Vanwege de huidige coronamaatregelen vervalt opnieuw de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Wel heeft de burgemeester een nieuwjaarsboodschap. Lees het bericht van burgemeester H.M. Bergmann en het nieuwjaarsgedicht van de nieuwe stadsdichter Aschwin van den Abeele.

Nieuwjaarsboodschap burgemeester H.M. Bergmann

Ik had zo gehoopt dat we nu met z’n allen bij elkaar zouden kunnen staan en dat ik over corona in de verleden tijd kon spreken. Helaas is dat, wederom, niet het geval.

De coronacrisis raakt ons nog steeds allemaal. Op de eerste plaats zijn daar natuurlijk de mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest en hun naasten. Maar ook mensen die van zorg afhankelijk zijn of in de zorg werken, worden er dagelijks mee geconfronteerd. En dan zijn er nog de schoolgaande kinderen en hun ouders. Het afgelopen jaar – en waarschijnlijk ook weer dit jaar –moesten zij regelmatig vanuit huis leren. De keukentafel werd multifunctioneel. Het was een schoolbank voor de kinderen, een werkplek voor papa of mama en ’s avonds werd er gezamenlijk aan gegeten. Ondernemers hebben het ook zwaar. Eerst helemaal dicht, toen helemaal open, daarna gedeeltelijk dicht en uiteindelijk toch weer helemaal gesloten. Het is een hele vervelende situatie die door de ernst en duur ervan soms moeilijk is te doorstaan.

Door ons gedrag kunnen we uit deze situatie komen. Het is lastig om je aan de regels te houden. Maar we moeten dit voor elkaar over hebben. We doen dit voor de gezondheid van onze families en bekenden, die van onze medeburgers en om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Dat voor ogen houden helpt misschien bij het accepteren van de regels.

Omdat het ons allemaal in meer of mindere mate raakt, is corona een veel ingezet gespreksonderwerp. Steeds meer zorgt het onderwerp ervoor dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Terwijl de ene zich aan de opgelegde regels houdt, trekt de andere ze in twijfel. Het is mooi dat we in een land wonen waarin we deze discussies kunnen voeren. Je mag hier uitkomen voor je eigen mening. Maar wees er waakzaam voor dat we niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Zoek in plaats van de verschillen naar een gemeenschappelijk doel. Ik denk dat iedereen wil dat we deze crisis te boven komen. Houd dat voor ogen en respecteer elkaar. Geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte, let op elkaar, luister naar elkaar en kom er zo achter wat de ander nodig heeft. Door ons aan de regels te houden, kan iedereen mee blijven doen. Heb dat over voor elkaar.

Als gemeente proberen we u zoveel mogelijk, zij het aangepast, van dienst te zijn. Zo zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar verdeeld over drie dagen. Ik wil iedereen oproepen om te komen stemmen. Wij willen weten welke kant u op wilt met uw stad en dat kunt u, onder andere, doen door te stemmen. Los van de vierjaarlijkse verkiezingen zijn er natuurlijk ook andere manieren waarop u met ons in contact kunt komen. Een bezoek aan het stadskantoor, een telefoontje, een mail of social media. U heeft al bewezen dat u ons goed weet te vinden. Maar daarnaast zijn we bezig met het ontplooien van andere initiatieven om tussentijds met u in contact te komen en blijven. Nu zal dat nog vooral digitaal zijn, maar we hopen u ook snel weer in levende lijve te zien en spreken. Samen met u willen we blijven werken aan een gemeente Middelburg voor iedereen.

Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2022.

 

Nieuwjaarsgedicht stadsdichter Aschwin van den Abeele

EEN OCHTEND

het oude jaar was al eerder uitgepraat
nu hier enkel nog een geur uit het verleden hangt
verstomt het rumoer
en weet Middelburg zich stil

als een ochtend want
zo kan het nieuwe jaar ook een ochtend zijn
waar het licht weer zo vers is
waar de dauw je wakker druppelt
en de eerste meeuw
Zeeuws de dag aan krijst

Middelburg ontwaakt en wrijft zich de ogen uit
overziend het schots en scheve palet van duizenden daken
knipoogt de Lange Jan hem geruststellend toe
het begin, dat deze dag toch is, komt voort
en stelt de stad gerust

na meer dan acht eeuwen weet hij het wel:
niets houdt vorm
maar de lucht is nu
en het nu zijn de mensen
en deze mensen ben ik

Middelburg luistert en hoort de nieuwe dag
vlot spreken in tal van talen
waar Walchers één van de velen is
is het hem alle één

en ach, ook vandaag zal het zeker weer waaien
woorden als wolken over uit rede gegroeide stad
vol rituelen zal er worden gesproken en besloten
vol bezieling tot wederom de lucht is blauw

Middelburg gaat er nog eens goed voor zitten
overziet de Markt, de dorpen, de wijken
en stelt als echte Zeeuw nuchter vast:
geluk is vooral een kwestie van kijken

niets houdt vorm
maar de lucht is nu
en het nu zijn de mensen
en deze mensen ben ik