spuistraat 3 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op een zijdakvlak van dit rijksmonument is akkoord.

De zonnepanelen worden niet in een volledig aaneengesloten rechthoek gelegd. Echter in dit specifieke geval is het niet zichtbaar zijn van de zonnepanelen vanaf de openbare ruimte belangrijker dan deze in de nota opgenomen voorwaarde.

Deel III: Vooroverleg/diverse onderwerpen

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Hunniusstraat Sint Laurens

 • Voor: het bouwen van 11 patiowoningen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Architect: Archikon
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het aangepaste plan voor het bouwen van 11 patiowoningen toe en geeft daarbij onder andere aan toch de voorkeur te geven aan een hekwerk met groenblijvende klimplanten als erfafscheiding van de patio’s die grenzen aan het openbare pad in plaats van het ook getoonde Braziliaans metselwerk.

Het Adviesteam merkt op die voorkeur ook te hebben, maar vraagt wel extra aandacht voor kwaliteit van een groene afscheiding op de lange(re) termijn.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord, waarbij gevraagd wordt bij de verdere uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen en aanbevelingen:

 • breng meer rust in het totaalbeeld. Er is nu een te groot contrast tussen de verschillende tinten metselwerk en er worden te veel verschillende materialen toegepast. Geadviseerd wordt de houten gevels/geveldelen achterwege te laten, alleen de entree te accentueren en het kleurgebruik meer ton sur ton te maken;
 • onderzoek of het spiegelen van de patio’s tot de mogelijkheden behoort;
 • trek de groetstroken in de doorgang naar het park verder door (tot het eind van het privé terras/de Delftse stoep voor de woningen;
 • werk het groenplan (ook van het park) verder uit;
 • leg het pad langs de voorzijde van de woningen in het park. Een betere scheiding tussen privé en openbaar groen heeft de voorkeur.

Sint Laurens

 • Voor: het bouwen van 22 woningen in Sint Laurens
 • Aanvrager: VG-D
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het plan voor het bouwen van 22 woningen toe en geeft daarbij de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van deze woningen aan; een zo groen mogelijk wijkje, zo duurzaam mogelijke bouw en participatie/keuzemogelijkheden voor de toekomstige kopers/bewoners.

Het Adviesteam heeft waardering voor de eenvoudige/heldere opzet van het ontwerp van de woningen en de overzichtelijke presentatie van het plan.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord. Gevraagd wordt bij de verdere uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen en aanbevelingen:

 • één van de getoonde hoekwoningen heeft een relatief gesloten voor-/zijgevel. Tracht deze (en alle) hoekwoningen meer “open” minder formeel te maken;
 • bij dit plan is een zorgvuldige detaillering een belangrijke succesfactor voor het uiteindelijke resultaat. Houdt bij de verdere uitwerking bijvoorbeeld vast aan de gemetselde zijwanden van de dakkapellen;
 • geef alsnog aan hoe de overgang van, grens tussen, privé en openbaar groen (het park) wordt vormgegeven. Werk dit, in samenwerking met de gemeente, verder uit en presenteer het plan (inclusief doorsnedes) daarvoor apart.

Heivlinder 8-10 Essenvelt Middelburg

 • Voor: het bouwen van twee circulaire woningen
 • Architect: Fem Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan wijkt in grote af van het recent vastgestelde BKP voor dit deel van de wijk. Het Adviesteam ziet daarbij ook in de architectuur van de woningen geen reden van het BKP af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam merkt daarnaast op dat circulair bouwen ook op een andere manier, dan met alleen het toepassen van hout, kan worden gerealiseerd. Ook het in het BKP voorgeschreven keramische materiaal leent zich, door een andere manier van “stapelen” (bijvoorbeeld met het Drystack systeem, ClickBrick of keramische panelen) voor een vorm van circulair bouwen.