Middelburg voert Ja/Ja sticker in

Vanaf 21 september 2024 ontvangt u in Middelburg alleen reclamefolders zonder naam of adres als u daarvoor kiest met een Ja/Ja-sticker op uw brievenbus.

Met de invoering van de Ja/Ja-sticker wil de gemeente de hoeveelheid afval van papier verminderen. Nu geven inwoners met een Nee/Nee-, Nee/Ja-sticker of digitaal aan dat ze geen reclamedrukwerk willen ontvangen. De nieuwe Ja/Ja-sticker draait dit in Middelburg om. De standaard is dan: geen reclame meer in de brievenbus, tenzij je het nadrukkelijk aangeeft.

Er zijn verschillende alternatieven voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. U kunt folders bijvoorbeeld online of via een app bekijken. Met een sticker kunt u ook laten zien hoe u het wilt hebben. Ook kunt u folders geadresseerd ontvangen. Wilt u na invoering van het nieuwe systeem toch reclame in de brievenbus? Dan kunt u straks een Ja/Ja-sticker krijgen.

Gebruik brievenbusstickers

Geen sticker: u ontvangt geen reclame, wel huis-aan-huisbladen

-

Ja/Ja-sticker: u ontvangt reclame en huis-aan-huisbladen

Voorbeeld sticker met daarop de tekst: Ja Wel ongeadresseerd reclamedrukwerk/Ja Wel Huis aan Huis bladen

Nee/Ja-sticker: u ontvangt geen reclame, wel huis-aan-huisbladen

Voorbeeld sticker met daarop de tekst: Nee Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk/Ja Wel huis aan huis bladen

Nee/Nee-sticker:  u ontvangt geen reclame, geen huis-aan-huisbladen

Voorbeeld sticker met daarop de tekst: Nee Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk geen huis aan huisbladen nee

Naast de nieuwe Ja/Ja- sticker kunt u de huidige stickers blijven gebruiken. De Nee/Ja-sticker wordt echter niet meer uitgegeven, want deze heeft dezelfde functie als geen sticker op de brievenbus. De Nee/Nee-sticker kunt u nog wel afhalen.

Waar kan ik stickers krijgen?

Zowel de Ja/Ja-sticker als de Nee/Nee-sticker kunt u tijdens openingstijden afhalen bij:

  • ZB de Bibliotheek van Zeeland (Kousteensedijk 7)
  • De Drukkerij (Markt 51)
  • Woongoed (Segeerssingel 6)
  • Stadskantoor (Kanaalweg 3)

Ik heb geen sticker. Wat mag er vanaf 21 september 2024 nog wel en niet in de brievenbus?

Wel: bewonersbrieven en bewonersnieuwsbrieven blijven

Brieven waarin informatie staat die relevant is voor bewoners in een buurt. Zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven over werk aan de weg, riolering, groen, water en elektriciteit.
Die brieven komen meestal vanuit de gemeente, bouw- of nutsbedrijven.
Bewonersnieuwsbrieven mogen ook in de brievenbussen bij adressen met Nee/Nee-sticker worden bezorgd.

Wel: huis-aan-huisbladen

Buurtbladen over bijvoorbeeld sociale activiteiten in de buurt. De inhoud moet voor minimaal 10% uit inhoudelijke informatie bestaan. Buurtbladen mogen niet worden bezorgd bij adressen met een Nee/Nee-sticker.

Wel: post van vrijwilligers of organisaties die geen winst willen maken met de post

Informatie met een maatschappelijk doel van personen en organisaties die geen winst willen maken. Deze post mag overal bezorgd worden. De gemeente vraagt wel aan deze organisaties om geen post bij u in de brievenbus te doen als u een Nee/Nee-sticker of Nee/Ja-sticker hebt geplakt.

Wel: folders van maatschappelijke, politieke of religieuze organisaties

Folders van maatschappelijke, politieke of religieuze organisaties mogen wel. Hebt u een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker en heeft u deze folders wel gehad??
Dien dan een klacht in bij de Reclame code Commissie

Let op: U moet eerst zelf een klacht indienen bij de afzender van het drukwerk.

De gemeente doet een beroep op verspreiders van niet-commercieel aanprijzend drukwerk, zoals pamfletten, flyers en verkiezingsfolders om de CODE VOR en hiermee de brievenbussen met Nee/Nee-stickers en Nee/Ja-stickers te respecteren.

Niet: reclame zonder naam en adres 

Reclame of samples zonder uw naam, adres of postbus en woonplaats, die gratis huis-aan-huis in de brievenbus worden gedaan. Dat is ook post met: ‘Aan de bewoners van dit pand’ en 'Aan de bewoners van [adres]'. Alleen post met al uw gegevens heet geadresseerde post. Dus met uw naam én adres.

Toch iets in uw brievenbus wat u niet wil?

Heeft u geen sticker, een Nee/Ja-sticker of een Nee/Nee-sticker? En heeft u toch reclame zonder naam en adres gekregen in uw brievenbus? Dan kunt u een melding maken.

  • Reclame van lokale bedrijven? Dit kunt u dit melden bij de gemeente via diftar@middelburg.nl Bewaart u wel deze reclame als bewijs?
  • Ongewenste ontvangst van folderpakketten of brievenbusreclame? Dit kunt u melden bij Spotta. Blijft u na uw melding folders ontvangen en wilt u dit niet? Meld dit dan via diftar@middelburg.nl
  • Reclamepost waar uw naam op staat (geadresseerde reclamepost)? De gemeente kan hier niks tegen doen. Wilt u zich hiervoor afmelden? Dit kan via de website van postfilter.

Wat betekent dit voor adverteerders en ondernemers?

Vanaf 21 september 2024 mogen adverteerders en ondernemers hun ongeadresseerde reclamedrukwerk in Middelburg alleen nog bij mensen (laten) bezorgen die daar toestemming voor geven met een Ja/Ja-sticker. Adverteerders en ondernemers die zich hier niet aan houden, kunnen hier een boete voor krijgen. De aanduiding 'aan de bewoners van [adres]' beschouwt de gemeente als ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
Een leaflet met 'aan de bewoners van [adres]' mag je wel in de bus doen, zolang er geen product of dienst wordt aangeboden.

Bij klachten van bewoners toetst de gemeente of het drukwerk voldoet aan deze eis. Vervoerders en bezorgers van drukwerk worden hierop niet aangesproken. Handhaving van de regeling richt zich enkel en alleen op de afzenders van het ongeadresseerde reclamedrukwerk.