Logo Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities

 

Op 6 en 7 november 2018 vond een evenement plaats over klimaatverandering. De bijeenkomst vond plaats in de Oude Raadszaal van Middelburg.

Leden van de drie Europese projecten die werken rond klimaatverandering waren uitgenodigd: Water Resilient Cities, Scape en Sponge2020. Er waren bijna 100 deelnemers uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Doel van het evenement was om kennis te delen over het betrekken stakeholders en hun toegevoegde waarde op lange termijn.

Irene Poortinga van Amsterdam Rainproof gaf een presentatie. Ze vertelde over het netwerk dat is opgericht om samen met allerlei partijen de stad Amsterdam regenbestendig te maken. Het netwerk bestaat uit een groot aantal mensen: bewoners, eigenaren van onroerend goed, ambtenaren, ondernemers, woningcorporaties, verzekeraars, enzovoort. Als initiatiefnemer van dit netwerk deelt Rainproof kennis en informatie, verwijst en verbindt mensen en initieert en ondersteunt projecten.

Gerard van Keken van Merkwaardige Identiteit presenteerde vervolgens de resultaten van het stakeholderproces voor het project Molenwaterpark in Middelburg. De resultaten hebben geleid tot een praktisch instrument waarmee belanghebbenden kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen aan processen waarbij problemen worden opgelost. Het instrument is beschikbaar voor de andere Europese projectpartners.

Daarnaast gingen andere sprekers in op de Europese projecten die worden uitgevoerd in het kader van Water Resilient Cities, Scape en Sponge2020.