Vanaf 1 januari is Diftar in Middelburg ingevoerd. Dat betekent apart betalen voor de aanbiedingen van restafval. In 2021 wordt het aantal aanbiedingen gemeten en deze worden dan bij de aanslag in 2022 verrekend.

Alleen apart betalen voor restafval

De variabele tarieven gelden alléén voor restafval. Voor ander huishoudelijk afval zoals plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD), groente-, fruit-, tuinafval en etensresten GFT, textiel, glas en papier wordt geen tarief per keer gerekend. De kosten voor de inzameling en verwerking van deze afvalstromen zit al verwerkt in het vaste tarief. Dat geldt ook voor de kosten voor de milieustraat.

Tarieven aanbieden restafval

Voor een eenpersoonshuishouden bedraagt het vaste tarief € 237 en voor een meerpersoonshuishouden € 250. Dit tarief is al in rekening gebracht.

Daarnaast houdt de gemeente bij hoe vaak huishoudens restafval weggooien. Hiervoor wordt een tarief per keer gerekend. De hoogte daarvan hangt af van het inzamelmiddel: voor een grote rolcontainer van 240 liter is dat € 8,00, voor een kleine rolcontainer van 140 liter is dat € 4,67 en voor het storten in een verzamelcontainer is dat € 1,33. Zo betaalt iedereen per liter evenveel.

De eerste keren legen of storten zijn al inbegrepen in het vaste jaartarief. Voor een grote rolcontainer zijn de eerste drie keer en voor een kleine rolcontainer de eerste vijf keer legen zonder extra kosten. Het storten in de verzamelcontainer kan de eerste achttien keer zonder extra kosten.

Op de gemeentelijke website staan voorbeeldberekeningen.

Kosten voor gebruik extra rolcontainer restafval

Het gebruik van een extra rolcontainer restafval kost elk jaar per container extra geld. In 2021 is dit 125 euro per extra container.

Wilt u de extra rolcontainer(s) voor restafval inleveren? E-mail het 16-cijferig chipnummer van de container (beginnend met 00400000104) naar stadsbeheer@middelburg.nl en bij voorkeur ook uw telefoonnummer. U kunt ook een brief aan ons sturen naar gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. We maken vervolgens een afspraak met u om de rolcontainer(s) in te nemen.

Eerste resultaten Diftar

Het nieuwe inzamelen zorgt voor minder afval en meer hergebruik van grondstoffen. De eerste resultaten zijn erg positief. De hoeveelheid restafval was de afgelopen maanden ruim één derde minder. In het eerste kwartaal 2021 werd 28 kilo per inwoner restafval aangeboden, in 2020 was dat in dezelfde periode 45 kilo. De hoeveelheid aanbiedingen van restafval is gehalveerd.

Uit Zeeuws onderzoek naar verschillende inzamelsystemen in Zeeland blijkt Diftar (zeer) effectief om milieudoelstellingen te verwezenlijken. De resultaten na het eerste kwartaal van dit jaar lijken dat ook voor Middelburg uit te wijzen. Het is te verwachten dat het effect na verloop van tijd stabiliseert. We evalueren ieder kwartaal hoe het verloopt.