Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 2 september 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Dillenburglaan 12 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning tot meergeneratiewoning
 • Architect: Fierloos Architecten Terneuzen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van deze vrijstaande woning tot meer-generatiewoning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Verzocht wordt alsnog een volledig kleur- en materiaalschema voor te leggen.

Korhoenstraat 1 t/m 29, 31 t/m 47, 49 t/m 65 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 33 appartementen
 • Aanvrager: Stevast Baas & Groen
 • Architect: AHH
 • Advies: Akkoord mits

De architect licht het aangepaste plan voor het bouwen van 33 appartementen verdeeld over drie woonblokjes mondeling toe.

Het Adviesteam geeft aan dat de situatie, aan het park/water, vraagt om meer “alzijdigheid” van de appartementenblokjes. Ook wordt opgemerkt dat de “zwevende” balkons aan de westgevels van de blokjes onvoldoende uit de verf komen door het dichtzetten van de onderzijde van de balkons en de beperkte maat tussen het maaiveld en de balkons. Wellicht is het beter om de appartementenblokjes volledig op de grond te zetten. Maak daarin een heldere keuze.

Het plan is akkoord mits bij de verdere uitwerking onderstaande opmerkingen worden verwerkt:

 • breng ook aan de zijde van het park (de noordgevel) balkons aan, zet de balkons aan de westgevel de hoek om. Op die manier wordt het plan meer “alzijdig” en krijgt ook de noordgevel meer expressie;
 • de balkons aan de zuidzijde staan erg dicht op de weg/de openbare ruimte. zet ook deze balkons de hoek om (naar de oostgevel);
 • de gevels van de penthouses gaan nu te veel mee in de ritmiek van de onderliggende gevels. Maak de penthouses meer “los” van de andere verdiepingen, zoals bijvoorbeeld getoond in een eerdere presentatie;
 • breng in de bergingen aan de noordgevel indien mogelijk horizontale, smalle bovenlichten aan;
 • maak de beide vluchtdeuren in de noordgevel zo “transparant” mogelijk;
 • voer alle kozijnen en kolommen uit in een donkere kleur. Dat versterkt de horizontaliteit van de blokjes.

Schepenenlaan 288 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een nokverhoging
 • Ontwerp: R.M. Oemrawsingh
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het realiseren van een nokverhoging bij deze woning is akkoord mits:

 • de nokverhoging wat betreft de afmetingen (nokhoogte, breedte, enz.) wordt uitgevoerd als de overige nokverhogingen op dit rijtje woningen (en elders in de straat/wijk);
 • de kleuren voor de kozijnen, wanden, enz. zoals die op de tekening staan vermeld (RAL 9016) worden aangehouden (op het aanvraagformulier staat RAL 7016 aangegeven, dat is niet akkoord);
 • als er kunststof kozijnen worden toegepast dan een uitvoering met een verdiept profiel en rechte aansluitingen (geen schuine lasverbindingen in de hoeken).

Singel 25 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het plan voor het verbouwen/uitbreiden van deze hoekwoning doet te veel afbreuk aan de bestaande bouwmassa, karakteristiek van deze woning. het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt om een duidelijke hiërarchie tussen de verschillende bouwvolumes aan te brengen. Laat daarbij het huidige profiel/de huidige zijgevel van de woning intact en plaats tussen de bestaande woning en het nieuw te bouwen volume (met de garage/badkamer/keuken) een iets terug liggend transparant tussendeel.

Daarbij is een extra gevelopening in de zijgevel (één grotere of enkele kleinere) mogelijk mits een voldoende breed metselwerk penant op de hoek overblijft (als op de hoek met de voorgevel).

Het voorgestelde stucwerk voor de voorgevel is, in afwijking van de nota, vanwege de vele eerder uitgevoerde aanpassingen, met steeds verschillende gevelsteen, akkoord. Wellicht dat het Keimen van de gevel ook een optie is.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Eigenhaardstraat 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een airco-unit
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De zonder vergunning boven de openbare ruimte geplaatste airco-unit aan de zijgevel van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. De duidelijk zichtbare unit doet ernstig afbreuk aan de karakteristieke architectuur van het pand en ernstig afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De geplaatste airco-unit hangt bovendien boven een openbaar pad naast de zijgevel van het pand.

De airco-unit is om bovenstaande redenen niet akkoord.

Geadviseerd wordt de unit aan de achtergevel te plaatsen.

Lange Noordstraat 45 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een afzuiginstallatie
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel voor het aanbrengen van een afzuiginstallatie tegen de achtergevel van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • er alsnog een gemaatvoerde bouwkundige tekening wordt voorgelegd;
 • zowel de te plaatsen ventilator als de aan te brengen afvoerbuis (duidelijk) naast de (stijlen van de) kozijnen worden aangebracht (zowel op de begane grond als op de verdieping. Daartoe eventueel de aanwezige hemelwaterafvoer verplaatsen/verleggen
 • de afvoerbuis en de ventilator worden uitgevoerd in een kleur die aansluit bij de kleur van de gevel.

Langeviele 47 Middelburg

 • Voor: het schilderen van het pand
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel voor het schilderen van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • er voor de kroonlijst en het fries een kleur wordt toegepast met een klein tintverschil ten opzichte van de voorgestelde witte kleur voor de voorgevel. De voorgestelde lichtgrijze kleur (RAL 7047) voor de profiellatten in combinatie met goudverf voor de bloemmotieven is wel akkoord;
 • de wisseldorpels (in aanvraag aangegeven als roedes) in de voorgestelde witte kleur (RAL 9010) voor de ramen worden geschilderd.

Markt 75 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Aanvrager: Café Cliché Middelburg B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel voor het aanbrengen van een logo/reclame op de voorgevel van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de reclame/het logo is veel hoger/groter dan volgens de huidige reclame-richtlijnen is toegestaan;
 • het logo draagt niet bij aan de beeldkwaliteit van het pand en de omgeving;
 • het logo zit te hoog op de gevel en is door de afmetingen en contrasterende kleur te dominant aanwezig.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. De reclame-uiting heeft geen enkele relatie met de architectuur van het pand. Bovendien is de reclame-uiting/het logo te dominant en doet deze afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht waarin vooral de gevels van de panden in het oog moeten springen.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam heeft kennisgenomen van het advies van de RCE. Tevens is door de aanvrager toegezegd dat aan het advies van het WARK van 12 augustus jl. uitvoering zal worden gegeven.

Het plan is/de voorstellen zijn daarmee akkoord.

Seisstraat 15 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van 8 zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van acht PV-panelen op het achterdakvlak van rijksmonument voldoet niet volledig aan de in de nota opgenomen criteria. De panelen worden niet aangebracht in een aaneengesloten rechthoekig patroon.

Het plan is om die reden, in combinatie met huidige “rommelige” beeld als gevolg van de al aanwezige dakkapel en de dakramen, akkoord mits de twee losse PV-panelen aan weerszijden van de dakkapel achterwege worden gelaten.

Spanjaardstraat 51 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van dubbel monumentenglas en het herstellen van slecht voegwerk aan de linker- en rechter topgevel
 • Aanvrager: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het plan voor het plaatsen van dubbelglas en het herstellen van slecht voegwerk aan de linker en rechter topgevel van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • het historische glas van de twee linker ramen op de verdieping (in de voorgevel) wordt hergebruikt in de andere ramen van de voorgevel en/of elders in het pand;
 • er bij alle andere ramen achterzetbeglazing wordt toegepast;
 • er alsnog een meer uitgebreide werkomschrijving voor de uit te voeren herstelwerkzaamheden (voegwerk, schoorsteen) wordt voorgelegd;
 • alsnog wordt aangegeven in welke kleur beide voordeuren worden geschilderd.

Vlasmarkt 29 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen/uitbreiden van de verdieping van dit pand past wat betreft vormgeving, massa, materiaalgebruik en detaillering op geen enkele wijze bij de architectuur en schaal van het pand en doet afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De aanbouw op de verdieping oogt als een garage/berging in een achtertuin. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een architect in te schakelen.