Als u mee wilt praten over besluiten en ontwikkelingen in de gemeente Middelburg, dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.

Als u mee wilt praten over besluiten en ontwikkelingen in de gemeente Middelburg, dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.

Zo kunt u natuurlijk één van de wethouders, de burgemeester, één van de leden van de gemeenteraad, een wijkmanager of een andere ambtenaar bellen om een vraag te stellen.

De contactgegevens van de wethouders, de burgemeester en de raadsleden vindt u onder college van B en W en gemeenteraad. De wijkmanager of andere ambtenaren kunt u bereiken via het centrale telefoonnummer (0118) 67 50 00.

Een andere mogelijkheid is schriftelijk een vraag te stellen. Dat kan door een brief te schrijven aan de gemeente en die te sturen naar Gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Ook kunt u een mail sturen aan info@middelburg.nl.