Middelburg gaat de komende tijd op verschillende thema’s inzetten om Middelburgers nog meer in beweging te brengen. Deze thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.

De gemeente heeft namelijk voor 2020 en 2021 uitvoeringsbudgetten ontvangen van € 30.000 en € 60.000 om samenwerkingen te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Lokaal Sportakkoord. De afgelopen 2 jaar zijn hiervoor verschillende aanvragen ingediend via doemee.middelburgers.nl. Inmiddels heeft dit gerealiseerd in 16 verschillende samenwerkingsvormen die gestart zijn. Ook voor 2022 is de verwachting dat we als gemeente weer een uitvoeringsbudget zullen ontvangen, nu van € 30.000.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Winne, via d.winne@middelburg.nl of tel. (0118) 67 56 76.

Lokaal Preventieakkoord

Naast het Lokale Sportakkoord, wat gericht is op samenwerkingen tussen verenigingen ondersteunen, werken wij ook aan een Lokaal Preventieakkoord. Hier zoeken we naar uw ideeën en input om samen kansen te pakken binnen de thema's (minder) Roken, (terugdringen van problematisch) Alcoholgebruik, Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid en Fysieke Leefomgeving. Denk daarover dus zeker ook mee via Lokaal Preventieakkoord.