Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 16 april 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Haringvlietstraat 2 - 184 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevels van de appartementen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 De Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft kennisgenomen van de aanvullingen op het eerder op 13 februari 2020 behandelde plan en komt tot de volgende in acht te nemen punten:

 • Positief over het initiatief om het gebouw een opknapbeurt te geven.
 • Verbinding met de omgeving/de wijk behouden en voorkomen dat het een te “zakelijk” gebouw wordt door de donkere kleurstelling.
 • Hiertoe het metselwerk op de begane grond (geel) zichtbaar houden en niet schilderen om ook zo een verbinding met de woningen aan de overzijde te houden in kleur en materiaalgebruik
 • Daarbij kiezen voor een bijpassend kleurenpallet, dat wil zeggen minder donker dan nu voorligt.

Tevens vraagt het Adviesteam zich af waarom de kopgevel van het trappenhuis niet gelijk is aan de kopgevel aan de westzijde van het gebouw.

Quarleshavenstraat 30 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft het bouwplan beoordeeld en kan hiermee instemmen indien navolgende punten in acht worden genomen:

 • Verspringing realiseren door de woning 1 meter naar achteren te positioneren ten opzichte van de voorgevelrooilijn van naastgelegen woningen.
 • Garagedeur niet in wit, maar in gedekte kleur uitvoeren.
 • Entree in hoofdvolume opnemen, dit kan door de voordeur IN de zijgevel te plaatsen.
 • Kozijnen op de donkere plint of tot op de grond uitvoeren.

Tenslotte wordt met afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de nokhoogte (8 meter) ingestemd.

Beneluxlaan 16 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft de stellige indruk dat de eerder op 5 december 2019 sterke en positief beoordeelde conceptuele beelden/schetsen niet goed zijn vertaald in het nu voorliggende en minder inzichtelijke voorstel. Ter beoordeling bestaat er behoefte aan nadere informatie over situering, inrichtingsplan, erfgrenzen, bomen (welke bomen worden gerooid?), materiaalgebruik, gevelbeplating e.d.

Het Adviesteam oordeelt tenslotte dat een gesprek met de architect noodzakelijk is om opvattingen over het voorliggend bouwplan te bespreken en hiertoe zal betrokkene voor de volgende vergadering van het WARK op 7 mei a.s. worden uitgenodigd (via Skype).

Scheldepoortstraat 52 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is op basis van voorliggende informatie akkoord met het bouwplan.

Nieuwstraat 19 Arnemuiden

 • Voor: het wijzigen van de voorgevel
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en nieuwe dorpskernen

Het Adviesteam staat welwillend tegenover het voorliggende plan om gevel en kappen met elkaar te verbinden. Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat het nieuwe bouwwerk ondergeschikt wordt aan beide naastgelegen woningen en dat onderscheid in kappen herkenbaar zal zijn. Dit zou bereikt kunnen worden door het bouwwerk ongeveer 1,5 meter terug te leggen ten opzichte van de voorgevellijn van genoemde woningen. Door middel van goede tekeningen, met juiste maatvoering en duidelijke situering, dient het voorgaande inzichtelijk gemaakt te worden. Tenslotte dient aangegeven te worden welke materialen gebruikt gaan worden.

Slaak 19 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg 2.

Het Adviesteam oordeelt dat de verhouding tussen de roeden van de ramen in deze klassieke notariswoning niet geheel kloppen. Op de begane grond is de verdeling rechthoekig en boven vierkant. Beter zou zijn om geen roeden aan te brengen of in het geval dit wel wenselijk is voor dezelfde verhouding te kiezen. Als suggestie wordt in het laatste geval meegegeven om dan de verdeling boven (rechthoekig) als uitgangspunt te nemen. Verder wordt geadviseerd om geen pirons op het dak aan te brengen, omdat dit elders in de wijk ook niet is toegestaan. Tenslotte dient nog een bemonstering van materialen ter beoordeling voorgelegd te worden.

Park Veldzigt 35 - 37 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Handel en kantoren.

Het Adviesteam heeft kennis genomen van de door initiatiefnemer aangedragen bezwaren tegen het eerdere advies over reclame op het onderhavige gebouw van 5 maart 2020, maar ziet hierin geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen en handhaaft dit advies. Dit komt er op neer dat het donkere deel van de voorzijde van het gebouw kan worden gebruikt voor het aanbrengen van reclame, waarbij linksboven de door het Adviesteam voorgestane positie is. Aan de achterzijde van het gebouw kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bruine delen van de gevel en dienen de banden van reclame vrijgehouden te worden. Uiteraard dienen hierbij geldende regels voor reclamemaatvoering en -uitingen in acht genomen te worden.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat een gesprek met de architect noodzakelijk is om opvattingen over het voorliggend bouwplan te bespreken en hiertoe zal betrokkene voor de volgende vergadering van het WARK op 7 mei a.s. worden uitgenodigd (via Skype).

Klaproosstraat 28 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een tuinhuis
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft kennisgenomen van de bouwaanvraag inclusief uitgebreide documentatie en is van oordeel dat hiermee, mede vanwege prominente zichtbaarheid vanuit het openbaar gebied, niet kan worden ingestemd. Zowel de schuur als de tuinmuur zouden wat betreft architectuur en materiaalgebruik aan dienen te sluiten bij het hoofdvolume (de woning). Dit betekent in ieder geval dat de schuur een plat dak zou moeten verkrijgen en opgetrokken moet worden uit metselwerk met bakstenen. Alleen met naar binnenslaande deuren aan de buitenkant kan tenslotte worden ingestemd, dus een roldeur is uitgesloten.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
 • P. Mondeel, secretaris

Kinderdijk 14 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Advies; eerste tekening sluit min of meer het beste aan bij het beleid. Hoewel de panelen vanuit het Balkengat zichtbaar zijn is het grootste deel niet zichtbaar. Vanwege de minimale zichtbaarheid is het toch acceptabel. De andere variant met de ‘staande’ panelen sluit niet aan bij het beleid en zijn die niet akkoord door de combinatie ‘staand’ en ‘liggend’. Het levert een te onrustig beeld op en tevens om die reden is het beter het eerst ingediende voorstel uit te voeren.

Turfkaai 3 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een terrasboot tegenover het horecabedrijf aan Turfkaai 3
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Advies; Graag ontvangen we een nadere uitwerking van de beveiligingshekken die komen te staan bij de randen van de terrasboot, hetzelfde geldt voor het hekwerk van de loopbrug. Verder is voldaan aan de vraag van de commissie om geen opbouwen op de boot aan te brengen. Het plan moet op het punt van de hekwerken nader uitgewerkt worden en/of toegelicht. Het is nog onduidelijk welke materialen worden gebruikt (reling waarschijnlijk van ijzer, maar wat zit er tussen) en ook de kleuren.

Een maatvoering ontbreekt ook.

Spanjaardstraat 49 Middelburg

 • Voor het intern verbouwen van het pand
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat het initiatief het verplaatsen van een wand, het vernieuwen van een badkamer en het verwijderen van een plafond betreft. Voor een goede beoordeling zijn navolgende punten van belang:

 • Inzicht in de monumentale waarde van het plafond.
 • Welk raam is aanwezig in de rechter zijgevel waar de wand op moet gaan aansluiten.
 • Op welke wijze wordt de wand aangesloten.
 • Inzicht in de monumentale waarde van de te verwijderen wand.
 • Zijn oude wandafwerkingen aanwezig in verband met nieuw aan te brengen tegelwerk.

Korendijk 40 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de achtergevel
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het plan om de achtergevel in een cement grijze kleur te schilderen.

Nieuwstraat 35 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woning naar drie appartementen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende plan, mits:

 • Geen ventilatierooster in de ramen worden aangebracht.
 • Geen zonnepanelen worden aangebracht, deze zouden namelijk zichtbaar zijn vanuit het openbaar toegankelijke gebied.

Korte Geere 20B Middelburg

 • Voor: het realiseren van een woning op de eerste verdieping
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is van oordeel dat in de uitvoering van de zijgevel meer eenduidigheid en ritmiek gebracht moet worden. Daartoe zou gekomen kunnen worden door in de zijgevel (L) alleen ramen van hetzelfde type of alleen Franse balkons toe te passen. Tenslotte acht het adviesteam van belang om een goede bij de grijze gevel passende kleur toe te passen en hiertoe dienen kleurmonsters (RAL nummers) overgelegd te worden.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid (bij punt 3)
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid (bij punt 3)
 • P. Mondeel, secretaris

Nieuwbouw JRCZ (Joint Research Centre Zeeland) in Middelburg

Het Adviesteam bespreekt het voorliggende plan uitgebreid met architect B. Westenburger en komt daarna tot de volgende conclusie:

 • Boven: rasterdeel 50 x 50 cm waardoor 5 verschillende vierkante openingen toegepast kunnen worden; panelen in 1 vlak; onderscheid in mat/glanzend; nader onderzoek negge.
 • Beneden; transparante onderbouw; keuze tussen glaspanelen met raster of paneel overeenkomstig boven; meer transparante invulling hoek zuidgevel/oostgevel onderzoeken.

Een aangepast plan kan eerder dan komende WARK besproken worden.

Nieuwbouw kantoor De Zeeuwse aan Veldzigt in Middelburg

Het Adviesteam bespreekt het voorliggende plan met architect B. Westenburger en komt daarna tot de volgende conclusie dat beide voorliggende varianten akkoord zijn en dat de voorkeur van de architect hierin leidend mag zijn.

Nieuwbouw appartementen in twee gymzalen aan de Rotterdamsekaai 43 - 45

Het voorliggende plan roept diverse vragen op en geeft aanleiding om de architect en de projectleider van Woongoed voor het volgende WARK op 7 mei a.s. uit te nodigen (via Skype) om een toelichting te geven. Navolgende punten zullen dan onder meer aan de orde komen:

 • Verslag WARK van19 juli 2018
 • Nader toelichting van de zijde van Woongoed (toegezonden 16 april jl.)
 • Ondergronds leidingenwerk en archeologie.
 • Terreininrichting.
 • Kleurenpallet.
 • Isolatiemaatregelen.
 • Koudebruggen en dampspanning.
 • Aandacht voor details.