Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 25 februari 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke-/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Breeweg 2 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Aanvrager: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Bij een locatie als deze is het uitgangspunt dat er in het ontwerp/de architectuur sprake moet zijn van twee voorgevels. Dat is bij dit plan onvoldoende het geval. Vooral de gevel aan de Breeweg is door het toepassen van een grote schuifpui en het ontbreken van de entree te veel een achtergevel.

Het plan is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt om:

 • de entree van de woning in het hoofdgebouw op te nemen, bij voorkeur in de voorgevel aan de Breeweg. De entree mag ook meer in het oog springen, nadrukkelijker zijn vormgegeven;
 • het bijgebouw ook in metselwerk uit te voeren. Ook de gevel van het bijgebouw is onderdeel van de “tweede” voorgevel (de voorgevel aan ’t Zanddorp);
 • de dakkapel minder breed uit te voeren (maximaal 50% van de breedte van het dakvlak);
 • aan te geven hoe de erfafscheiding aan de zijde van ’t Zanddorp er uit komt te zien.

Dampoortweg 6 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een osteopatisch centrum
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 7 Industrie en het BKP Ramsburg Dampoorthof.

De uitgangspunten van het BKP voor dit deel van Ramsburg zijn; individuele expressie, openheid, baksteen, wit. Het plan voor het bouwen van een osteopatisch centrum op deze locatie past niet volledig binnen die uitgangspunten.

Het Adviesteam spreekt van een conceptueel goed ontwerp, maar zet wel enkele vraagtekens bij enkele onderdelen van het plan die het concept minde sterk maken:

 • de houten lamellen zijn te veel een losse toevoeging aan de gevel en te weinig een bouwkundig element. Vooral veroorzaakt door het ontbreken van een beëindiging aan de bovenzijde;
 • de gevels op de begane grond zijn op enkele plaatsen te gesloten (blad 1 van de presentatie) terwijl in de maquette een bijna volledig transparante gevel wordt gesuggereerd);
 • de vluchttrap past niet bij het concept. Geadviseerd wordt deze tegen de onderbouw aan te zetten (onder de overstekende verdieping);
 • kies voor de verdieping voor een duidelijke hoofdvorm in één materiaal, of hout of zink;
 • laat de “golfbeweging” in de gevel op de begane grond achterwege.
 • motiveer waarom van het BKP wordt afgeweken.

Duke Ellingtonstraat 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel wordt door de aanvragers en de architect mondeling toegelicht. de woning is voorzien van een steilere kap en een andere kleur metselwerk.

Het Adviesteam licht haar advies van 21 januari jl. toe en geeft vervolgens aan op welke onderdelen het plan verbetert zou kunnen worden:

 • maak de gemetselde plint iets hoger en zet de kozijnen op de plint (laat de onderdorpel niet door de plint zakken zoals nu getekend);
 • pas op de begane grond, indien mogelijk, hogere ramen toe;
 • de kleur van het metselwerk is beter dan bij het vorige plan. Echter de entree zou meer mogen worden geaccentueerd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een gemetseld kader in de kleur van de plint;
 • pas een ander metselwerk verband toe, of breng andere verbijzonderingen in het metselwerk aan;
 • laat de luifel bij de entree achterwege.

IJsselstraat 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Ontwerp: J. de Hon
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor realiseren van een dakopbouw op deze rijwoning (in een rij van zeven woningen) voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria en wijkt af van de specifiek voor dakopbouwen opgestelde criteria, waarbij het voordakvlak naar achteren toe wordt verlengd.

Echter het Adviesteam ziet in dit specifieke geval, gezien de huidige situatie waarbij van de zeven woningen al drie woningen (waaronder één van de directe buurpanden) een dakopbouw als nu aangevraagd hebben gerealiseerd, voldoende reden van de nota af te wijken.

De drie dakopbouwen op de buurwoningen (geplaatst voor het vaststellen van de Welstandsnota in 2004) doorbreken het dakvlak zowel aan de voor- als aan de achterzijde. Het toepassen van een dakopbouw met een verlengd dakvlak aan de voorzijde, zoals voorgeschreven in de criteria, direct naast een dakopbouw die ook aan de voorzijde zichtbaar is levert zeker geen bijdrage aan een verbetering van de beeldkwaliteit van deze rij woningen. Het is in dit specifieke geval voor het straatbeeld beter te kiezen voor uniformiteit, dan voor een op zichzelf fraaiere oplossing met een verlengd voordakvlak.

Gezien bovenstaande is het plaatsen van een dakopbouw als voorgesteld akkoord mits op exact dezelfde wijze uitgevoerd, kleur- en materiaalgebruik, detaillering, gevelindeling, enz., als de dakopbouw op het (directe) buurpand (het uitvoeren van de gevels in monumentenblauw is niet akkoord; de ramen in monumentenblauw kan wel).

Langeweg 20 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een schuur-mantelzorgwoning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 het Buitengebied.

Het plan voor het bouwen van een schuur-mantelzorgwoning op dit perceel is akkoord mits:

 • de voorgevel van de schuur-mantelzorgwoning achter de voorgevelrooilijn van de woning blijft (de schuur-mantelzorgwoning naar achteren wordt geschoven);
 • het kozijn in de voorgevel wordt verhoogd (het kozijn in de slaapkamer). De verhouding tussen de hoogte van het kozijn en de hoogte van de gevel doet nu vreemd aan;
 • de kozijnen specifiek voor dit pand worden ontworpen. Er wordt nu te veel uitgegaan van standaard kozijnen. Pas bijvoorbeeld in de achterdeuren geen stapeldorpels toe.

Tot slot wordt geadviseerd de bestaande mendeuren te hergebruiken. Wellicht in combinatie met een hoger kozijn in de slaapkamer aan de voorgevel van de schuur.

Nieuwlandseweg 17 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van deze twee-onder-een-kapwoning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is niet akkoord.

De afstand van de bovenzijde van de dakkapel tot de nok van de woning is onvoldoende. Sinds de invoering van de Welstandsnota (2004) worden oplossingen zoals nu voorgesteld niet langer toegestaan. Als alternatief wordt in dergelijke gevallen vaak een eenzijdige verlenging van het dak (naar achteren toe) voorgesteld/toegepast.

Echter in dit specifieke geval, waarbij op het achterdakvlak van dit bouwblokje van twee woningen al een dakkapel is geplaatst, levert het naar achteren verlengen van het voordakvlak een minder goed resultaat op.

om die reden gaat het Adviesteam akkoord met het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van deze woning mits de dakkapel op exact dezelfde wijze wordt uitgevoerd als de dakkapel op het buurpand. Dus dezelfde breedte, hoogte, afstand tot de nok, hetzelfde kleur- en materiaalgebruik, enz. als bij het buurpand.

Noordweg 506 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden en/of verbeterd en de uitgangspunten van het ontwerp zijn niet helder. Het plan is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt van de huidige twee-onder-een-kapwoning een drie-onder-een-kapwoning te maken (de woning over de volledige doorsnede naar links uit te breiden). Een meer ondergeschikte aanbouw met een meer eenduidig concept en met het toepassen van minder materialen is wellicht ook een optie.

Verzocht wordt het plan nader toe te lichten, bijvoorbeeld door de relatie met de omgeving duidelijk te maken (door middel van foto’s en een analyse van de omgeving).

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam is van mening dat er met de opmerking over de transparantie van de gevels (dichter bij het bestaande gebouw blijven) te weinig is gedaan. Het gebouw is nog steeds, zeker voor een woongebouw, te gesloten. Het streven zou moeten zijn minstens 80% van de huidige bandramen transparant te laten.

Daarnaast merkt het Adviesteam op dat de beplating in de gevels op alle verdiepingen of horizontale of verticale naden zou moeten hebben.

Het aangepaste plan is gezien bovenstaande niet akkoord.

President Wilsonlaan 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van kunststof kozijnen
 • Aanvrager: Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Wilsonlaan 2-64
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het vervangen van de kozijnen van dit appartementenblok is akkoord mits uitgevoerd als bij het naastgelegen appartementenblok (President Wilsonlaan 66 t/m 128).

Prooijenseweg 12 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van schuur tot woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het verbouwen van de schuur tot woning is akkoord mits:

 • de buitenkeuken op een minder prominente plek, los van de woning/schuur, wordt gesitueerd;
 • boven de kozijnen in de voorgevel metselwerk wordt toegepast (of de bestaande gevelopeningen, inclusief de houten (opengezette) mendeuren, worden gehandhaafd. De nu getoonde voorgevel “valt te veel uit elkaar”.

Quarleshavenstraat 40 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Quarleshavenstraat.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet niet aan de geformuleerde uitgangspunten en voegt zich onvoldoende in het straatbeeld/de omgeving. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • het ontwerp meer af te stemmen op de architectuur van de woningen in deze straat;
 • een meer rode baksteen toe te passen;
 • een meer “gesloten” voorgevel te ontwerpen. De getoonde voorgevel is te veel een achtergevel en is door het zeer open karakter minder geschikt als gevel die naar het openbare gebied is gericht;
 • aan te geven hoe de privacy aan de voorzijde van de woning en de erfscheidingen voor de voorgevelrooilijn worden vormgegeven.

Slaak 1 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwontwerp.Com
 • Advies: Aangehouden

Het plan wordt door de ontwerper en de opdrachtgevers mondeling toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan dat er nu nog te veel sprake is van twee door elkaar toegepaste concepten die elkaar niet versterken, maar elkaar eerder afzwakken.

Geadviseerd wordt om te kiezen tussen een woning met een dominante dakrand, met een breed overstek en zonder een element in het dak boven de entree.

Of een concept waarbij de entreepartij juist heel dominant is, uitgevoerd in metselwerk, meer uitstekend uit de gevel en hoger, en de goot niet (een verholen goot) of nauwelijks zichtbaar is.

Sprencklaan 4 Middelburg

 • Voor: het moderniseren van de houten woning
 • Ontwerp: T.T.J. van de Ven
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan is akkoord mits de rechter zijgevel iets minder transparant/open wordt gemaakt door op de begane grond links en rechts een raam/strook te vervangen door houten geveldelen.

Veerseweg 105 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het verbouwen van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. De kap op het bijgebouw past onvoldoende bij de kap van de woning en dakkapellen op bijgebouwen zijn niet toegestaan. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de kap van de berging aan de voorzijde uit te voeren als een mansardekap, als bij de woning, en de dakkapel aan de voorzijde achterwege te laten.

Tevens wordt aandacht gevraagd voor de aansluiting van de mansardekap van de woning aan de kap op de berging. Verzocht wordt ook die zijgevel van de berging voor een volgende beoordeling aan te leveren.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Aanvrager: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het bouwen van 28 appartementen op deze locatie wordt door de architecten en de opdrachtgever mondeling toegelicht.

Het Adviesteam merkt op dat dit plan al lang loopt en er met enige regelmaat opmerkingen worden gemaakt over enkele voor het Adviesteam belangrijke aspecten van het plan. De na elke beoordeling aangebrachte wijzigingen in het ontwerp resulteren vaak wel in een verbetering op onderdelen, zoals de ritmiek in de gevel en de dakkapellen in de gevel aan Achter de Houttuinen, maar komen niet altijd voldoende tegemoet aan de gemaakte opmerkingen.

Ook nu blijven er enkele eerder genoemde aandachtspunten onvoldoende verwerkt. De belangrijkste daarvan zijn:

 • het ononderbroken doorlopen van de goot van de gevel aan Achter de Houttuinen. Dat is/blijft voor het Adviesteam een belangrijk punt;
 • het buiten de gevel aan Achter de Houttuinen steken van de balkons/loggia’s. De balkons zijn te dominante in deze straatgevel
 • de ogenschijnlijk willekeurige plaatsing en het ver uit de gevel steken van de balkons aan de achterzijde van het woonblok aan Achter de Houttuinen. Deze balkons zijn nu te weinig onderdeel van de architectuur van de gevel;
 • laat de dakkapellen meer wegvallen tegen het dak. De dakkapellen vallen door hun te lichte kleur nu te veel op.

Daarnaast heeft het Adviesteam moeite met de hoge borstweringen van de loggia’s/balkons. De bovenzijde van die borstwering correspondeert op de begane grond niet met het kalf van het naastgelegen kozijn.

Dam 34 Middelburg

 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het isoleren van het dak van dit pand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Aandacht wordt gevraagd voor het op de juiste wijze aanbrengen van dampremmende folie.

Havendijk 2 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de botenloods roeivereniging
 • Aanvrager: Roeivereniging 'Honte''
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het uitbreiden van een loods op deze locatie voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Het Groene Woud, fase 3 JRCZ, Middelburg

 • Aanvrager: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het aangepaste, verder uitgewerkte, plan toe. Hij geeft tevens aan dat er overeenstemming is met de opdrachtgever en de stichting “de Tuin van Zeeland” over de uitgangspunten van het masterplan voor de inrichting van het terrein en de aansluiting daarvan op het Bolwerk.

Het Adviesteam bedankt de architect voor de heldere toelichting en geeft aan op hoofdlijnen akkoord te zijn met het nu gepresenteerde plan.

Verzocht wordt bij de verdere uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 • het Adviesteam is niet overtuigd van de getoonde “print” op een deel van de gevel (onder de luifel). De print leidt te veel af van het verder heldere concept. Wellicht is het sterker de schubben door zetten;
 • de “vertakte” kolom onder de luifel oogt nogal zwaar. Onderzoek of één of enkele slankere kolommen toegepast kunnen worden;
 • tracht het idee van een paviljoen nog te versterken (door meer rust en eenheid aan te brengen);
 • de voor de gevel aangebrachte houten “schubben” hoeven wat het Adviesteam betreft niet te “dansen”;
 • probeer de vluchttrap iets meer naar binnen, minder prominent in het zicht te zetten.

Hoogelandsewegje 1 Middelburg

 • Voor: het vervangen van het bestaande zadeldak door een mansardedak
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het vervangen van het bestaande zadeldak door een mansardekap voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits de loggia in het rechter dakvlak achterwege wordt gelaten.

Een loggia past niet bij dit type dak.

Lange Delft 60-62 Middelburg

 • Voor: het vervangen van ramen
 • Architect: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de ramen van deze panden voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits de huidige raamindeling, draai- en klepramen in combinatie met een tussenkalf, wordt gehandhaafd.

De bestaande raamindeling is kenmerkend voor de wederopbouwarchitectuur van deze panden en om die reden van belang voor de beeldkwaliteit.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit pand tot drie appartementen is akkoord.

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het restylen van friteskiosk en pui fish & chips en uitbreiden terrassen Markt 39
 • Aanvrager: Mercado Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het aanpassen van de friteskiosk en de pui van de nabij gelegen viswinkel (Markt 39) is akkoord mits de houten gevelbekleding van de viswinkel achterwege wordt gelaten.

Een dergelijke gevelbekleding past niet bij de architectuur van het pand en past niet bij de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht op deze locatie. Pas natuur- en/of baksteen toe.

Ook wordt aandacht gevraagd voor het behoud van het gedicht op de achterzijde van de kiosk.

Tot slot wordt opgemerkt dat voor een verdere beoordeling (bouwkundige) geveltekeningen dienen te worden aangeleverd.

Nederstraat 2-4 Middelburg

 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is door de architect toegezegd het plan aan te passen aan de hand van de bevindingen tijdens het bezoek.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Bij de verdere uitwerking rekening houden met:

 • het voorkomen van onnodig sloopwerk van de historische bouwmassa’s;
 • het gebruik van bestaande voorzieningen (deuropeningen, enz.);
 • aanpassingen aan de indeling en inrichting van het pand aan bovenstaande opmerkingen.

Noordweg 134 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van tien zonnepanelen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op de voordakvlakken van dit pand is akkoord mist de zonnepanelen op het dakvlak aan de straat op het platte “tussendak” worden geplaatst (geen zonnepanelen op het dakvlak aan de straat worden aangebracht).

Noordweg 171 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. De bestaande beeldkwaliteit wordt niet gehandhaafd en/of verbeterd, de dakkapel zit de dicht bij de nok en te ver van de goot en de dakkapel is te hoog.

Het Adviesteam is daarnaast van mening dat door het plaatsen van deze dakkapel het huidige samenspel van de dakvlakken en daknokken negatief wordt beïnvloed en dat het relatief gesloten dakenlandschap in de directe omgeving verloren gaat. Daardoor wordt de beeldkwaliteit van het pand en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht Noordweg aangetast.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de nota af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Penninghoeksingel 25 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 rolluiken
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam handhaaft, ook na het zien van de door de aanvrager aangedragen voorbeelden van bij andere panden in het beschermde stadsgezicht aangebrachte rolluiken, haar negatieve advies. Het voorstel is niet akkoord.

De aangedragen voorbeelden zijn voor zover bekend zonder de daarvoor benodigde vergunning aangebracht en kunnen om die reden niet als voorbeeld voor deze specifieke woning dienen.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het pand is op 15 februari jl. door de behandelend medewerker van de gemeente Middelburg bezocht.

Genoemd bezoek levert de volgende bevindingen/aanbevelingen op:

 • zet in op behoud, in situ, van alle onderdelen van het historische casco van het pand en van alle onderdelen van het interieur die in de bouwhistorische verkenning een hoge waardering hebben gekregen;
 • wijzig het huidige ontwerp zodanig dat de bereikbaarheid van de te realiseren appartementen op de verschillende verdiepingen op een andere manier wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld door een voorziening langs de achtergevel;
 • maak op korte termijn een afspraak voor een tweede locatiebezoek waarbij ook de monumentendeskundige van het Adviesteam aanwezig is. Eventuele alternatieve oplossingen kunnen dan ter plaatse worden bekeken.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat de panden in oorsprong ouder zijn dan de bouwhistorische verkenning aangeeft.

Zuidsingel Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen en het invullen van de buitenruimte
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het bouwen van woningen op deze locatie is akkoord.