Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 22 april 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abeelseweg 13 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de loods
 • Aanvrager: M.L. Dieleman V.O.F.
 • Ontwerp: Hoondert Staalbouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van een loods op dit perceel is akkoord mits:

 • de uitbreiding beperkt blijft tot binnen het aangegeven bouwblok. Het Adviesteam ziet geen aanleiding om de voorgestelde overschrijding van het bouwblok toe te staan. Zie ook het advies van 11 maart;
 • alsnog wordt aangegeven welke beplanting zal worden toegepast. Daarbij wordt opgemerkt dat alleen knotwilgen, zoals nu naast de bestaande schuur staan, onvoldoende hoogte hebben;
 • het waterbassin, conform de bestemmingsplantoets, achterwege wordt gelaten. Een vijver is wellicht wel mogelijk.

Charlie Parkerstraat 6 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakserre aan de voorzijde van de woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het plan voor het plaatsen van een “dakserre” op het voordakvlak van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is akkoord.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van deze woning is akkoord.

Het Adviesteam complimenteert de aanvrager met het bereikte resultaat.

Dorpsstraat 13 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is akkoord.

Langeweg 20 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een schuur-mantelzorgwoning
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van een mantelzorgwoning naast/aan de bestaande woning is niet akkoord:

 • de plat afgedekte aanbouw aan de woning is te breed en wat betreft volume te weinig ondergeschikt aan de bestaande woning. Er ontstaat zo een te breed front;
 • de aanbouw wijkt wat betreft architectuur en uitstraling te veel af van de bestaande woning.

Geadviseerd wordt een meer langgerekt volume te plaatsen, verder naar achteren en voorzien van een kap.

Daarnaast merkt het Adviesteam op het vorige plan passender te vinden. Wellicht kan alsnog worden onderzocht of in dezelfde afmetingen als van de bestaande schuur de gevraagde zorgwoning kan worden gerealiseerd.

Langstraat 49 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand met bovenwoning
 • Aanvrager: Bouwkundig Ontwerp- & Adviesburo Hans Kasse
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een kantoorpand met bovenwoning is akkoord mits alle ramen in de zij- en achtergevel zonder tussendorpel (verticaler) worden uitgevoerd.

Tevens wordt gevraagd de tekst op de tekening te laten corresponderen met de kleur van de gevel.

Molenweg 5 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het vergroten van de dakkapel
 • Aanvrager: Bouwkundig Ontwerp- & Adviesburo Hans Kasse
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 de Nieuwe Dorpskernen.

Het plan voor het verbreden van de bestaande dakkapel op het voordakvlak van deze woning is akkoord mits de totale breedte van de dakkapel, na uitbreiding, maximaal 50% van de breedte van het dakvlak beslaat.

Noordweg 506 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Aangehouden

De ontwerper licht het plan voor het uitbreiden van deze woning toe.

Het Adviesteam heeft na de toelichting de volgende opmerkingen op het plan:

 • zet de kap op de uitbreiding aan de linkerzijde van de woning door tot de achterzijde van de uitbreiding. Dat levert een meer evenwichtig, helderder beeld op (gezien vanaf de Noordweg). Het plat afgedekt deel lijkt nu te veel een latere toevoeging;
 • de grote ramen in de voorgevel van de uitbreiding zitten te dicht tegen de dakrand en de witte kaders om de ramen springen er te veel uit. Wellicht is een uitvoering zonder kaders beter. Of een voorgevel als getoond op de bijgeleverde foto’s;
 • voer de verbindingsgang tussen de bestaande woning en de uitbreiding, op zowel de begane grond als de verdieping, in dezelfde stijl en zonder sprong in de gevel uit. De verbinding is nu te complex.

Oranjeplaat 12 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een recreatiewoning
 • Ontwerp: Rivocon B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 6 Recreatie.

Het plan voor het slopen van een bestaande recreatiewoning en het bouwen van een nieuwe recreatiewoning is niet akkoord.

Het getoonde volume oogt, vooral door het kleinere volume met lessenaarsdak op de entree/technische ruimte, te complex. Geadviseerd wordt het volume, de volumeopbouw te “vereenvoudigen”.

Sprencklaan 6 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen/uitbreiden van deze woning is akkoord.

Veerseweg 105 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen/uitbreiden van deze woning is akkoord.

Verzocht wordt alsnog het kleurnummer van de ramen en deuren aan te geven.

Walcherseweg 209 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een dakkapel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de afstand tot de nok bedraagt minder dan 0,50 m;
 • de dakkapel is hoger dan 1,50 m.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen aanleiding van de nota af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de dakkapel lager in het dakvlak te plaatsen en bij een volgende beoordeling een doorsnedetekening (inclusief hoogtematen) aan te leveren.

Statenhove 2 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een reclamebord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het zonder vergunning aangebrachte reclamebord is te groot, voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het reclamebord is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een reclamebord (bij voorkeur transparant) met de maximale afmetingen van 40 x 40 cm aan te brengen. Daarbij kan met een zogenaamde flitstoets worden volstaan (en worden geen leges in rekening gebracht).

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid (tot 15:00 uur)
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

De voorzitter staat voorafgaand aan de vergadering met de overige leden en enkele medewerkers van de gemeente Middelburg kort stil bij het vertrek van Peter Sijnke als lid van het Adviesteam. Peter is als historicus, met als specialiteit de historie van de gemeente Middelburg, sinds 1986 verbonden geweest aan opeenvolgende commissies ter beoordeling van plannen/ontwikkelingen in de beschermde stadsgezichten en monumenten. Peter wordt daarbij bedankt voor zijn vakkundige, enthousiaste en collegiale inbreng. Daarbij wordt de wens uitgesproken binnen niet al te lange tijd op gepaste wijze “live” afscheid van elkaar te kunnen nemen.

Peter bedankt op zijn beurt de aanwezigen voor de prettige samenwerking en de ongedwongen sfeer waarin de vergaderingen verliepen.

Breestraat 41-43 Middelburg

Voor: het verbouwen van bedrijfswoning met bedrijfsruimte tot zes appartementen

 • Aanvrager: Verhuur Veere B.V.
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte tot zes appartementen is akkoord mits het gebruik van cementvezelplaat achterwege wordt gelaten. Pas in plaats daarvan hout of zink toe.

Dam 33 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een achterterras
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het realiseren van een terras op het achtererf bij dit pand doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Damplein 46 Middelburg

 • Voor: het herstellen van gevel
 • Aanvrager: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het herstellen van de gevel van dit rijksmonument doet geen afbreuk aan de historische kwaliteit van dit pand en geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Geadviseerd wordt een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, met kennis van monumenten, de uitvoering van het herstel te laten begeleiden. Tevens wordt geadviseerd het mogelijk achterliggende probleem dat de schade heeft veroorzaakt, op te lossen.

Gravenstraat 8 Middelburg

 • Voor: het verbouwen tot horeca en appartementen
 • Aanvrager: Waterhuis B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit pand tot een horecabestemming en appartementen voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de toe te passen terrasschermen zijn niet gelijkvormig en hebben geen rechthoekige vorm (geen schermen met boogjes toepassen);
 • de terrasschermen mogen maximaal 1,60 m hoog zijn;
 • de bovenste 0,80 m moet volledig transparant zijn;
 • de kleur van de schermen af stemmen op de kozijnen van het pand/de panden;
 • op de terrasschermen mag geen reclame worden aangebracht.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de nota af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de terrasschermen en de reclame-uitingen uit te voeren conform de in de nota opgenomen criteria.

Het Groene Woud 1 Middelburg

 • Voor: masterplan fase 3
 • Architect: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Akkoord mits

De architect licht het aangepaste plan van het paviljoen (fase 3) toe en toont tevens een eerste aanzet voor het aanbrengen van signing op alle drie de fases van het project. Hij geeft daarbij aan voor fase 3 de voorkeur te hebben voor variant 2.

Het aangepaste plan voor het paviljoen is wat het Adviesteam betreft akkoord mits:

 • variant 2 wordt uitgevoerd. Met als opmerking dat een “visual” bij de entreegevel mogelijk is mits aan de rechterzijde van de gevel de schubben de hoek om worden gezet én de “visual” aan de linkerzijde om de hoek, naar de entree, wordt doorgezet.

Wat betreft de signing merkt het Adviesteam het volgende op:

 • voor alle drie de fases is het beeldmerk (tekst met logo) akkoord, zowel wat betreft afmetingen als plaats op de gevels;
 • voor fase 1 is ook het gebruik van de “erkers” als tijdelijk “aankondigingenbord” akkoord (gebruik als bestaand);
 • voor fase 2 zijn de vier grote “tableaus” vooralsnog niet akkoord. De tableaus zijn te groot, te dominant en te weinig onderdeel van de architectuur van het pand/de zorgvuldig ontworpen gevel. De “tableaus” doen te veel afbreuk aan het gebouw;
 • voor fase 3 geldt hetzelfde voor het getoonde beeldscherm. Ook dat is niet akkoord omdat het te veel afbreuk doet aan het zorgvuldig ontworpen gebouw.
 • Verzocht wordt het plan, en dan vooral de signing/de tableaus, verder uit te werken/met een aangepast voorstel te komen.

Hofplein 13 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een gezondheidscentrum met zorgwoning
 • Aanvrager: 2p Investments B.V.
 • Ontwerp: Studioschaeffer B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het realiseren van een gezondheidscentrum met zorgwoning in dit voormalige kerkgebouw is akkoord mits:

 • aangegeven wordt of en zo ja welke parkeernorm voor dit gebouw is voorgeschreven;
 • aangegeven wordt of er, onder andere om de begane grond geschikt te maken als parkeergarage, extra funderingsactiviteiten moeten worden verricht. Dit in verband met het daarvoor wellicht benodigde archeologische onderzoek.

Lange Noordstraat 45 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een afzuiginstallatie
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een afzuiginstallatie aan de achterzijde van dit rijksmonument is akkoord mits een niet glimmende afvoerbuis wordt toegepast.

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het restylen van friteskiosk en pui fish & chips en uitbreiden terrassen Markt 39
 • Aanvrager: Mercado Middelburg
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan voor het restylen van de kiosk en de pui van het winkelpand is akkoord.

Het Adviesteam gaat tevens akkoord met het realiseren/uitbreiden van de terrassen in het openbare gebied. Met de uitbreiding wordt de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht niet onevenredig aangetast.

Molenberg 23 Middelburg

 • Voor: het bouwen/verbouwen van een studio
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen/verbouwen van dit pand is akkoord.

Noordweg 402 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen en renoveren van hof welgelegen
 • Aanvrager: Tandartspraktijk Dieleman
 • Advies: Aangehouden

De architect en de opdrachtgevers lichten het verder uitgewerkte plan voor het verduurzamen en renoveren van de oorspronkelijke woning met aanbouwen en de uitbreiding en verbouw van de monumentale schuur tot tandartspraktijk toe.

Wat betreft het realiseren van een tandartspraktijk in/naast de schuur wordt aangegeven dat getracht is het “zicht” vanuit de woning op de praktijk zo veel mogelijk te beperken. En op die manier de scheiding wonen/werken zo optimaal mogelijk te houden.

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan voor het woonhuis is akkoord. Als suggestie wordt geopperd de rand om de kopgevel op het oosten niet in wit, maar in zwart uit te voeren.

Ook het voorstel voor het middels “losse” gekoppelde units, vrij van de bestaande constructies van de schuur, realiseren van een tandartspraktijk is in principe akkoord.

Echter wat betreft de aanbouw aan de noordzijde van de schuur heeft het Adviesteam de nodige bedenkingen. De aanbouw ontneemt, ondanks het relatief transparante ontwerp, te veel het zicht op de monumentale schuur en tast daarmee het karakter van de vrijstaande boerenschuur te veel aan. Een aanbouw zoals nu getoond is niet akkoord.

Een aanbouw is wel denkbaar mist deze op een andere manier ten opzichte van de schuur wordt gepositioneerd en/of op enige afstand van de gevel van de schuur wordt geplaatst (met een zo smal mogelijke verbinding). Daarbij uitgaan van zo veel mogelijk (onbelemmerd) zicht op de gevel(s) en het aantal nieuw te maken doorbraken in de bestaande gevels zo veel mogelijk beperken.

Seissingel 100 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van erfafscheidingen
 • Aanvrager: Studiopro
 • Ontwerp: B@Ro Advies
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het plaatsen van erfafscheidingen bij dit rijksmonument is akkoord mits bij het hekwerk naast het parkeerterrein groenblijvende beplanting wordt toegepast in plaats van groen doek.

Vlissingsestraat 7 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een lichtkoepel
 • Architect: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van een lichtkoepel bij dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.