Voor gemeentelijke monumenten is er een subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan het casco en historisch waardevolle onderdelen.

Voor gemeentelijke monumenten is er een subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan het casco en historisch waardevolle onderdelen. Er kan 25% subsidie worden gekregen met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-. De gemeente is bezig met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Als u denkt dat uw pand hier ook voor in aanmerking kan komen, kunt u contact opnemen met Aart van de Vrie op telefoonnummer (0118) 67 52 27 of per e-mail: a.van.de.vrie@middelburg.nl.

Financiële regelingen Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten is onderhoud in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Verder heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een regeling voor instandhouding van monumenten: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). De RCE en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) voeren de regeling uit. Op de website van Cultureel Erfgoed kunt u hierover meer informatie vinden. Het doel is om eigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud van hun rijksmonument, zodat restauratie nog slechts incidenteel nodig is.

Af en toe zijn er tijdelijke regelingen voor rijksmonumenten, zoals voor herbestemmingsplannen. De RCE of de gemeente kan u hierover informeren.