Steeds meer inwoners scheiden GFT en etensresten. Dat scheelt een hoop restafval. Onlangs zijn er 20 nieuwe GF-zuilen voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten geplaatst voor inwoners zonder groene rolcontainer.

Alle locaties bij u in de buurt zijn terug te vinden in de digitale afvalwijzer.