De gemeente verkoopt loodsen en percelen bouwgrond op bedrijventerrein Arnestein aan de Kleverskerkseweg 53 en 57 te Middelburg.

De gemeente herstructureert de locatie met circulair materiaalgebruik als uitgangspunt. De gemeente is nadrukkelijk op zoek naar regionale MKB-bedrijven die de intentie hebben om loodsen te bouwen of verbouwen op een duurzame en circulaire wijze met de gewenste beeldkwaliteit en die de loodsen zelf in gebruik zullen nemen. Het toekomstig gebruik moet passen binnen de bedrijfsbestemming.

Via c.helmendach@middelburg.nl kunt u informatie opvragen over de verkoopprocedure, selectiecriteria, de technische staat van grond en gebouwen en het biedingsformulier.

Kijkdagen op 30 en 31 maart van 9.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Indienen voorstellen uiterlijk 11 mei.

Luchtfoto Arnestein. De gekleurde vlakken met daarop de getallen 4, 5, 6 en 7 geven aan welke objecten te koop staan
Luchtfoto Arnestein met daarop aangegeven de objecten die te koop staan.