Tot en met 13 oktober 2023 is de gemeente Middelburg in de gelegenheid voor woningbouwprojecten bij de Rijksoverheid een subsidieaanvraag in te dienen voor een zogenaamde Startbouwimpuls (SBI).

De subsidie is bedoeld om de gemeente in staat te stellen om woningbouwprojecten die ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 van start te kunnen gaan, maar die door de huidige marktomstandigheden niet van de grond komen, een financiële impuls te geven waardoor er alsnog gestart kan worden met de bouw. Enkel gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen. Ingeval van subsidieverlening wordt de subsidie aan de gemeente verleend en kan de gemeente de ontvangen subsidie vervolgens aan het woningbouwproject ten goede laten komen.

De voorwaarden voor de SBI zijn te vinden via de website van Volkshuisvesting Nederland(externe link). De gemeente heeft reeds enkele partijen met woningbouwprojecten die mogelijk in aanmerking komen voor de startbouwimpuls actief benaderd. Partijen die van mening zijn dat ook zij woningbouwprojecten in ontwikkeling hebben waaraan mogelijk een startbouwimpuls ten goede kan komen, kunnen contact opnemen met de gemeente Middelburg. Contactpersoon is Wilbert Dingemanse (w.dingemanse@middelburg.nl of tel. 0118 – 67 54 24).