Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 16 december 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Citroenvlinder 5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bungalow
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Quant Zierikzee B.V.
 • ontwerp: GJK-Engineering
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een bungalow op dit perceel is akkoord mits de plint in een donkergrijze steen wordt uitgevoerd.

Citroenvlinder 8 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woonhuis met aanbouw
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het Adviesteam heeft de volgende opmerkingen op het plan:

 • de voorgevel is te gesloten, te weinig een voorgevel;
 • de entree is te onopvallend, te weinig uitnodigend en zit te dicht tegen de berging aan;
 • de linker hemelwaterafvoer in de rechterzijgevel zit te dicht tegen het kozijn aan;
 • houten elementen kunnen wellicht meer nadruk geven aan de entree.

Het plan voldoet gezien bovenstaande niet aan redelijke eisen van welstand. Het plan is niet akkoord.

Duke Ellingtonstraat, kavel 30 Mortiere, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits op het lagere bijgebouw een boeiboord, aansluitend aan de goot van het hoofdvolume, wordt toegepast. Of het lagere bijgebouw onder de goot van het hoofdvolume blijft.

Als suggestie wordt meegegeven in de kopgevel aan de tuinzijde van het bijgebouw (enkele) ramen aan te brengen.

Frans Duwaerstraat 18 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de garage en de bijkeuken
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbouwen van deze woning is akkoord mits de, gestippeld op de situatietekening aangegeven, carport achterwege wordt gelaten. Een carport op die plek vertroebeld het onderscheid tussen hoofdvolume (de woning) en het bijgebouw (de garage).

Griffioenstraat 40 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van kantoorruimten en een entreeportaal
 • Aanvrager: Zorgstroom
 • Ontwerp: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het aanbouwen van een nieuwe entree en kantoorruimtes bij dit zorgcomplex levert geen verbetering op van het bestaande gevelbeeld. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam heeft onderstaande opmerkingen op het plan:

 • er ontbreekt een duidelijke stedenbouwkundige oriëntatie van de twee toevoegingen. Waarom op die plek en waarom op die manier (onder een hoek);
 • de aanbouw met de kantoren is te gesloten, sluit direct aan op de hoek van het complex en is onder een hoek met de langsgevel van het complex aangebracht. De keuze voor die hoekverdraaiing is niet duidelijk, lijkt gezocht;
 • de entree is te gesloten, niet uitnodigend genoeg.

Geadviseerd wordt beide aanbouwen meer open, meer paviljoenachtig, meer uitgesproken vorm te geven. Er wordt nu niet op de juiste manier aangesloten op het bestaande pand (wel wat betreft materiaalkeuze, maar niet wat betreft gevelindeling).

Groeneweg 19 Middelburg

 • Voor: Het bouwen van een werkgebouw
 • Ontwerp: Bladgroen
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een werkgebouw op dit perceel is akkoord.

Heivlinder 11 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies : Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het Adviesteam merkt op waardering te hebben voor de architectuur, de opbouw van de diverse volumes. Het kleurgebruik is echter net iets te gevarieerd, mag rustiger.

Het plan voor het bouwen van deze vrijstaande woning op dit perceel is om die reden akkoord mits in de gevels/volumes voor maximaal twee verschillende kleuren wordt gekozen.

Het plan voor het bouwen van deze vrijstaande woning op dit perceel is om die reden akkoord mits in de gevels/volumes voor maximaal twee verschillende kleuren wordt gekozen. Dus ook het metselwerk op de begane grond wordt uitgevoerd in zwart/antraciet in plaats van grijs.

Het incidenteel toepassen van houten delen in de gevels is wel akkoord.

Langeweg 22 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van het woonhuis
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het uitbreiden van deze woning in het buitengebied wordt door de ontwerper mondeling toegelicht.

Het Adviesteam complimenteert de ontwerper met het gekozen (heldere) concept. Er zijn echter wat bedenkingen bij de “aanbouw/annex” aan de uitbreiding. Die “aanbouw” oogt als later toegevoegd en lijkt daardoor op een aanbouw aan een aanbouw.

Verzocht wordt te onderzoeken of het gewenste extra vloeroppervlak op een andere wijze kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door aan de achtergevel, als bij de bestaande woning, een aanbouw te realiseren. Tevens wordt verzocht om het tussenlid, tussen de bestaande woning en het nieuwe volume, ten opzichte van de voorgevel verder naar achteren te leggen (tot aan de binnenmuur van de werkkamer).

Tot slot merkt het Adviesteam op dat het huidige plan gezien de grote afstand tot de openbare weg, ondanks de bedenkingen, voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Markt 7 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een kapverhoging
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Wondergem V.O.F.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “Het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een dakopbouw bij deze woning is met de nu ingediende gegevens niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt alsnog beter inzichtelijk te maken hoe wordt aangesloten op de buurpanden, Markt 5 en Markt 9, en foto’s van de voor- en achterzijde van de panden aan te leveren.

Het plan wordt tot die tijd aangehouden.

Markt 9 Arnemuiden

 • Voor: het verhogen van de kap
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Wondergem Vof
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “Het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een dakopbouw bij deze woning is met de nu ingediende gegevens niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt alsnog beter inzichtelijk te maken hoe wordt aangesloten op de buurpanden, Markt 7 en Markt 11, en foto’s van de voor- en achterzijde van de panden aan te leveren.

Het plan wordt tot die tijd aangehouden.

Mortiere, fase 10D, Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen
 • Aanvrager: Wonka Architectuur & Design
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

De architect licht het plan voor het bouwen van diverse woningen in fase 10D van deze wijk mondeling toe. enkele woningtypes worden ook in de eerder voorgelegde fase 10C gerealiseerd. Fase 10D is iets meer ingetogen.

Het Adviesteam is enthousiast over de gepresenteerde ontwerpen en de onderlinge samenhang. Goed dat er herhaling van woningtypen is, aangevuld met enkele nieuwe ontwerpen.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord. Verzocht wordt de plannen verder uit te werken en bij de uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen en aandachtspunten:

pas voor de gevels van de garages bij de levensloop woningen geen antraciet metselwerk toe, maar dezelfde rode gevelsteen als bij de aangrenzende woningen (en bij de witte woningen eventueel ook witte garages);

 • bij de woningen in de blokken 2, 7 en 9 wordt in de voorgevels in de kozijnen een tussenkalf aan de onderzijde van het kozijn aangebracht waar eventueel Colorbel in kan worden opgenomen. Dat oogt enigszins vreemd. Wellicht dat er bij de keuze van de koper om de keuken voor het raam te zetten een andere oplossing is te bedenken zonder het kozijn te hoeven inkorten;
 • zet bij alle blokken de plint door tot de onderzijde van de hoge kozijnen;
 • bij de blokken 3 en 8 zijn de ramen naast de voordeur te horizontaal. Laat het tussenkalf in die kozijnen achterwege en kies consequent, ook bij de andere kozijnen, voor verticaliteit;
 • laat in alle blokken bij de ramen op de verdieping het tussenkalf in het niet bewegende deel van het kozijn achterwege om ook in die kozijnen de gewenste verticaliteit zo veel mogelijk te benadrukken;
 • geef aan waar op een zorgvuldige manier mogelijke dakkapellen en PV-panelen in het dakvlak kunnen worden geplaatst. Dat voorkomt dat door latere toevoegingen afbreuk aan de architectuur wordt gedaan.

Parelmoervlinder 3-5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een 2 onder 1 kap woning
 • Architect: Ena Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een twee-onder-één kapwoning op dit perceel is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken. Waarbij wordt opgemerkt dat een zorgvuldige detaillering, en het gebruik van hoogwaardige materialen, in hoge mate bepalen of de nu getoonde ambitie ook wordt waargemaakt.

Ook wordt verzocht een meer gedetailleerde situatietekening aan te leveren.

Scholeksterstraat 22 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en tegen de gevel van deze woning voldoet niet aan de criteria voor vergunningvrij aanbrengen van zonnepanelen:

 • de zonnepanelen liggen niet in het dakvlak, hebben niet dezelfde dakhelling als het dakvlak;
 • alleen zonnepanelen op daken zijn vergunningvrij.

Er zijn buiten de beschermde stadsgezichten van Middelburg geen specifieke criteria voor het aanbrengen/plaatsen van zonnepanelen.

Het Adviesteam heeft het plan om die reden getoetst aan de hoofdstuk 5.4 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Het voorstel voldoet daar niet aan:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden of verbeterd. Het horizontaal en trapsgewijs aanbrengen van de panelen op het dak van de woning wijkt sterk af van het huidige beeld;
 • de gevelindeling en het karakter van de woning is niet/onvoldoende als uitgangspunt genomen. De panelen lijken op een willekeurige plaats op de gevel te worden aangebracht, zonder relatie met de architectuur van de gevel, deze twee-onder-één-dakwoning.

Het plan voldoet ook niet aan redelijke eisen van welstand. Zowel de panelen op de gevel, als de horizontaal aan te brengen panelen op het dak, doen afbreuk aan de karakteristieke architectuur van deze woning(en). Het voorstel is dan ook niet akkoord.

Geadviseerd wordt de panelen op het dak onder dezelfde hoek aan te brengen als de hellingshoek van het dak. Wellicht dat er in plaats van de panelen op de gevel, panelen op het platte dak van de garage kunnen worden geplaatst.

Simon van Beaumontstraat 15 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de bestaande stenen schuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van een gemetselde schuur bij deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het bestaande bebouwingsbeeld, een gemetselde schuur en tuinmuur, wordt niet in stand gehouden;
 • de gevelindeling, het materiaalgebruik, de detaillering en het karakter van de bestaande berging is niet als uitgangspunt genomen;
 • de gevel aan de zijde van het voetpad wordt niet opgetrokken uit baksteen.

Het plan voldoet niet aan bovenstaande criteria. Het plan voldoet ook niet aan redelijke eisen van welstand. Het aanbrengen van een rol- of overheaddeur aan de zijde van het voetpad doet afbreuk aan het huidige zorgvuldige beeld van de gemetselde tuinmuur. Een rol- of overheaddeur op die plek doet afbreuk aan het huidige beeld. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam merkt daarbij op dat de aangehaalde voorbeelden en de bijgevoegde motivering niet overtuigen. De voorbeelden betreffen vooral garages die direct aan de straat grenzen en/of dateren van een periode van voor het vaststellen van het huidige beleid. Deze kunnen om die reden niet als voorbeeld dienen.

Statenlaan 196 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw op de tweede verdieping
 • Aanvrager: Erfgoed Elenbaas
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Toorenvliedtwegje 12 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Tromboneweg 8 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsgebouw
 • Aanvrager: De Moor Wissenkerke B.V.
 • Architect: Roosros Architecten Goes B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op dit perceel is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Armeniaans Schuitvlot 22 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie
 • Aanvrager: Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel om de luchtbehandelingsinstallatie op het dak van dit kerkgebouw in zwart uit te voeren is niet akkoord. Met het alleen veranderen van de kleur wordt het probleem, dat de geplaatste installaties in ernstige mate strijdig zijn met redelijke eisen van welstand, niet/onvoldoende opgelost. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam herhaalt daarbij haar vorige advies dat er gezien de verschijningsvorm, zeer forse afmetingen in relatie tot het pand en het totaal ontbreken van enige afstemming op de architectuur van het pand en op wat in de historische omgeving van het beschermde stadsgezicht gebruikelijk is, in dit geval sprake is van een exces. Wat nog wordt versterkt doordat de installaties vanuit diverse gezichtspunten in de openbare ruimte/vanaf de openbare weg zeer prominent zichtbaar zijn.

Geadviseerd wordt een bouwkundige oplossing te laten ontwerpen.

Baarnselaan 22 Middelburg

 • Voor: het herstellen van het gebouw na stormschade
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het voorstel voor het herstellen in oorspronkelijke staat van de stormschade bij dit uit bouwhistorisch oogpunt waardevolle gebouw is akkoord mits:

 • er alsnog een uitgewerkt herstel-/restauratieplan wordt voorgelegd;
 • zo veel mogelijk stenen worden hergebruikt;
 • er kalkmortel wordt toegepast;
 • de (nieuwe) stenen die ter aanheling worden gebruikt zo veel mogelijk uit het zicht (bijvoorbeeld achter de windveer) worden toegepast.

Bierkaai 11 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand/de locatie is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het voorstel voor het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak van dit rijksmonument is akkoord mits de twee voorste panelen (aan de straatzijde) achterwege worden gelaten. Deze zijn te prominent zichtbaar.

Bierkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verlagen van de vloer in de kelder
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het verlagen van de (deels) historische vloer van de kelder van dit rijksmonument doet afbreuk aan de bouwhistorische kwaliteiten van deze keldervloer en de goed bewaard gebleven historische opbouw van dit pand. Uitgangspunt is dat historisch materiaal, en in dit geval zeer waarschijnlijk archeologische waarden, in situ worden behouden.

Er gaat door het verlagen van de keldervloer historisch materiaal verloren en/of de kans is groot dat schade wordt berokkend aan de aanwezige hardstenen platen en de bestaande fundering van het pand (en daarmee de belendingen). Daarnaast treden, als gevolg van de voor het gewijzigde gebruik van de kelder benodigde werkzaamheden (aanbrengen isolatie, verwarming, enz.), mogelijk problemen op met de vochthuishouding van de kelder/het pand. Ook dat gaat, op termijn, ten koste van de bouwhistorische kwaliteiten en het behoud van het rijksmonument.

Bovenstaande overwegende is het voorstel niet akkoord.

Houtkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen tot hotelfunctie
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Architect: Mulderblauw Architecten B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot hotel is op basis van onze vorige adviezen verder uitgewerkt en daarom akkoord.

Wellicht ten overvloede wordt verzocht bij het (na)isoleren van bijvoorbeeld het dak mogelijke vochtproblemen, ook op termijn, te voorkomen.

Klein Vlaanderen 37 B Middelburg

 • Voor: het realiseren van een poort en uitrit
 • Aanvrager: Contek Serooskerke B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een poort in de bestaande tuinmuur is akkoord mits:

 • er houten poortdeuren worden toegepast;
 • de bestaande bomen op het binnenterrein worden gehandhaafd.

Korendijk 10 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen aan de achtergevel
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbouwen van de achtergevel van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet verbeterd;
 • de bestaande gevelindeling en ritmiek van het pand is niet als uitgangspunt genomen.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen aanleiding van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit af te wijken. het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd/verzocht wordt:

 • de indeling van de gevel van de uitbouw op de verdieping af te stemmen op de gevelindeling en kozijnen van de lager gelegen verdieping/begane grond;
 • het plan verder uit te werken, detailleren. Met name de details van de aansluitingen op de belendingen zijn daarbij van belang. De nu getekende oplossing, waarbij een punt van de aanbouw boven het hellende dak van het linker buurpand uitsteekt, is overigens niet akkoord;
 • aan te geven hoe het extra gewicht van de uitbouw op de verdieping (constructief) wordt opgevangen.

Korte Geere 20 B Middelburg

 • Voor: het maken van een dakterras
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Akkoord

Het plan voor het realiseren van een dakterras bij dit appartement is aangepast op basis van onze vorige adviezen en daarom akkoord.

Lange Delft 115 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerper: Contek Serooskerke
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het Adviesteam heeft na het bestuderen van de stukken en het bezoek en de toelichting ter plaatse, sterk het gevoel dat de relatief ingrijpende verbouw van de verdieping en de zolder van dit gemeentelijke monument door de ontwerper/aanvrager te veel wordt behandeld als een doorsnee nieuwbouwproject. Er wordt te weinig rekening gehouden met de nog in grote mate in originele staat (late 19e eeuw) aanwezige bouwhistorische waarden/elementen/onderdelen van dit pand. Dat geldt onder andere zowel voor de ruimtelijke structuur, de kapconstructie als binnendeuren en -kozijnen, de vensters in de voorgevel en het zoldervenster in de achtergevel. Bovendien ligt deze achtergevel in het volle zicht vanuit de openbare ruimte aan de voet van de Lange Jan. Het voorstel is dan ook niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de ontsluiting van de bovenwoning (zolderniveau) op een andere manier te organiseren (via de huidige inpandige trap). Het aanbrengen van een trap aan de achtergevel is niet akkoord;
 • geen (extra) doorbraken te maken in de bestaande achtergevel, de bestaande gevelindeling intact te laten en het zoldervenster te handhaven. Het historische metselwerk op het zolderniveau is van (bouw)historische waarde;
 • het metselwerk van de achtergevel ter hoogte van de eerste verdieping is in de tweede helft van de 20e eeuw sterk vernieuwd, tegelijk met het grote venster, wat hier de mogelijkheid biedt om bescheiden aanpassingen te plegen voor de nieuwe binnen-ontsluiting;
 • geen balkon aan de achtergevel aan te brengen op het zolderniveau. Een balkon tast, net als de gewenste buitentrap, de historisch waardevolle gevel te veel aan. Een sobere balkonoplossing ter hoogte van de eerste verdieping is wel denkbaar.

Tevens wordt verzocht om het plan verder uit te werken, waaronder het verstrekken van meer informatie over de te nemen maatregelen op het gebied van isolatie, verduurzaming, enz. Het plan is nu te summier gedocumenteerd om het goed te kunnen beoordelen.

Langevielesingel 16 A Middelburg

 • Voor: het vervangen van kozijnen en voordeur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de kozijnen van deze woning uit omstreeks 1950/1960 voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Het voorstel is akkoord.

Londensekaai 29 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de kelderingang
 • Ontwerp: G. de Jonge
 • Advies: Akkoord

Het plan voor het wijzigen van de kelderingang bij dit rijksmonument is op basis van onze eerdere adviezen aangepast en verder uitgewerkt, en is daarom akkoord.

Markt 77 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een serre en het verbouwen van een toilet- en bergruimte
 • Architect: Thys+Gutberlet
 • Advies: Akkoord mits

Het gewijzigde plan voor het vervangen van de serre en het verbouwen van het pand is akkoord mits zink in plaats van Trespa als gevelmateriaal voor de toilet-/bergruimte wordt toegepast.

Voor wat betreft het aanbrengen van een schaararmscherm aan de voorgevel van de te bouwen nieuwe serre, blijft het Adviesteam aan de hand van de nota bij haar vorige negatieve advies.

Molenwater 109 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is niet akkoord.

De vorige aanvraag is uitgebreid met diverse extra werkzaamheden die onvoldoende zijn gedocumenteerd/uitgewerkt en die in tegenspraak zijn met het vorige advies. De bestaande structuur van het pand wordt eerder verder aangetast. Ook is niet duidelijk wat de bouwhistorische waarden van dit pand zijn en in welke mate deze waarden door het ingrijpend uitgebreide plan worden aangetast.

Noordweg 371 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een schuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het vervangen van de bestaande schuur/berging voldoet aan de hierboven genoemde criteria en sluit in zijn vorm aan op andere vernieuwde bijgebouwen in de omgeving. Het plan is akkoord.

Ooststraat 7 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Architect: Thijsgutberlet Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen op 15 december 2021 bezocht.

Het plan voor het verbouwen/uitbreiden van deze twee voormalige landarbeiderswoningen wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam is enthousiast over de zorgvuldige manier waarop de planvorming wordt aangepakt. Hoewel de pandjes formeel gezien geen status hebben, dateren ze waarschijnlijk uit de 17de of 18de eeuw en zijn ze voor een groot deel nog intact. Opvalt dat bij de bouw diverse elementen van ruïnes van kastelen/buitenplaatsen uit de directe omgeving zijn hergebruikt, zoals groot formaat baksteen en een kapspant.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij onderstaande punten in acht te nemen, te verwerken.

Wat betreft het bestaande gebouw:

 • stel een gedetailleerd herstel-/restauratieplan op;
 • geef aan hoe wordt omgegaan met isolatiemaatregelen en dergelijke;
 • schakel bij het grondwerk voor onder andere de fundering van de aanbouwen de archeologische dienst in. Vermoedelijk zijn er bij/in de woningen nog oude water- en beerputten aanwezig;
 • maak bij het herstelplan gebruik van het door de gemeente in 2017 opgestelde document “Conserverend herstel exterieur Ooststraat 7” (zie bijlage);
 • beperk de gewenste doorbraak tussen de twee woningen op de begane grond zo veel mogelijk, zodat zoveel mogelijk van de bestaande muur behouden blijft. Maak deze doorbraak niet breder dan 1,80 m en laat ook aan de bovenzijde zo veel mogelijk metselwerk/oorspronkelijke muur zitten;
 • maak ook op de verdieping zo klein mogelijke doorbraken in de scheidingsmuur tussen de beide woningen. Liever twee kleine doorbraken, van maximaal een deur breed, dan één grote doorbraak.
 • besteed extra aandacht aan de nieuw te maken gevelopeningen in de westgevel van de linker woning (na het verwijderen van het linker “klompenhok”).

Wat betreft de nieuwbouw:

 • het voor de aanbouw gekozen concept is op zich zuiver; kijk daarbij wel naar de maat en schaal van de dakkapel/dakopbouw aan oostgevel;
 • de achtergevel van de aanbouw en het tussenlid (gevel noord) oogt wat rommelig, de vorm van en de relatie tussen beide bouwdelen verdient nog een ontwerpslag;
 • maak de nieuwe entreedeur in de westgevel zo transparant mogelijk;
 • maak de plint in de oostgevel lager (als in de noordgevel);

Plein 1940 14 en 16 Middelburg

 • Voor: het ombouwen van bestaande winkel tot wijnbar met bovenwoning
 • Aanvrager: Vini
 • Ontwerp: Weertman Bouwmanagement
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het Adviesteam complimenteert de ontwerper/aanvrager met de zorgvuldige aanpak van de verbouwing van dit gemeentelijke monument, waarbij de bestaande waardevolle ruimtelijke structuur op de verdiepingen, de vensters in de gevels, de binnendeuren- en kozijnen, elementen als de haarden en trappen, in hun oorspronkelijke staat en positie bewaard blijven. De begane grond is al eerder voor de winkelfunctie aangepast, maar ook hier blijven de oorspronkelijke delen zoals de trap en de vensters in de gevels bewaard. Het ingediende voorstel is akkoord.

Er wordt wel extra aandacht gevraagd voor de ter plaatse geconstateerde, vrij forse, scheurvorming ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer en in de achtergevel. Die scheurvorming zou kunnen wijzen op problemen met een ingemetselde stalen puibalk en leiden tot het loskomen van, een deel van, de zijgevel. Geadviseerd wordt ter voorkoming van verdere scheurvorming/schade trekverankering tussen de zijgevels aan te brengen. Ook de geveltoppen vertonen een wijking naar achteren die eveneens een oplossing nodig heeft.

Zuidsingel/Korte Noordstraat Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen en appartementen
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: Quadrant Architecten V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van woningen/appartementen op deze locatie in het beschermde stadsgezicht is akkoord mits:

 • gekozen wordt voor één te openen deel (met bijhorende glazen doorvalbeveiliging) van de kozijnen met een verticale driedeling, of voor drie te openen delen (met over de volle breedte van het kozijn een glazen doorvalbeveiliging);
 • de gepatineerde zinken gevel (of koperen gevel) op de hoek Zuidsingel/Korte Noordstraat wordt gehandhaafd. Het uitvoeren van deze gevel in verbijzonderd metselwerk is te weinig onderscheidend, terwijl deze gevel op die plek/het plan daar wel om vraagt;
 • de hemelwaterafvoeren direct naast/langs de balkons van het pand op de hoek Zuidsingel/Korte Noordstraat uit het zicht/in de gevel worden opgenomen. Op de nu aangegeven manier zijn de hemelwaterafvoeren niet akkoord. Ook de andere hemelwaterafvoeren bij de hoge appartementen aan de Zuidsingel zijn te dominant in beeld. Breng ook deze verdiept aan;
 • onduidelijk is in hoeverre invulling is gegeven aan het (rijke) ontwerp van Bosch en Slabbers voor het binnenterrein. Verzocht wordt aan te geven, inzichtelijk te maken hoe een en ander wordt uitgevoerd en waar en waarom daarbij eventueel wordt afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp. Het Adviesteam merkt daarbij op dat de kwaliteit van het binnenterrein een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van het totale plan.

Het Adviesteam kan zich ook niet vinden in de voorgestelde verandering van de muur met bergingen. De muur was eerder hoger en kronkelde door het plan en vervulde tevens een ecologische functie. Daar wil het Adviesteam aan vast houden.