Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 21 januari 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Breeweg 36 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het plaatsen van een dakopbouw op deze woning is akkoord.

Derringmoerweg 7 E Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Bouwraadhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits er aluminium kozijnen worden toegepast.

Kunststof kozijnen zijn te grof waardoor de beoogde, en bij dit ontwerp passende, strakke uitstraling niet of onvoldoende kan worden gerealiseerd.

Duke Ellingtonstraat 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is niet of nauwelijks aangepast aan de in de vergadering van 12 november 2020 gemaakte opmerkingen. Het aangepaste ontwerp van de woning heeft nog steeds nauwelijks kenmerken van de in deze wijk gangbare “jaren dertig” architectuur en is van onvoldoende kwaliteit om een afwijking van de in de wijk voorgeschreven criteria af te wijken. het aangepaste voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt alsnog gehoor te geven aan de op 12 november gemaakte opmerkingen. Daarnaast merkt het Adviesteam op dat een (veel) steilere kap en een meer in het oog springende entree het ontwerp wellicht tot een aanvaardbaar niveau kan brengen.

Duke Ellingtonstraat, bouwnummer 4, Middelburg

 • Voor: de nieuwbouw van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

Het Adviesteam merkt op dat dit type woning (notariswoning) wordt gekenmerkt door een brede naar de straat gerichte en, ten opzichte van de entree, symmetrische voorgevel. Die symmetrische prominente gevel is bij dit plan de rechter zijgevel. Daardoor oogt de voorgevel te veel als een zijgevel.

Het plan is akkoord mits:

 • de voorgevel meer de uitstraling van een echte voorgevel krijgt, door het raam in de voorgevel op de plint te laten eindigen (niet laten doorlopen tot op de begane grond) en dit raam en het erboven gelegen raam dubbel worden uitgevoerd. Op die manier wordt meer symmetrie in de voorgevel aangebracht;
 • de dakkapellen iets verder van de dakranden worden gepositioneerd;
 • de garagedeur in een gedekte kleur wordt uitgevoerd (niet wit of crème);
 • de zonnepanelen in een rechthoekig patroon worden aangebracht (plaats de overige panelen op de garage).

Duke Ellingtonstraat 36 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Brummelhuis Bouwcoördinatie B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit kavel is opnieuw voorgelegd vanwege de te krappe, van 2,5 m, tot de erfgrens aan de linkerzijde van de woning. Door die afstand van 2,5 m is het niet mogelijk aan die zijde naast de woning, achter de voorgevel rooilijn, te parkeren zoals is voorgeschreven. Er is ruimte nodig voor een heg/erfafscheiding en het (aan weerszijden) kunnen openen van de autoportieren.

Bij onvoldoende ruimte is het gevolg dat voor de voorgevel rooilijn zal worden geparkeerd en dat gaat ernstig ten koste van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, de reden waarom genoemde eis wordt gesteld, én doet afbreuk aan de beeldkwaliteit van de woning en de straat.

Het Adviesteam is dan ook van mening dat het plan alleen akkoord is als aan het advies van 12 november 2020 als (harde) mits wordt toegevoegd dat de afstand tot de erfafscheiding aan de linkerzijde 3,5 m bedraagt.

Jan Campertstraat 12 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een locatie ’s-Heeren Loo
 • Aanvrager: 's Heeren Loo Regio Zeeland
 • Architect: I.A.A. Architecten B.V.
 • Advies: Akkoord mits

    Het aangepaste plan is akkoord mits:

 • op de assen 4 en 14 de balkondeuren los van de pui worden gehouden zoals bij de balkondeur tussen as 1 en as 2. Daardoor wordt de ritmiek van de begane grond en de verdieping hetzelfde en daarmee de ritmiek van de totale gevel sterker;
 • alle draaiende delen (ramen) in de buiten aan dezelfde zijde worden geplaatst, waardoor de ritmiek van de gevel wordt versterkt/verbetert;

Klarinetweg 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsloods
 • Ontwerp: Hoondert Staalbouw B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Adviesteam handhaaft haar advies van 12 december 2020. Het pand waarnaar wordt verwezen heeft een gevelaccent/entreepartij dat/die veel minder breed is dan bij dit ontwerp. Beide panden zijn dan ook niet één op één te vergelijken.

Oude Vlissingseweg 40 D Middelburg

 • Voor: het bouwen van een verdieping op de woning
 • Aanvrager: Geertse
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het realiseren van een zolderverdieping bij deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het huidige straatbeeld wordt niet in stand gehouden of verbetert. Het plan is niet akkoord.

De woning maakt onderdeel uit van een ensemble van identieke woningen. Door het verhogen van de nok van deze woning wordt de huidige eenheid en ritmiek in het straatbeeld, te veel aangetast.

De wijze waarop de buurwoning is uitgebreid is wel akkoord.

Segeersweg 62 Middelburg

 • Voor: het realiseren van dakisolatie
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het aanbrengen van dakisolatie bij deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het huidige straatbeeld wordt niet in stand gehouden of verbetert. Het plan is niet akkoord.

Deze woning maakt onderdeel uit van een rijtje met identieke woningen. Door het verhogen van het dak van deze tussenwoning wordt de huidige doorgaande dak- en noklijn doorbroken en de eenheid en ritmiek in het straatbeeld aangetast. Ook ontstaan er door het ophogen weinig fraaie, en kwetsbare, aansluitingen met de daken van de naastgelegen woningen.

Slaak 1, kavel A1, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwontwerp.Com
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de dakkapel verder uit de goot wordt gezet en een andere vormgeving/uitstraling heeft dan de eronder liggende entree.

Het Adviesteam heeft daarnaast onderstaande suggesties:

 • gebruik de erker aan de linker zijgevel als thema om de entree vorm te geven;
 • plaats in het dak boven de entree een (groot) daklicht in plaats van een dakkapel.

Slaak 25, kavel A12, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Groothuisbouw Bv
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan is akkoord mits voor de entree een andere oplossing wordt gezocht door nog eens kritisch te kijken naar de huidige indeling van de plattegrond (bijvoorbeeld door het toilet een kwartslag te draaien). Dat levert wellicht ook een meer bruikbare (meer “logische”) plattegrond op.

Slaak 27, kavel A13, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Aanvrager: Roosros Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Hazenburg 2.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria mits:

 • de plint tot aan de onderzijde van de kozijnen wordt opgetrokken;
 • er (meer) verbijzonderingen in het metselwerk worden aangebracht.

Sprencklaan 4 Middelburg

 • Voor: het moderniseren van de houten woning
 • Ontwerp: T.T.J. van de Ven
 • Advies: Aangehouden

Het getoonde voorstel voor het aan te brengen schuifluik in de voorgevel is wat het Adviesteam betreft voorstelbaar. Om tot een definitief advies te kunnen komen zijn tekeningen van alle gevels nodig. Verzocht wordt het volledige (aangepaste) plan verder uit te werken en voor te leggen, waarbij het huidige gesloten karakter, het huidige beeld van deze karakteristieke woning als uitgangspunt zou moeten dienen.

Daarbij dient, naast de al genoemde knik in het dak,  tevens rekening te worden gehouden met de bestaande materialisatie en detaillering (horizontale beplanking i.p.v. verticaal)  van het pand.

Sprencklaan 6 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbouwen van deze vrijstaande woning is met de huidige gegevens niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt onderstaande gegevens alsnog aan te leveren:

 • een situatietekening;
 • foto’s van alle gevels;
 • 3D beelden van zowel de bestaande als de nieuwe toestand. Probeer zo goed mogelijk inzichtelijk te maken wat er per gevel en in z’n geheel verandert.

Het Adviesteam merkt daarbij op dat het ontwerp van de rechterzijgevel weinig verfijnd oogt (te grof) en dat de nieuwe voorgevel van de berging wellicht in dezelfde lijn zou moeten liggen als de nieuwe entreegevel.

Van Cittersstraat 3 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerp: Edhome Totaalbouw
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits:

 • de gevels worden opgetrokken in metselwerk (steenstrips);
 • de nieuwe schuifpui op de begane grond 30 cm. uit de langsgevel van de badkamer wordt gehouden (symmetrisch in de gevel wordt geplaatst).

Weerhaan 11 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak van deze woning is akkoord mits:

 • de breedte van de dakkapel maximaal 50% van de breedte van het dakvlak bedraagt;
 • de dakkapel zover mogelijk van de voorgevel vandaan geplaatst wordt.

Tevens wordt verzocht voortaan een situatietekening (op schaal) bij te voegen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Breestraat 41-43 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van bedrijfswoning met naastgelegen bedrijfsruimte tot zes appartementen
 • Ontwerp: Bwz Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van deze twee panden in het beschermde stadsgezicht is akkoord mits er onderscheid wordt gemaakt in de kleurstelling van beide panden. Op die manier blijven de individuele kwaliteiten van beide panden in deze gevelwand herkenbaar. Verzocht wordt een kleurenvoorstel te doen (passend binnen het vastgestelde kleuren beleid).

Keldermansstraat 6 Middelburg

 • Voor: het woonhuis voorzien van raamluiken
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het aanbrengen van raamluiken bij deze woning is akkoord mits de raamluiken in hout en in dezelfde kleur (donkergroen) worden uitgevoerd als de naastgelegen garagedeur.

Koningstraat 4 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een garage en tuinmuur achter de woning
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam stemt in met de voor het realiseren van dit plan benodigde vrijstelling(en) van de voorschriften van het bestemmingsplan met betrekking tot het horizontaal afdekken van bijbehorende bouwwerken en verklaart dat het plan voor het bouwen van een garage en een tuinmuur achter deze woning geen afbreuk doet aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Kousteensedijk 3-5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van stadsappartementen
 • Aanvrager: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste ontwerp voor het realiseren van stadsappartementen in dit kantoorgebouw is door de architecte mondeling toegelicht.

Het ontwerp is op hoofdlijnen akkoord.

Het Adviesteam complimenteert de architecte met het heldere, elegante ontwerp en verzoekt haar het plan verder uit te werken.

Lange Noordstraat 1 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een tijdelijke veiligheidsmaatregel balustrade stadhuis
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het aanbrengen van tijdelijke (reversibele) veiligheidsmaatregelen bij de balustrade aan de voorzijde van het Stadhuis is akkoord.

Vlasmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van twee wooneenheden
 • Aanvrager: De Pagter Vastgoed B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan is akkoord.

Het Adviesteam blijft daarbij, wellicht ten overvloede, aandacht vragen voor mogelijke problemen met de dampspanning als gevolg van het isoleren van de constructie (spantbenen). En geeft als suggestie mee een en ander door een deskundig bureau te laten doorrekenen.

Zuidsingel Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen en het invullen van de buitenruimte
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: AWG Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van diverse woningen en appartementen op dit perceel is akkoord mits:

 • in de gevelwand aan de Korte Noordstraat de plint bij de woningen doorloopt tot op de woningscheiding/perceelsgrens;
 • er hoogteverschil in de plinten van de woningen wordt aangebracht. Zoals bijvoorbeeld het ontwerp voor het kleine pand aan de Zuidsingel;
 • er één woning in een andere steenkleur wordt uitgevoerd (zoals het tussendeel, tussen de assen C en D aan de Zuidsingel).

Penninghoeksingel 25 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 rolluiken
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het aanbrengen van rolluiken op de karakteristieke voorgevel van dit pand in het beschermde stadsgezicht voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden of verbeterd;
 • de gevelgeleding, de gevelindeling en het karakter van het pand zijn niet als uitgangspunt genomen.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het aanbrengen van rolluiken doet afbreuk aan de architectuur van het pand en aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de rolluiken (of een vergelijkbare voorziening) aan de binnenzijde aan te brengen.