Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 17 december 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

ir. L. Brink, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Althoornweg 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een districtskantoor Walcheren
 • Aanvrager: Politie
 • Architect: EGM Architecten
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan (reclame, erfafscheiding) voor het realiseren van een districtskantoor van de politie op dit perceel is akkoord mits de stoklengte van de vlaggenmasten wordt beperkt tot 5 meter (conform de criteria uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit).

Het Adviesteam adviseert tevens de Zeeuwse haag (minimaal) even hoog te houden als de bovenzijde van het paneel van het spijlenhekwerk.

Breeweg 36 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het realiseren van een dakopbouw bij deze woning is akkoord mits:

 • smallere ramen worden toegepast; door het verlagen van zowel de goothoogte als de nokhoogte met 10 cm;
 • de voor- en achtergevel van de dakopbouw worden uitgevoerd zonder dichte delen (aan beide zijden over de volle breedte een smalle raampartij bestaande uit vier even brede delen toepassen). Ook geen hoogteverschil in de ramen aanbrengen (zoals in het plan van 12 november jl.)

Op die manier wordt een zelfde beeld bereikt als bij de dakopbouw op het pand genoemd in het advies van 12 november (waarvan de dakopbouw destijds als “trendsetter” / voorbeeld is aangewezen).

Buitenruststraat 4 Middelburg

 • Voor: het realiseren van terreininvulling
 • Aanvrager: Adcom
 • 2000, Architekten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het plaatsen van een fietsenberging voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het ontwerp van de fietsenberging sluit niet aan bij de architectuur van het hoofdgebouw en vormt geen verbetering van het huidige bebouwingsbeeld. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de fietsenberging zo transparant mogelijk te maken (geen overheaddeuren en eventueel zelfs zonder overkapping);
 • de fietsenberging haaks op de weg te positioneren;
 • geen kunstgras op het dak toe te passen (wel sedum of zonnepanelen);
 • de fietsenberging meer in het groen te zetten (met een hogere groenblijvende haag aan de straatzijde).

Duke Ellingtonstraat  28 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de zonnepanelen op het voordakvlak in een enkele rij onder de dakramen worden aangebracht;
 • de zonnepanelen in het rechter dakvlak verder van de dakrand worden aangebracht;
 • de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd.

Duke Ellingtonstraat 36 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Brummelhuis Bouwcoördinatie B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de witte vlakke hoeken in de voorgevel (van het lagere deel) in antraciet worden uitgevoerd (eventueel kleurenplaatje tonen).

Keetweg 1 A Arnemuiden

 • Voor: het uitbreiden van het gebouw met een magazijn/opslag
 • Aanvrager: Glassinstruments V.O.F.
 • Ontwerp: Atlant Projectmanagement B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 Industrie.

Het plan voor het uitbreiden van het gebouw op dit perceel met een magazijn / opslag is akkoord mits de nieuwe gevels in één kleur worden uitgevoerd.

Keetweg 11 Arnemuiden

 • Voor: het slopen van een aantal gebouwen, het renoveren van een aantal gevels en het realiseren van een laadkuil
 • Aanvrager: Van Belzen B.V.
 • Ontwerp: Bouwraadhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 Industrie.

Het plan voor het renoveren van het pand en het aanbrengen van een laadkuil is akkoord mits de aan te brengen reclame wordt uitgevoerd conform de in de nota opgenomen criteria (bijlage 7 Reclamebeleid).

Het Adviesteam geeft als suggestie mee de Alucobond gevelband uit te voeren in wit of antraciet (in plaats van in houtlook).

Klarinetweg 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsloods
 • Ontwerp: Hoondert Staalbouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 Handel en kantoren en het BKP Mortiere.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een bedrijfsloods op dit perceel is akkoord mits de rand om de entree pui(en) in keramisch materiaal wordt uitgevoerd.

Tevens wordt als suggestie meegegeven ook de plint van het gebouw uit te voeren in hetzelfde keramische materiaal als toegepast in de voorgevel.

Klokketoren 31 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerp: ContekSerooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning is akkoord mits de breedte van de dakkapel maximaal 50% van de breedte van het dakvlak bedraagt (conform de richtlijnen).

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Ontwerp: Bogaert, Atelier voor Bouwkundig Ontwerp
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum op deze locatie is akkoord mits de aan te brengen reclame, inclusief logo, voldoet aan de in de nota opgenomen criteria (bijlage 7 Reclamebeleid).

Langeweg 6 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager: V.O.F. Aannemersbedrijf Wondergem
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Buitengebied.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Langstraat 7 Arnemuiden

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het uitbreiden van dit pand is akkoord mits de dakkapellen op het voordakvlak plat worden afgedekt.

Leliestraat 2 Middelburg

 • Voor: het isoleren van de zijgevel van de woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het isoleren van de zijgevel van deze hoekwoning is akkoord mits de gevel wordt voorzien van een stuclaag in plaats van Eternit sidings.

Oude Koudekerkseweg 67 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het rechter zijdakvlak van deze woning is akkoord mits de dakkapel een exacte kopie wordt van de al bestaande dakkapel op het linker zijdakvlak.

Slaak 1, kavel A1, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Bouwontwerp
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Hazenburg II.

De hoofdopzet voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de entreepartij niet door de goot steekt, de goot niet onderbreekt;
 • er grotere dakoverstekken worden toegepast. Zodanig dat het lijkt alsof het dak “zweeft”;
 • duidelijker wordt aangegeven, door het aanleveren van een ingekleurde tekening, waar welk materiaal en welke kleur wordt toegepast. De perspectiefjes op tekening zijn daarin niet duidelijk genoeg (te klein). Met daarbij als opmerking dat het geheel wat rustiger lijkt te kunnen (minder verschillende materialen/kleuren).

Slaak 25, kavel A12, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuisbouw BV
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • er een plint in een andere kleur metselwerk wordt toegepast tot aan de lekdorpel van het raam in de zijgevel;
 • alle ramen in de voorgevel op de aan te brengen plint eindigen (niet tot de begane grond doorlopen);
 • er in de voorgevel op de begane een extra raam wordt toegevoegd (vier ramen worden toegepast in plaats van drie);
 • de entree in het hoofdvolume wordt opgenomen.

Slaak 51, kavel A25, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning is op hoofdlijnen akkoord.

Het Adviesteam wil de architect complimenteren met het kwalitatief hoogwaardige ontwerp en de keuze voor de mooie (“sjieke”) materialen. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat het uitgewerkte plan het getoonde concept versterkt, ondersteunt.

Er worden daarnaast enkele suggesties gedaan:

 • voer de onderzijde van de overstekende verdiepingsvloer (in de voorgevel) uit in een donkere kleur;
 • laat de gemetselde schijven bij de garage en de voorgevel iets verder doorlopen;
 • of voer de zijgevel van de garage ook uit in metselwerk.

Sportlaan Middelburg

 • Voor: het realiseren van woongebouw 'de meker'
 • Architect: Noahh B.V.
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een appartementengebouw op dit perceel wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam bedankt de architect voor de heldere presentatie. Er zijn positieve stappen gezet voor wat betreft de indeling, en daarmee de uitstraling/beleving, van de begane grond. Het beeld van het witte frame met de donkere invulling is heel sterk en het gebruik van twee verschillende tinten voor de gevelpanelen wordt als positief ervaren. Het plan sluit goed aan op de omgeving, met name het appartementencomplex er tegenover, en is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij met onderstaande aandachtspunten rekening te houden:

 • tracht zo veel mogelijk bestaand groen te handhaven en voeg daar waar mogelijk groen toe. zet bijvoorbeeld aan de zijde van de Sportlaan de bestaande heg de hoek om zodat het parkeerterrein meer aan het zicht wordt onttrokken;
 • de inrichting van het parkeerterrein vraagt extra aandacht. Het aantal parkeerplaatsen is nogal fors. Probeer enkele parkeerplaatsen aan de Sportlaan te situeren zodat er meer ruimte komt voor groen op het parkeerterrein;
 • besteed bij het uitwerken extra aandacht aan detail 7 (het doorstekende zetwerk bij de neus van het balkon).

Sprencklaan 4 Middelburg

 • Voor: het moderniseren van de houten woning
 • Ontwerp: T.T.J. van de Ven
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het moderniseren van deze houten woning is akkoord mits:

 • de carport los van de woning wordt gehouden;
 • de carport in de kleur van de gevels van de woning wordt uitgevoerd;
 • het bestaande karakteristieke knikje in het dak wordt gehandhaafd;
 • de pv-panelen op de carport of op het achterdakvlak worden aangebracht;
 • het bestaande raam, de bestaande gevelindeling van de voorgevel, de gevel aan de straat wordt gehandhaafd. Deze woning is onderdeel van een serie van gelijksoortige woningen, waarbij de ensemblewerking en het behouden van zoveel mogelijk karakteristieke elementen, zoals het knikje in het dak en de gesloten voorgevel, van groot belang is.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

ir. L. Brink, architect, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Beenhouwerssingel 30 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. het Geere gebied
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in dit appartementencomplex is akkoord mits er alsnog door een architect/ontwerper een nieuw kleurenvoorstel wordt gedaan voor de te vernieuwen gevelbeplating.

Bogardstraat 19 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de woning
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het verduurzamen van dit rijksmonument is akkoord mits de bestaande marmeren tegels in de gang op een zachte ondergrond worden gelegd (zand of schelpen). Onder die zachte ondergrond kan eerst een geïsoleerde betonvloer worden aangebracht.

Damplein 50 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het monument ten behoeve van de recreatieve verhuur appartementen
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits er extra aandacht wordt besteed aan de bouwfysische aspecten van de voorgestelde ingrepen.

Hofplein 13 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van de Hofpleinkerk
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het concept plan voor het intern verbouwen van deze voormalige kerk is op hoofdlijnen akkoord.

Geadviseerd wordt het plan verder uit te werken en opnieuw ter beoordeling voor te leggen.

Kerspel Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een opslagruimte/garage
 • Aanvrager: De Pagter Vastgoed B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van deze opslagruimte is akkoord. Er treedt een verbetering op ten opzichte van de bestaande situatie.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en opnieuw ter beoordeling voor te leggen.

Kinderdijk 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de oude achterpui
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

De opdrachtgeefster licht de achtergronden van het plan en het daaruit voortkomende plan toe. Daarbij wordt gewezen op de foto van de gevel zoals die er tot 2010 uit zag.

Het Adviesteam gaat alsnog akkoord met het terugbrengen van de gevel zoals afgebeeld op getoonde foto.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot drie appartementen is op hoofdlijnen akkoord mits:

 • het pand wordt gestript en eventuele nog aanwezige authentieke elementen in beeld worden gebracht. Daarna indien nodig een afspraak maken voor een bezoek ter plaatse;
 • de voorpui / hoekpui, inclusief bestaande nis, wordt gehandhaafd;
 • er onderzocht wordt of er nog oude tekeningen en/of foto’s van de voor- en zijgevel zijn. Deze zijn van belang voor de uiteindelijke beoordeling van de voorgestelde wijzigingen.

Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen met print op de voorgevel van de schouwburg
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Ontwerp: Studio Solarix
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste voorstel voor het aanbrengen van zonnepanelen op de gevel van de schouwburg wordt door de ontwerper, mevrouw M. van Heteren, mondeling toegelicht.

Het Adviesteam bedankt de ontwerper voor haar heldere presentatie en gaat op hoofdlijnen akkoord met optie 3a (zuidgevels naast entree; 60m2) en kleurmogelijkheid optie 3D (zwarte kleur met subtiele rode accenten). Vooral de subtiele referentie van kleurmogelijkheid 3D naar toneelgordijnen / coulissen spreekt het Adviesteam aan.

Verzocht wordt een proefopstelling te maken met de twee kleurmogelijkheden optie 3A (op bestaande metselwerk lijkende optie) en optie 3D. Na beoordeling van beide opties ter plaatse kan dan een definitieve keuze worden gemaakt.

Tot slot wordt verzocht het plan verder uit te werken en daarbij extra aandacht te besteden aan de detaillering op de hoeken van de gevel.

Plein 1940 5 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een horeca terras gedurende de zomermaanden
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het plaatsen van een terras op het plein voor het pand Plein 1940 5 is akkoord mits de eventueel te plaatsen elementen ter “afscherming” van het terras alsnog ter goedkeuring worden voorgelegd.

Rotterdamsekaai 17 e.o. Middelburg

 • Voor: het vervangen van 58 houten kozijnen, door kunststof of aluminium kozijnen met isolerend glas
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van houten kozijnen door kunststof of aluminium kozijnen in dit appartementencomplex voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het gebruik van kunststof of aluminium kozijnen is niet toegestaan;
 • het handhaven van de oorspronkelijke gevel- en kozijnindeling(en) en detailleringen is een belangrijk uitgangspunt;
 • het handhaven van de bestaande negge is een belangrijk uitgangspunt.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de bestaande houten kozijnen te herstellen/handhaven en alleen te vervangen (door houten kozijnen) indien herstel niet mogelijk is (nader aan te tonen).

Stationsstraat  20 Middelburg

 • Voor: het vervangen kozijn in de achtergevel
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het wijzigen van de achtergevel van dit pandje is akkoord mits in de linker pui de stijl wordt doorgezet (ook in het paneel een tweedeling wordt aangebracht).

Varkensmarkt 13 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot woning
 • Ontwerp: Sjaak Goud Architect B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot woning doet geen afbreuk aan de monumentale waarde van het pand en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is akkoord.

Vlasmarkt 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het dak
 • Ontwerp: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan tot het renoveren van het dak en de kozijnen van dit rijksmonument is met de aangeleverde gegevens en zonder bezoek ter plaatse niet te beoordelen. Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek ter plaatse.

Het Adviesteam merkt al wel het volgende op:

 • kunststof kozijnen en “Wiener Sprossen” zijn niet toegestaan;
 • er dient een volledig renovatieplan, inclusief gemaatvoerde tekeningen, te worden  ingediend;
 • er dienen details en/of berekeningen met betrekking tot de bouwfysische gevolgen van de aan te brengen isolatie ter goedkeuring te worden ingediend.

Vlasmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en om het pand deels te gebruiken als b&b
 • Ontwerp: Architektenburo Onno van Wensen
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het intern verbouwen van dit rijksmonument is akkoord.

De architect wordt verzocht alsnog tekeningen aan te leveren van de vervormde spanten en eventueel te nemen constructieve maatregelen.

Vlasmarkt 13 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand tot drie appartementen
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord.

Vlasmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van twee wooneenheden
 • Aanvrager: De Pagter Vastgoed B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Aangehouden

Het verder uitgewerkte plan is op hoofdlijnen akkoord.

Gezien de mogelijke impact van de voorgestelde ingrepen op de historische elementen van dit rijksmonument is een nader bezoek ter plaatse gewenst. Verder dienen details van de toe te passen isolatie en nadere informatie over de bouwfysische aspecten van de voorgestelde ingrepen ter controle te worden voorgelegd.

Zuidsingel Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen en het invullen van de buitenruimte
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: AWG Architecten
 • Advies: Akkoord mits

De architect licht het aangepaste plan aan de hand van de toegezonden presentatie toe.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord. Het Adviesteam stemt tevens in met enkele afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan aan de zijde van de Korte Noordstraat. De geringe afwijkingen in de goothoogte doen geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Het Adviesteam merkt op dat de architect op een zorgvuldige wijze is ingegaan op de opmerkingen op de vorige versie van het plan. Dat levert vooral aan de zijde van de Koningstraat en de Zuidsingel een evenwichtiger, rustiger beeld op. Wel wordt verzocht aan de linkerzijde van de gevel aan de Zuidsingel de loggia’s door middel van een kleine verkenning “los” te maken van de rest van de gevel. En in de topgevel tussen de assen F en G een (blind) venster toe te voegen.

Aan de zijde van de Korte Noordstraat heeft variant 1 ook de voorkeur van het Adviesteam, maar hebben de gemaakte opmerkingen tot een (te ver doorgeschoten) versobering geleid. Het resultaat is daardoor minder geslaagd. De kritiek was bij de Korte Noordstraat vooral toegespitst op de parcellering van de pandjes en niet op de individualiteit van de gevels. De gevels zijn nu, door het gebruik van één kleur gevelsteen, per pand dezelfde raamtypes, dezelfde voordeuren en dezelfde verhouding tussen “open” en “dichte” delen, te eenduidig.

Verzocht wordt hier meer diversiteit/verfijning in aan te brengen, bijvoorbeeld door:

 • het toepassen van een “kroonlijst” bij het pand naast de toegang tot het binnenterrein;
 • de twee middelste panden ten opzichte van elkaar te spiegelen;
 • verschillende voordeuren toe te passen;
 • per pand een andere verhouding tussen rollagen en kozijnhoogtes toe te passen;
 • niet alleen een andere voegkleur, maar ook een andere kleur steen toe te passen;
 • per pand te variëren in de verhouding raamopeningen en dichte geveldelen;
 • te variëren in detaillering en afmetingen van de kozijnen.

Tot slot wordt de architect verzocht kritisch te zijn op de verdere technische uitwerking van het plan. Vooral omdat de technische uitwerking door een ander bureau wordt uitgevoerd.

Londensekaai 27 Middelburg

 • Voor: verzoek de achtergevel van dit rijksmonument te mogen stukadoren / schilderen / keimen
 • Advies: Overig

Het schilderen, stukadoren of keimen van schoon metselwerk is niet toegestaan. Het Adviesteam ziet geen aanleiding van dit beleid af te wijken. In dit specifieke geval is “kaleien” van deel 2 van de achtergevel van dit pand voorstelbaar. Het gaat om een deel met hergebruikte bakstenen; het rechter deel op de begane grond, tot de bovendorpel van het kozijn in het midden van de begane grond.