Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 21 april 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Argusvlinder 7 (kavel E12) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Aanvrager: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Citroenvlinder 1 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • er een minder hoog boeiboord wordt toegepast;
 • de ramen op de begane grond van de linker zijgevel meer naar elkaar toe worden geplaatst;
 • de hemelwaterafvoeren van de garage in zink worden uitgevoerd (of in de kleur van de gevel).

Het toepassen van aluminium kozijnen is akkoord omdat die bij de “strakke” architectuurstijl van deze woning passen.

Citroenvlinder 6 (kavel E7) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Veldman Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan, versie drie (V21122-VO-v3), voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Euromarkt 26 Middelburg

 • Voor: vervangen raam voor pui, plaatsen vrijhangend balkon en inpandig balkon bij slaapkamer voegen
 • Aanvrager: Architectenburo Onno Van Wensen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het vervangen van de pui en het aanbrengen van een balkon bij dit appartement voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het plan is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en opnieuw voor te leggen.

Generaal Hakewill Smithlaan 3 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van basisschool De Regenboog
 • Aanvrager: Lev Scholengroep West-Nederland
 • Ontwerp: Sineth Engineering B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het verbouwen/uitbreiden van deze basisschool is akkoord mits:

 • de entree wordt voorzien van eenzelfde dak(vorm) als bij de nieuwe uitbreiding;
 • de entree even transparant wordt uitgevoerd als de voorgevel van de nieuwe uitbreiding.

Heivlinder 4-6 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning is akkoord mits:

 • het dak, de dakpannen niet worden doorgezet in de gevels;
 • de hemelwaterafvoeren van de garage in de kleur van de gevel worden uitgevoerd.

De aanpassingen aan de entree, de plint en de dakranden zijn akkoord.

Heivlinder 7 (kavel E23) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan wordt door de ontwerpers mondeling toegelicht, waarbij het Adviesteam wordt verzocht het advies van 31 maart 2022 toe te lichten.

Het Adviesteam geeft aan dat de gemaakte opmerkingen zijn bedoeld om meer rust en helderheid in het ontwerp te krijgen. Er wordt bij het huidige ontwerp op drie plaatsen ingegrepen in het krachtige hoofdvolume. Die ingrepen gaan te veel ten koste van de helderheid van het ontwerp.

Het plan zou aan kracht winnen indien de toevoegingen aan het hoofdvolume allemaal in één kleur en in één materiaal zouden worden uitgevoerd. Vooral de dakopbouw/dakkapel concurreert nu te veel met de witte belijning in de voorgevel.

Na afloop van de vergadering is door de ontwerpers een aangepast plan ingediend. Dat aangepaste plan is door het Adviesteam beoordeeld en akkoord bevonden.

Maasstraat 27-89, Oosterscheldestraat 20-100 Middelburg

 • Voor: het renoveren van woningen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het aangepaste plan voor het renoveren van deze twee appartementengebouwen is akkoord mits alsnog details en een aanzicht van het privacy-scherm worden getoond.

Tevens wordt als suggestie meegegeven de haag over de volle breedte van de gevel(s) door te zetten.

Nadorstweg 55 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de eerste en tweede verdieping
 • Aanvrager: K.J. Terlouw
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het op het achterdakvlak uitbreiden van de eerste en tweede verdieping van deze twee-onder-een-kapwoning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria;

 • het bestaande bebouwingsbeeld wordt niet verbeterd;
 • de herkenbaarheid van de hoofdbebouwing (de woning) wordt aangetast en de uitbreiding/dakopbouw sluit niet aan bij de architectuur van de woningen.

De voorgestelde dakopbouw is te dominant, buiten proporties voor dit dakvlak. Het Adviesteam ziet
dan ook geen aanleiding van de nota af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige situatie niet goed op tekening is weergegeven. Op het
achterdakvlak is ook een dakkapel aanwezig (geschakeld met het buurpand).

Oude Veerseweg 126 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw
 • Architect: J.C. Marchal
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 5 “het Buitengebied” en het BKP landgoed Oude Veerseweg.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw op dit perceel is akkoord.

Pereboomweie 2 Arnemuiden

 • Voor: het verduurzamen van sportcomplex de blikken
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg Stadskantoor
 • Advies: Niet akkoord

Het plan voor het verduurzamen van het sportcomplex “de Blikken” voldoet niet aan redelijke eisen     van welstand. Het voorstel is niet akkoord.

De op het dak van de entree/kantine/aanbouw aan zuidwestgevel geplaatste installaties doen te veel afbreuk aan de architectuur van het pand, springen te veel in het oog.

De installaties op de daken van de aanbouwen aan de lange zijden van de sporthal zijn wel akkoord mits deze zo dicht mogelijk tegen de opgaande gevel van de sporthal worden geplaatst.

Geadviseerd wordt een (bouwkundig) ontwerper in te schakelen.

Ravensteijnweg Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw
 • Architect: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het aangepaste plan voor het herontwikkelen van dit voormalige schoolgebouw mondeling toe. Hij geeft daarbij aan dat de terreininrichting niet verder is aangepast/uitgewerkt. Daar wordt in een later stadium een landschapsarchitect bij betrokken.

Het Adviesteam geeft aan dat er meer rust en helderheid zou mogen zijn tussen het bestaande gebouw en de toe te voegen paviljoentjes/uitbreidingen. Daarbij wordt opgemerkt dat de orthogonale gangen tussen de paviljoentjes een verbetering zijn ten opzichte van het vorige plan. Ook de “losstaande” luifel bij de hoofdingang is een verbetering.

Het Adviesteam heeft daarnaast de volgende opmerkingen:

 • laat het voorgestelde verschil in materiaal- en kleurgebruik tussen de hoog- en laagbouw achterwege. De voorgestelde groen kleur van de panelen op de verdieping is niet akkoord. Pas overal in de gevels houten (houtkleurige) panelen, pui-invullingen in dezelfde kleur toe;
 • gebruik voor de dakrand een minder uitgesproken kleur toe, geen wit;
 • voer de luifel bij de hoofdentree bij voorkeur niet uit in hout;
 • kies voor een heldere, rustige ritmiek in de gevels;
 • laat in de ritmiek van de gevels van de gangen zien dat er een ander paviljoen, gebouwdeel genaderd wordt.

Wilgenhoekweg Sint Laurens

 • Voor: het bouwen van een woning en garage
 • Architect: Architecten Alliantie B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Singel Arnemuiden gronddepots

 • Voor: het plaatsen van gronddepots
 • Aanvrager: gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het voorstel voor het plaatsen/inrichten van gronddepots op het terrein tegenover het NS-station van Arnemuiden is akkoord mits:

 • de gronddepots worden geplaatst op de locatie zoals aangegeven door de afdeling Leefomgeving van de gemeente (de depots niet recht voor het NS-station plaatsen);
 • de depots zonder deksel worden toegepast.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, architect, voorzitter
 • Prof. ir. W. Patijn, stedenbouwkundige, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Dam 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan is aangepast aan de in de vergadering van het WARK van 31 maart opgestelde advies.

Het aangepaste plan is akkoord mits, kijkend vanaf de buitenzijde naar de achtergevel, het derde venster van links wordt vermaakt tot openslaand raam. In dat venster zit geen oud glas.

Ook wordt als suggestie meegegeven een spiltrap toe te passen ter ontsluiting van het dakterras, in plaats van de aangegeven steektrap met bordes.

Damplein 34 Middelburg

 • Voor: het isoleren van de kapconstructie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aan de opmerkingen van het Adviesteam van 31 maart jl. aangepaste plan is akkoord.

Daarbij wordt opgemerkt dat ook in vergelijkbare gevallen moet worden uitgegaan van de in de brochure van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) ”Na-isolatie van historische woonhuizen” (Wegwijzer voor vakmensen) opgenomen richtlijnen (in dit geval blz. 23 van genoemde brochure).

Herengracht 50 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Aanvrager: Verdouw Advies B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De in afwijking van de vergunning aangebrachte dakramen in het voordakvlak van dit pand doen afbreuk aan de architectuur van het pand. de dakramen in het voordakvlak zijn niet akkoord.

Door het aanbrengen van dakramen naast/tussen de dakkapellen wordt de ritmiek in het dakvlak ernstig verstoord.

Het Groene Woud 1 Middelburg

 • Voor: het masterplan fase 3
 • Aanvrager: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De architect licht het aangepaste plan voor fase 3 van het JRCZ mondeling toe.

Het paviljoen is nu meer een zelfstandig element ten opzichte van het hoofdgebouw. Daarnaast is de gevel aan het fiets-/voetpad zo kort mogelijk gehouden en zit in die gevel een groot venster. Het nu voorliggende plan is tevens besproken met de opdrachtgever.

Het Adviesteam geeft aan dat het plan een flinke verbetering heeft doorgemaakt ten opzichte van de vorige varianten. Verzocht wordt dit plan verder uit te werken en daarbij rekening te houden met onderstaande opmerkingen/aanbevelingen:

 • pas ook boven het talud tegen de buitenberging, buitenruimte voor de bassins, een glazen/transparante omheining toe;
 • voer de gevels van het paviljoen volledig in wit uit en pas in de gevel aan het fietspad een lintraam toe als in het hoofdgebouw. De dichte delen van de gevel aan het (binnen)plein voor het hoofdgebouw kunnen dan wel in hout worden uitgevoerd (als de accenten in, onder andere, de kopgevel van het hoofdgebouw);
 • pas de binnen gevel aan het plein een meer subtiele print (met schelpen) toe;
 • laat de tourniquet achterwege;
 • toon een samenhangend, integraal groenplan;
 • toon hoe de benodigde installaties worden geïntegreerd in het ontwerp. Dergelijke voorzieningen blijken regelmatig een zorgpunt te zijn en achteraf vaak afbreuk te doen aan het ontwerp, het gebouw.

Het Groene Woud 1 A Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een geluidsscherm en glazen balustrade op de dakvloer
 • Aanvrager: Stichting HZ University of Applied Sciences
 • Architect: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De architect licht de, in afwijking van de vergunning, aangebrachte installaties op het dak van fase 2 van de nieuwbouw van het JRCZ toe. De uitstroomopeningen van de luchtbehandelingsinstallatie moeten van het dakterras af gericht worden omdat het dakterras een verblijfsgebied is en de afgevoerde lucht van de eronder gelegen laboratoria afkomstig is.

Het Adviesteam geeft aan dat de (gebogen) afvoerkanalen heel erg detoneren met het gebouw en afbreuk doen aan de architectuur en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De luchtbehandelingskanalen zijn disproportioneel en in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand. De (gebogen) luchtbehandelingskanalen zijn niet akkoord.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of de installaties zodanig kunnen worden gedraaid dat de gebogen afvoerkanalen niet nodig zijn (en het geheel daardoor veel lager kan worden).

Kanaalweg 22 Middelburg

 • Voor: het restaureren van de monumentale perronoverkappingen station
 • Aanvrager: Prorail B.V.
 • Ontwerp: Movares Nederland B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand Kanaalweg 22-24 is door de monumentendeskundigen de dag voorafgaand aan de vergadering bezocht, daarbij is ook de perronoverkapping bekeken.

Het plan voor het herstellen/restaureren van de perronoverkapping wordt mondeling toegelicht door de opsteller van het rapport “Ontwerponderbouwing herstel perronoverkapping”. De perronkap wordt volledig verwijderd, gestraald en gerepareerd.

Het Adviesteam spreekt haar vertrouwen uit in de getoonde intentie en aanpak en heeft daarnaast onderstaande aandachtspunten/opmerkingen:

 • het belangrijkste uitgangspunt is wat het Adviesteam betreft, dat behoud van historisch materiaal voor herstellen/vervangen gaat;
 • geef aan welk percentage van de overkapping/de te onderscheiden elementen herbruikbaar is;
 • geef aan hoe met de aangepaste/gerestaureerde kap wordt aangesloten op de gevel. De bestaande gevellijst mag daarbij niet worden aangetast;
 • onderzoek of delen van de dakliggers kunnen worden hergebruikt;
 • zorg dat de kolomvoeten (weer) volledig zichtbaar worden;
 • breng de nieuwe lichtstraat in het dak van de overkapping zo dicht mogelijke tegen de gevel aan. Op die manier komt de gevel van het stationsgebouw beter in het (strijk)licht te staan en ontstaat er een aangenamer “verblijfsgebied” onder de overkapping;
 • laat de lichtstraat niet doorlopen ter plaatse van de aanbouw tegen de middenrisaliet;
 • breng oorspronkelijke, en inmiddels verdwenen, ornamenten, lijsten en dergelijke alleen terug in samenhang met de restauratie van het stationsgebouw;
 • plaats de houten delen van de perronkap (het dakbeschot) haaks op de gevel.

Nederstraat 3 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een balkon
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van balkons aan de achtergevel van dit pand in het beschermde stadsgezicht voldoet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Ooststraat 7 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Architect: Thijsgutberlet Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aan de opmerkingen van het WARK aangepaste plan voor het verbouwen en uitbreiden van deze woning is akkoord.

Reigerstraat 9 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het pannendak
 • Aanvrager: Brasserie1600
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het isoleren van het pannendak van dit rijksmonument gaat niet/onvoldoende in op het advies van het Adviesteam van 31 maart jl. Het aangepaste voorstel is niet akkoord.

Er wordt niet duidelijk gemaakt wat de afstand van de dakpannen tot de bovenzijde van de klokgevel is op het smalste deel van die klokgevel. Die afstand is maatgevend en ook op dat deel dient het pannendak duidelijk (minimaal 5 cm.) onder de rand van de klokgevel te blijven (aan te tonen door een detail op de positie waar de afstand van de bovenzijde van de klokgevel tot de pannen het kleinst is).

Singelstraat 5 Middelburg

 • Voor: het isoleren van de kap van de woning
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het isoleren van de kap van dit rijksmonument is aangepast aan het advies van het WARK van 27 februari jl. Het plan is akkoord mits de houtconstructie(s) bij doorbreking van de isolatielaag minimaal 20 cm. wordt/worden vrijgehouden van het isolatiemateriaal (conform de brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ”Na-isolatie van historische woonhuizen” (Wegwijzer voor vakmensen)).

Singelstraat 33 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het huis en vervangen van het kozijn
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aan de opmerkingen van het WARK van 31 maart aangepaste plan voor het isoleren van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • de isolatie rondom de spantbenen 20 cm. vrij blijft (conform de brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ”Na-isolatie van historische woonhuizen” (Wegwijzer voor vakmensen));
 • er een extra rollaag wordt aangebracht op de zijgevels. In de voorgestelde houten balk bekleed met zink treedt optrekkend vocht op, waardoor de houten balk op termijn zal gaan rotten;
 • er monumentenglas ter vervanging van het bestaande glas wordt toegepast, geen vacuümglas.

Het Adviesteam verzoekt tevens de oude ramen in de achtergevel te hergebruiken.

Walcherseweg 256 Middelburg

 • Voor: het verwijderen van een muur tussen de keuken en eetkamer
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het gedeeltelijk verwijderen van een muur tussen de keuken en de eetkamer van dit rijksmonument, een boerderij uit de 17de eeuw, is akkoord mits de te maken doorbraak maximaal één deurbreedte breed wordt en de doorbraak wordt aangebracht op de plaats waar zich nu de in de muur ingebouwde kluis bevindt.

Daarbij dient tussen de bestaande deuropening en de te maken deuropening een stuk van de muur te worden gehandhaafd en dient de opening waar de kluis zich in bevindt volledig in de nieuwe deuropening te worden opgenomen.

Zuidsingel 70 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een historische (De Rijckere) orgel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een historisch orgel, een De Rijckere orgel, in deze kerk is akkoord mits bij het indienen van de formele aanvraag omgevingsvergunning alsnog volledig uitgewerkte bouwkundige tekeningen worden ingediend.

Deel III: vooroverleg

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Althoornweg Middelburg

 • Voor: Het bouwen van een sociaal warenhuis
 • Architect: Joos Nijsse
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 “Handel en kantoren” en het BKP Mortiere.

De getoonde eerste opzet voor het bouwen van een bedrijfspand voor de voedsel- en kledingbank op Walcheren ziet er veelbelovend uit.

Vooral de noordwestgevel en de noordoostgevel hebben veel kwaliteit, zijn representatief. Dat zijn de twee andere gevels (zuidoost en zuidwest) in veel mindere mate.

Het contrast tussen de gevels is daardoor te groot. Verzocht wordt meer evenwicht in de hoekoplossingen aan te brengen en daarbij vooral ook de twee entrees te betrekken. De entrees zijn nu nog niet overtuigend genoeg.

Mortiere fase 11/12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 67 woningen
 • Aanvrager: Heijmans
 • Architecten: INBO/Quadrant architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

De plannen voor het bouwen van 67 woningen in dit deel van de wijk Mortiere worden door de architecten mondeling toegelicht.

Het Adviesteam merkt op dat de getoonde woningtypen goed in deze wijk passen. De plannen zijn op hoofdlijnen akkoord.

Bij de verdere uitwerking wordt verzocht rekening te houden met onderstaande opmerkingen, aanbevelingen:

 • laat het kalf in de kozijnen op de begane grond achterwege, pas glas toe tot op de grond. Een gemetselde borstwering kan ook, dat is in deze wijk een stijlvaster element;
 • pas doorgestreken voegen in het metselwerk toe, dan komen de stenen beter tot hun recht. De getoonde steenkeuze is als basis akkoord;
 • pas bij daken met rode dakpannen alleen PV-panelen op het achterdakvlak toe;
 • voer de hemelwaterafvoeren uit in de kleur van de gevel, of in zink;
 • enkele kopgevels op de begane grond ogen erg gesloten. Voeg daar extra en/of bredere gevelopeningen toe.