Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, gelden de volgende maatregelen met betrekking tot onze dienstverlening en onze stad.

Aanvraag producten alleen op afspraak

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus kunt u producten aan de balie in het stadskantoor alleen op afspraak aanvragen.

Wilt u een product aanvragen bij de gemeente, zoals een paspoort of vergunning? Dan kunt u door de weeks van 8.30 tot 16.30 uur op afspraak langskomen. Op donderdag zijn de balies van de afdeling Publiekszaken geopend van 8.30 tot 20.00 uur. Maak direct online een afspraak of bel (0118) 67 50 00.

Als u een rijbewijs of een reisdocument komt ophalen, dan kunt u terecht zonder afspraak.

Betalen met pin

In het stadskantoor kan alleen nog met pin worden betaald voor de noodzakelijke dienstverlening.

Warenmarkt

De warenmarkt in Middelburg gaat in afgeslankte vorm door. Er zijn alleen kramen en wagens met levensmiddelen. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Weekmarkt Middelburg.

1,5 meter maatregelen in de binnenstad

Het college heeft samen met de Middelburgse ondernemers een aantal aanpassingen in de binnenstad gedaan. Zo ontstaat er meer ruimte voor de bezoekers van onze binnenstad. Denk aan het verwijderen van fietsbeugels en het aanbrengen van strepen om de looproute aan te geven.