Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 14 oktober 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Argusvlinder 8, kavel E17 Essenvelt, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Dit ontwerp voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet in ruime mate aan de beoogde beeldkwaliteit voor deze wijk. Het voorstel is akkoord.

Argusvlinder 6, kavel E18 Essenvelt, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de voordeur centraal in het entree-element wordt geplaatst;
 • het raam in de voorgevel van het bijgebouw (in de slaapkamer) wordt uitgevoerd als het raam in de voorgevel van het hoofdgebouw (in de bijkeuken).

Atalantalaan, Essenvelt, Middelburg

 • Voor: het bouwen van appartementen
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: KOW Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van 32 appartementen (verdeeld over twee blokjes) is akkoord.

Biesbosstraat 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Derringmoerweg 2 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “Het Buitengebied”.

Het gewijzigde plan voor het verbouwen en uitbreiden van deze woning wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan (ook) enthousiast te zijn over het aangepaste plan. Er is met dit nieuwe plan tevens tegemoetgekomen aan de bij het vorige plan gemaakte opmerkingen over de aansluitingen van de nieuwbouw aan de bestaande woning en bestaande landbouwschuur. In het nieuwe plan ligt de uitbreiding/nieuwbouw ver(der) terug ten opzichte van de voorgevel van de bestaande woning. Daarmee wordt ook de opmerking over de hiërarchie uit het advies van 2019 op afdoende wijze beantwoord.

Het aangepaste plan is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor een zorgvuldige, strakke, detaillering/uitwerking en het toepassen van hoogwaardige materialen om de getoonde ambitie ook te kunnen waarmaken.

Gen. Hakewill Smithlaan 3 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van basisschool de regenboog
 • Aanvrager: Lev Scholengroep West-Nederland
 • Ontwerp: Sineth Engineering B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbouwen en uitbreiden van dit schoolgebouw is akkoord mits:

 • de entree prominenter wordt vormgegeven/extra wordt geaccentueerd. Door de uitbreiding (flex en dagopvang), die breder en hoger voor de bestaande entree wordt geplaatst, wordt de huidige entree te “anoniem” en daardoor minder “vindbaar”;
 • aangegeven wordt hoe de afscheiding van de speelplaats van het KDV met de schoolplein eruit komt te zien.

Klarinetweg 20 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand
 • Aanvrager: Betaalbarekralen B.V.
 • Ontwerp: R.G. Geurtsen Bouwkundig Teken- & Adviesbureau
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

Het plan voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Korhoenstraat 1 t/m 29, 31 t/m 47, 49 t/m 65 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 33 appartementen
 • Aanvrager: Stevast Baas & Groen
 • Architect: AHH
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van 33 appartementen (verdeeld over drie blokjes) in Veersepoort fase V is akkoord.

Langeweg 22 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van het woonhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “Het Buitengebied”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning in het buitengebied is akkoord mits:

 • de “annex”/uitbouw van de zitkamer achterwege wordt gelaten. Hou het nieuw te bouwen volume zo eenduidig mogelijk (als de bestaande woning);
 • het plan voor het uitbreiden van de woning in samenhang wordt getoond met het plan voor het inrichten/verbouwen van de naastgelegen landbouwschuur;
 • er alsnog een duidelijke (volledige) situatietekening wordt aangeleverd. Daarop de bestaande en nieuwe toestand aangeven (inclusief de bestaande bomen);
 • de bestaande bomenrij(en) wordt/worden gehandhaafd.

Langstraat 47 Arnemuiden

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “Het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het ver(nieuw)bouwen van dit pand in het oude centrum van Arnemuiden is akkoord mits:

 • natuurlijke materialen worden toegepast zoals houten kozijnen. De voorgestelde kunststof kozijnen passen niet bij de klassieke stijl van het ontwerp. Er dient ook in de materiaalkeuze een goede relatie te zijn met het ontwerp;
 • bij de entree (aan de Langstraat) geen belplateau en verzameling brievenbussen worden aangebracht. Deze voorzieningen inpandig oplossen;
 • er een houten voordeur wordt toegepast (zie de eerste opmerking);
 • er alsnog details en een volledig kleur- en materiaalschema ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Parelmoervlinder, kavel E36 Essenvelt, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de garage minimaal 1,0 m van de zijdelingse perceelgrens wordt geplaatst.

Populierenlaan 3 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning en het voorzien van kapconstructie
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Sturm B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het verder uitgewerkte plan voor het uitbreiden van deze vrijstaande woning is akkoord mits het dakraam in het voordakvlak hoger in het dakvlak wordt geplaatst. Het dakraam zit nu te dicht bij de schoorsteen.

Seisweg 20 B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

De architect licht het plan kort toe.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits:

 • de dakopbouw binnen de schoorstenen blijft (smaller wordt). In dit rijtje woningen komen tot nu toe alleen (brede) dakkapellen voor. Het Adviesteam kan zich voorstellen dat daar ook in dit geval voor wordt gekozen;
 • de uitbreiding op de eerste verdieping wordt voorzien van een plat dak, de huidige gootlijn ononderbroken wordt doorgezet.

Sportlaan 25 Middelburg

 • Voor: het realiseren van woongebouw 'De Meker'
 • Aanvrager: Stichting Woongoed Middelburg
 • Architect: Noahh B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste, verder uitgewerkte, plan voor het bouwen van een woongebouw op deze locatie is akkoord.

Stromenweg 7 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van materieel, techniek en logistiek
 • Aanvrager: Veiligheidsregio Zeeland Secretariële Dienstverlening
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam vraagt zich af of de oorspronkelijke architect van dit markante gebouw is gevraagd naar een mening over het ontwerp voor de gevraagde wijzigingen. Indien dit niet het geval is dan wordt verzocht dit alsnog te doen. Het advies over dit plan wordt tot die tijd aangehouden.

Het Adviesteam merkt daarnaast op dat het verhogen van de raampartij (het “bloemenvenster”) in de voorgevel niet akkoord is. De huidige strakke doorgaande horizontale lijn wordt daarmee onderbroken en dat gaat ten koste van de huidige beeldkwaliteit.

Torentrans 90 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de garage
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het uitbreiden van de garage aan deze woning is akkoord mits de voorgevel van de dakopbouw minimaal 1,0 m (liefst verder) achter de voorgevel van de woning blijft.

Geadviseerd wordt de dakopbouw helemaal, niet of slechts minimaal, voorbij de voorgevel van de bestaande garage te laten uitsteken.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Herengracht 14 Middelburg

 • Voor: het aanwijzen van het pand tot gemeentelijk monument
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht. Het voorstel om het pand Herengracht 14 aan te wijzen als gemeentelijk monument is akkoord.

Het betreft een 17de-eeuws pand waarvan het casco en van de oorspronkelijke historische elementen bijvoorbeeld de sleutelstukken, raamkozijnen en dergelijke, nog aanwezig zijn. Daarnaast heeft het pand verwantschap met het rechter buurpand, dat al eerder als monument is aangewezen.

Het Adviesteam is gezien bovenstaande van mening dat dit pand monumentwaardig is.

Houtkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen tot hotelfunctie
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Architect: Mulderblauw Architecten B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het interieur van het pand Houtkaai 13-15 (rijksmonument) heeft, als gevolg van opeenvolgende ingrijpende verbouwingen in het verleden, nauwelijks nog monumentenwaarden. De huidige kap heeft nog wel oudere elementen en verschillende gevels verkeren nog grotendeels in een rijke 18de -eeuwse staat.

Voor de verbindingen met het linker buurpand is aangegeven dat daarvoor de bestaande openingen gebruikt moeten worden en nieuwe openingen niet wenselijk zijn.

De plannen voor deze panden (Houtkaai 11 en Houtkaai 13-15) kunnen, met inachtneming van bovenstaande opmerking, verder worden uitgewerkt.

Lange Geere 3 Middelburg

 • Voor: het transformeren van de Rabobank
 • Architect: Archikon Holding B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De architect licht het plan voor het verbouwen van dit voormalige bankgebouw tot appartementen mondeling toe aan de hand van enkele schetstekeningen.

Het Adviesteam geeft aan het initiatief te waarderen om dit pand op deze prominente plek in de binnenstad om te vormen tot woningen. Ook de “rust” die de nieuwe gevels uitstralen wordt gewaardeerd.

Voor de verdere uitwerking verzoekt het Adviesteam rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 • positioneer de entree tot de appartementen in het bestaande (hoek)torentje. De nu getoonde entree is te anoniem en zit, gezien de architectonische opbouw van het pand, op een onlogische plaats aan het eind van één van de gevels van het gebouw;
 • de extra (dak)verdieping vindt geen aansluiting op het torenspitsje. De afgeknotte kap is aan weerszijden van het torenspitsje te prominent in beeld (door de puien is het dak zichtbaar);
 • breng de dakkapellen in verhouding tot het dakvlak en de architectuur. Ze zijn in het voorstel te dominant;
 • pas op de begane grond onder de kozijnen gemetselde borstweringen toe (geen glas/puien tot op de grond). Borstweringen passen beter bij het gevelbeeld en bij de historische panden in de binnenstad;
 • pas houten kozijnen toe (geen kunststof of staal/aluminium);
 • pas voor het metselwerk in de gevels een klassieke handvormsteen toe in een iets donkerder kleur dan getoond en breng in de gevels subtiele metselwerk verbijzonderingen aan. Daarmee wordt beter aangesloten op de historische omgeving.

Opgemerkt wordt ook dat het voor de verdere behandeling van het plan noodzakelijk is de panden, en dan vooral de rijksmonumenten aan de Langeviele, met de monumentendeskundigen van het WARK te bezoeken. De impact van het voorgestelde plan op de monumentenwaarden van de monumenten is alleen aan de hand van deze schetstekeningen niet afdoende te beoordelen. Verzocht wordt hiervoor op korte termijn een afspraak te maken.

Molenwater 77 Middelburg

 • Voor: het aanwijzen van het pand tot gemeentelijk monument
 • Aanvrager: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht. Het voorstel om het pand Molenwater 77 aan te wijzen als gemeentelijk monument is akkoord.

Van het laat 19de- of vroeg 20ste-eeuwse pand zijn het casco, zoals de kap met de voor Middelburg zeldzame schenkelspanten, de voorgevel met de kozijnen en de meeste ramen, en de achtergevel met de oorspronkelijke vensteropeningen, nog monumentwaardig. Het interieur is helaas volledig aangepast.

De historische waarde wordt voor een groot deel bepaald doordat het pand het geboortehuis is van Etty Hillesum.

Het Adviesteam is gezien bovenstaande van mening dat dit pand monumentwaardig is.

Pijpstraat 39 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een pension
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht. Daarbij is geconstateerd dat een deel van het interieur zonder toestemming/vergunning is gesloopt en een deel van het plan al is uitgevoerd. Daardoor is niet langer te bepalen wat de historische waarden van de gesloopte onderdelen is. Het Adviesteam keurt deze handelswijze nadrukkelijk af.

Het voorstel is ondanks bovenstaande akkoord mits:

 • het rechter dakraam, het dakraam het dichtst bij het buurpand, wordt verwijderd. Er is maximaal één dakraam toegestaan;
 • alle kinderbinten worden gehandhaafd en waar nodig (opnieuw) aan de moerbalken worden bevestigd/verankerd;
 • de zijgevels opnieuw aan elkaar worden verankerd, ter hoogte van de verdieping.

Vlasmarkt 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het dak
 • Aanvrager: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het voorstel voor het renoveren van het dak van dit rijksmonument is akkoord mits voordat met de werkzaamheden wordt begonnen extra windverbanden op de sporen van de kap worden aangebracht om de sporen te stabiliseren (te schoren).

Daarnaast spreekt het Adviesteam nogmaals haar zorgen uit over de staat van het pand in het algemeen en de kap in het bijzonder. Het verwacht dat tijdens de werkzaamheden nog andere gebreken tevoorschijn zullen komen, die ook herstel nodig hebben.

Van essentieel belang is dat voorkomen moet worden dat de staat van het pand door de uit te voeren werkzaamheden (op termijn) verder verslechtert.