Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 10 maart 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Kerk 16 -18 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van woning voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het voorstel is akkoord.

Althoornweg  2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een districtskantoor Walcheren
 • Aanvrager: Politie
 • Architect: EGM Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

Het voorstel voor het verlagen en versmallen van (een deel van) het dijklichaam bij de nieuwbouw van het districtskantoor van de politie is akkoord.

Argusvlinder 10 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woonhuis met vrijstaande berging
 • Ontwerp: Selekthuis Ontwikkeling B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de houten gevelbekleding in de rechter zijgevel eindigt bij de rechterzijkant van de erboven liggende zonnepanelen (niet laten doorlopen tot en met het raam aan de linkerzijde van de gevel);
 • de berging in de stijl/het materiaal van de woning wordt uitgevoerd;
 • er een grijze of zwarte steen in de plint wordt toegepast (in plaats van een mangaankleurige steen);
 • de plint tot aan de onderzijde van de kozijnen wordt doorgezet.

Atalantalaan Middelburg

 • Voor: het bouwen van 46 lamelwoningen
 • Aanvrager: Am B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het verder uitgewerkte plan voor de laanwoningen/laanvilla’s is akkoord.

Verzocht wordt, indien mogelijk, de gesloten zijgevels bij enkele woningen te voorzien van één of meer gevelopeningen.

Baaijenompad 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bijgebouw
 • Architect: WTS Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een bijgebouw bij deze woning wordt kort toegelicht door de architect.

Het Adviesteam merkt op dat het aangepaste plan een meer heldere volumeopbouw heeft. Het voorstel is akkoord.

Als suggestie wordt nog meegeven enkele raampjes in de gesloten gevels van het bijgebouw aan te brengen.

Braakmanstraat Middelburg

 • Voor: het bouwen van 50 woningen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Ontwerp: 4D Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van 50 woningen op deze inbreidingslocatie is akkoord mits:

 • de linker kopgevel van blok 1, en beide kopgevels van de blokken 7 en 8 worden voorzien van een gevelopening op de begane grond. Deze naar de straat gerichte kopgevels zijn op de begane grond te gesloten;
 • er alsnog een inrichtingsplan/beplantingsschema wordt voorgelegd. Waarbij wordt opgemerkt dat goed moet worden gekeken naar de positie van de parkeerplaatsen haaks op de straat in relatie tot de te planten bomen en hagen;
 • er monsters van de toe te passen gevelstenen en dakpannen worden voorgelegd. Daarbij tevens aan geven waar welke steenkleur wordt toegepast;
 • te onderzoeken of de hemelwaterafvoeren tussen de voordeuren in de voorgevel van (bijvoorbeeld) blok 2 kunnen worden weggelaten. Deze vallen (in negatieve zin) erg op tegen de achtergrond van het lichte (witte) metselwerk tussen de voordeuren en de ramen op de verdieping.

Citroenvlinder 2 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Het voorstel is akkoord.

Verzocht wordt een monster van de toe te passen gevelsteen ter goedkeuring voor te leggen.

Citroenvlinder 6 (kavel E7) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Veldman Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria:

 • de hoofdbouwmassa is niet op de voorgevelrooilijn geplaatst;
 • de kleur van het metselwerk zit niet in het juiste kleurenpallet. Voor deze kavel is wit/grijs/zwart voorgeschreven, terwijl een geel/bruin genuanceerde gevelsteen wordt voorgesteld.

Het Adviesteam merkt daarnaast op dat de hiërarchie in de volumeopbouw, waarbij een één-laags volume voor de voorgevelrooilijn en voor de hoofdbouwmassa is geplaatst, niet logisch is. Het volume in één laag zou achter het hoofdvolume moeten worden geplaatst. Het voorstel is mede om die reden niet akkoord.

Citroenvlinder 10 (kavel E5) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woonhuis
 • Ontwerp: Selekthuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria mits:

 • er een andere kleur metselwerk wordt toegepast (in het spectrum wit/grijs/zwart als voorgeschreven in het BKP);
 • de plint tot aan de onderzijde van de kozijnen wordt doorgezet;
 • de omkadering bij de entree tot aan de bovenzijde van de rollaag van de naastgelegen kozijnen wordt doorgezet;
 • een minder transparante voordeur, een voordeur met een kleiner glasoppervlak, wordt toegepast. Een meer “gesloten” voordeur past beter bij dit type woning.

Heivlinder 7 (kavel E23) Middelburg

 • Voor: het bouwen van een nieuwbouw woning
 • Ontwerp: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is op hoofdlijnen akkoord.

Echter het ontwerp is nog niet overtuigend genoeg. Verzocht wordt het plan op onderstaande punten aan te passen:

 • eindig de dakkapel/dakopbouw in de linker zijgevel op de luifel eronder;
 • voer het bijgebouw ook uit in wit, de kleur van de luifel.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat de voorgestelde aluminium kozijnen goed passen bij dit eigentijdse ontwerp. Er kan echter alleen van de criteria worden afgeweken indien sprake is van een in alle opzichten overtuigend ontwerp.

Hengst 22 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Hazenburg 2.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Kanaalweg 3 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een groene plantenwand
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg, Afd. Leefomgeving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 “Handel en kantoren”.

De ingediende antwoorden op de in het vorige advies gestelde vragen gaan voor een belangrijk deel voorbij aan de vraag waarom niet voor een volledig “groene” plint is gekozen als begeleiding van de route langs het gebouw. Het gedeeltelijk “vergroenen” van de plint oogt nu te veel als een incident en doet daarmee geen recht aan het gebouw. Het voorstel is om die reden niet akkoord.

Het adviesteam ziet graag een conceptueel sterker voorstel voor de vergroening van het stadskantoor.

Maasstraat 27-89 en Oosterscheldestraat 20-100 Middelburg

 • Voor: het renoveren van woningen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Ontwerp: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het renoveren van deze twee flatgebouwen is akkoord mits:

 • de privacy-schermen worden uitgevoerd zonder tussenregel (vooral op de begane grond);
 • de buitenwand onder de luifel bij de entrees wordt uitgevoerd in metselwerk of stucwerk (zoals elders in het gebouw wordt voorgesteld).

Oude Rijksweg 1 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het realiseren van een opbouw op de bestaande aanbouw aan de achterzijde
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een opbouw op de bestaande aanbouw bij deze woning is akkoord mits houten geveldelen worden toegepast (geen kunststof).

Oude Veerseweg 24 Middelburg

 • Voor: het slopen van het bestaande pand en het herbouwen van een nieuw pand
 • Architect: Veldman Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 “Industrie”.

Het plan voor het vervangen van dit bedrijfspand voegt zich onvoldoende in de omgeving en dan met name ten opzichte van de panden aan de overzijde van de straat. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt het pand te voorzien van een (licht) hellend dak en in ieder geval de plint uit te voeren in metselwerk.

Pereboomweie 2 Arnemuiden

 • Voor: het verduurzamen van sportcomplex de blikken
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg stadskantoor
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verduurzamen van deze sporthal is zonder foto’s van de bestaande situatie niet goed te beoordelen. Verzocht wordt alsnog foto’s aan te leveren.

Opgemerkt wordt dat vooral het plaatsen van installaties aan de zichtzijde, de zijde van de hoofdentree zo veel mogelijk moet worden voorkomen en/of de installaties aan die zijde aan het zicht moeten worden onttrokken.

Ravensteijnweg Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw
 • Aanvrager: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het herontwikkelen van dit voormalige schoolgebouw tot een woonzorgcomplex wordt door de architect mondeling toegelicht. De met de voormalige school verbonden “annex” (het gymlokaal en de kleedkamers) valt buiten dit plan. De architect heeft wel de supervisie over de latere ontwikkeling van de “annex”.

Wat betreft het parkeren, de parkeerbehoefte, is de huidige opzet een eerste aanzet. De oorspronkelijke gedachte om het parkeren zo veel mogelijk te concentreren in de noordwesthoek van het perceel is wellicht toch minder geslaagd.

Het Adviesteam spreekt haar waardering uit voor de door de architect uit te voeren supervisie over de toekomstige ontwikkeling van de “annex” en acht een dergelijke constructie ook noodzakelijk om tot een samenhangend geheel te komen. Er is ook waardering voor de wijze waarop wordt getracht verbinding met de wijken Mortiere en Dauwendaele te maken.

Voor de verdere uitwerking van het plan wordt verzocht duidelijk(er) aan te geven wat bestaand en wat nieuw is. Door de relatief grote omvang van het pand is het wenselijk de bestaande en gewijzigde gevels onder elkaar te zetten, zodat eenvoudiger is vast te stellen welke wijzigingen worden doorgevoerd. En 3D beelden toe te voegen.

Ook wordt verzocht in de verdere uitwerking van het plan onderstaande opmerkingen, aandachtspunten te verwerken:

 • schakel voor de inrichting van het terrein, inclusief de parkeeroplossing, een landschapsarchitect in;        
 • breng meer rust aan in de gevels en ontwerp de gevels van de toe te voegen paviljoentjes in de vormentaal van het bestaande (orthogonale) gebouw. De toevoegingen ogen nu nogal onrustig;
 • handhaaf zo veel mogelijk de bestaande gevelindeling;
 • maak de verbindingen tussen de paviljoentjes zo transparant mogelijk. Of kies juist voor meer gesloten corridors en meer open paviljoentjes om het kunnen “dwalen” door het gebouw te versterken;
 • het toevoegen van hout in de gevels geeft een warme(re) uitstraling en vormt een goede toevoeging. Het dient echter wel op een zorgvuldige manier te worden toegepast. Het ontwerp kan er ook onrustig(er) van worden. Zoek daarbij naar de juiste balans;
 • maak de overgang(en) van bestaand naar nieuw zo transparant mogelijk;
 • maak duidelijk(er) waar de hoofdentree zit. Dat is nu nog onvoldoende vanzelfsprekend.
 • houd rekening met een aantrekkelijke en overzichtelijke route naar de entree bij de voorgestelde parkeeroplossing.

Seispark 10 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: De Gaaij Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het voor de voorgevelrooilijn uitbreiden van deze woning maakt het geheel, door het toevoegen van een extra in het oog springend volume, nog onrustiger en maakt het onderscheid tussen hoofdvolume en aanbouwen te diffuus. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de gewenste uitbreiding (ruim) achter de voorgevelrooilijn te positioneren.

Sprencklaan 6 Middelburg

 • Voor: vervangende nieuwbouw
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een nieuwe woning op dit perceel is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken met als belangrijk aandachtspunt dat de detaillering verfijnder moet dan nu is aangegeven (bijvoorbeeld wat betreft de maatvoering van de horizontale witte band in de voorgevel).

Ook wordt opgemerkt dat de plattegronden niet lijken te kloppen met de gevels en wordt gevraagd  voor de volgende beoordeling doorsnedes aan te leveren.

Vrijlandstraat 39 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van winkelcentrum Dauwendaele
 • Aanvrager: Coöperatieve Vve in het Winkelcentrum Dauwendaele
 • Ontwerp: Bouwstudio B30
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het verbouwen/renoveren van het winkelcentrum “Dauwendaele” wordt door de aanvrager/ontwerper mondeling toegelicht.

Het Adviesteam waardeert de inspanning om het pand op te waarderen en ziet in het gepresenteerde plan een duidelijke verbetering ten opzichte van het huidige “rommelige” beeld.

Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk naar “rust” en “eenvoud” in de gevels te zoeken door:

 • een gevelsteen te zoeken voor de nieuwe stukken metselwerk (steenstrips) die zo veel mogelijk overeenkomt, wat betreft structuur en kleur, met de bestaande (gele) gevelsteen;
 • alle kozijnen in een witte kleur uit te voeren, met uitzondering van de voor de gevel uitstekende entreepuien. Deze kunnen in de voorgestelde kleur antraciet worden uitgevoerd;
 • het boeiboord boven de puien (met een horizontale verdeling) aan weerszijden van de hoofdentree (zie rechter zijgevel) uit te voeren in dezelfde witte kleur als de overige boeiboorden/dakranden;
 • de nu nog met stickers dichtgezette glasvlakken (naast de hoofdentree) zo veel mogelijk transparant te maken (daar waar mogelijk de stickers te verwijderen).

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bierkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verlagen van de vloer in de kelder
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het pand is door de monumentendeskundigen de dag voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het verlagen van de vloer in de kelder is, na heroverweging als gevolg van de tijdens het bezoek opgedane extra informatie, acceptabel mits:

 • het deel van de keldervloer uitgevoerd in hardstenen en gebakken tegels/plavuizen, gelegen in de zijkelder onder de gang, intact wordt gelaten. Alleen in de hoofdkelder met een vloer van grotendeels betontegels kan het vloerniveau 5 tot 10 cm worden verlaagd;
 • er geen vloerverwarming in de keldervloer wordt toegepast. Vloerverwarming kan op dit lage niveau, ter hoogte van de fundering en vlakbij het grondwater, tot gevolg hebben dat er, als gevolg van capillaire werking, optrekkend vocht en zoutvorming optreedt. Met nadelige gevolgen voor het rijksmonument.

Daarbij wordt opgemerkt dat een belangrijk historisch kenmerk van kelders wel een gebruiksfunctie is, bij voorbeeld opslag of werkruimte, maar niet een woonfunctie.

Verzocht wordt een nieuwe aanvraag in te dienen.

Brakstraat 2 A Middelburg

 • Voor: het splitsen van het pand in appartementen
 • Ontwerp: Contek Serooskerke B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het splitsen van dit rijksmonument in appartementen is akkoord mits:

 • het voorgestelde rachelwerk tegen de bestaande historische balklagen achterwege wordt gelaten (de benodigde isolatie aanbrengen op de vloer);
 • de metalen koppelstrippen op de vloer worden gegalvaniseerd;
 • daar waar mogelijk de kinderbalken ook met schroeven worden gefixeerd op de moer- en strijkbalken.

Dam 21 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de aanbouw woonbestemming
 • Aanvrager: Lovago B.V.
 • Architect: Thys + Gutberlet Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan is op hoofdlijnen akkoord. Naar aanleiding van het bezoek wordt nog het volgende opgemerkt:

 • het voorstel, het openmaken van de dichtgezette gevelopeningen op de begane grond en doorbreking in een muurdam om een van de vensters te vergroten tot deur, van de gevel aan de Isabellagang is akkoord;
 • het openmaken van het dichtgemetselde gebogen keldervenster en het dichtgemetselde venster daarboven in de binnenhof (tekening 7, blz. 29 van de Quick-scan) is akkoord mits eigentijdse vensters worden toegepast;
 • het aanbrengen van een nieuw (eigentijds) venster binnen de bouwsporen (waarschijnlijk een voormalig venster) van de gevel van de binnenplaats is akkoord;
 • het vergroten van het venster in de vernieuwde gevel met de IJsselsteentjes is akkoord, evenals het aanbrengen van een extra (eigentijds) venster in de plint van diezelfde gevel.
 • In al deze gevallen is dankzij het aanvullend bouwhistorisch onderzoek gebleken dat er daarbij geen aantasting van monumentwaarden plaatsvindt.

Verzocht wordt het plan aan te passen en verder uit te werken in nieuwe tekeningen.

Damplein 34 Middelburg

 • Voor: het isoleren van de kapconstructie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het isoleren van de kapconstructie van dit rijksmonument is akkoord mits de aan te brengen isolatie wordt vrijgehouden van de houten spantconstructie. Dit om houtrot als gevolg van mogelijke vochtproblemen te voorkomen.

Het Groene Woud 1 Middelburg

 • Voor: het masterplan fase 3
 • Aanvrager: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Er worden door de architect enkele mogelijke alternatieven voor fase 3 van het JRCZ toegelicht, waarbij de modellen 2A en 7 de voorkeur van de architect hebben.

Het Adviesteam geeft aan een extra entree van het paviljoen als positief te ervaren omdat daardoor meer interactie met de omgeving ontstaat. De optie met een volume in twee lagen geeft door de compactere vorm meer ruimte in de omgeving en geeft tevens de mogelijkheid om een plint in stucwerk en gevel van de verdieping in hout uit te voeren (zoals in de kopgevel van het hoofdgebouw).

Ook wordt opgemerkt dat de gevel langs de doorgaande fietsroute zo kort en transparant mogelijk zou moeten zijn. Dat zou kunnen worden gerealiseerd door de verkeersruimtes zo veel mogelijk aan de buitenzijde van het paviljoen te leggen.

Resumerend komt de het Adviesteam tot het advies dat het paviljoen zo compact en transparant mogelijk zou moeten worden vormgegeven. Daarbij heeft optie 7 de voorkeur vanwege de ‘eigenwijze’ afwijkende vorm ten opzichte van de andere gebouwen.

Bij optie 7 dient dan wel meer transparantie in vooral de gevel langs het fietspad te worden aangebracht en er zou een meer optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de ruimte ten opzichte van het programma. Bijvoorbeeld door de bassins en de bergingen anders te positioneren.

Lange Delft 115 Middelburg

 • Voor: het in gebruik nemen van een terras voor lunchroom Ayos
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het realiseren van een terras voor de gevel van dit gemeentelijk monument is akkoord mits het terras/de terrasopstelling niet breder wordt dan op tekening (21-522 blad T-01 ) is aangegeven. Een breder terras gaat te veel ten koste van de zichtlijnen en continuïteit van deze belangrijke straat in het beschermd stadsgezicht.

Pottenmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een glazen luifel in de voorgevel
 • Aanvrager: Expresszo
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van een glazen luifel op de voorgevel van dit rijksmonument doet afbreuk aan de historische en architectonische kwaliteit van dit pand. Het voorstel is niet akkoord.

Het Adviesteam handhaaft haar advies van 12 augustus 2021 om conform de nota een uitvalscherm toe te passen in plaats van een vaste (glazen) luifel.

Punt 9 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De aan te brengen gevelreclame in de vorm van plakfolie voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria (losse letters en maximaal 30% van het glasoppervlak voorzien van folie). Geadviseerd wordt om het plan zodanig aan te passen dat wel aan de criteria wordt voldaan.

Verwerijstraat 51 Middelburg

 • Voor: het omzetten van bestemming
 • Ontwerp: Buro SRO
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

De manier waarop bij het voorstel voor het herbestemmen van dit rijksmonument de historische kwaliteiten/monumentale waarden als uitgangspunt zijn genomen wordt door het Adviesteam zeer gewaardeerd. Het pand uit de late 19e eeuw verkeert nog voor een groot deel in de oorspronkelijke staat.

Het voorstel is akkoord mits:

 • de pv-panelen zo ver mogelijk van de topgevel vandaan worden geplaatst (zover mogelijk naar rechts worden verplaatst);
 • er geen vloerverwarming wordt toegepast. Vloerverwarming kan vanwege capillaire werking optrekkend vocht en zoutvorming tot gevolg hebben. Met nadelige gevolgen voor het monument. Geadviseerd wordt luchtverwarming toe te passen (of bij vloerverwarming het contact van de vloer met de buitengevels volledig te onderbreken).

Ook wordt aandacht gevraagd voor de ontmoeting van de aan te brengen voorzetwanden met de randprofielen van de stucplafonds.

Zuidsingel 70 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een historische (De Rijckere) orgel
 • Advies: Aangehouden

Het pand is door de monumentendeskundige de dag voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het aangepaste, verder uitgewerkte plan is bijna akkoord, onder voorwaarde dat het monumentale portaal niet wordt afgetimmerd met multiplex, maar in plaats daarvan een houten constructie wordt ingevoegd. Die zal zorgvuldig in het portaal moeten worden ingevoegd en voor de fundering ervan zal een strook hardstenen tegels uit de 18e-eeuwse vloer tijdelijk moeten worden verwijderd.

De commissie ziet de definitieve, uitgewerkte plantekeningen tegemoet.

Diverse onderwerpen: Kloveniersdoelen

 • Voor: aanbrengen banier op de voorgevel
 • Advies: Niet akkoord

Het aanbrengen van een banier op de voorgevel van dit belangrijke rijksmonument doet in ernstige mate afbreuk aan de architectuur en de historische kwaliteit van deze rijk versierde gevel. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt aan weerszijden van de toegangstrap een (verplaatsbaar) reclamebord te plaatsen dat na sluitingstijd kan worden opgeborgen.