We gaan de komende tijd op verschillende thema’s inzetten om Middelburg nog meer in beweging te brengen. Deze thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.

De gemeente heeft voor 2020 een uitvoeringsbudget ontvangen van € 30.000 voor samenwerkingen om meer doelgroepen in Middelburg in beweging te krijgen. Voor 2020 heeft dit geresulteerd in een zestal samenwerkingsvormen die in 2020 gestart zijn. Ook voor 2021 is er inmiddels een uitvoeringsbudget ontvangen, nu van € 60.000. Meer informatie over de aanmeldprocedure hiervoor volgt snel.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Dennis Winne, via d.winne@middelburg.nl of tel. (0118) 67 56 76.

Lokaal Preventieakkoord

Naast het Lokale Sportakkoord, wat gericht is op samenwerkingen tussen verenigingen ondersteunen, werken wij ook aan een Lokaal Preventieakkoord. Hier zoeken we naar uw ideeën en input om samen kansen te pakken binnen de thema's (minder) Roken, (terugdringen van problematisch) Alcoholgebruik, Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid en Fysieke Leefomgeving. Denk daarover dus zeker ook mee via Lokaal Preventieakkoord.

Kick-off Lokaal Sportakkoord Middelburg

Tijdens de bijeenkomst in de Schouwburg ging de gemeente met meer dan 100 vertegenwoordigers van scholen, sportscholen, sportverenigingen, huisartsen en tal van anderen in gesprek die zich bezighouden met sporten en bewegen in onze stad. Met hen zijn verschillende actuele vraagstukken behandeld en is er gekeken naar de kansen en mogelijkheden die er de komende jaren op het gebied van sporten en bewegen allemaal zijn.

Dit alles heeft  geresulteerd in een Lokaal Sportakkoord voor Middelburg waarin verschillende thema’s zijn uitgewerkt waar de gemeente Middelburg de komende jaren in gaat investeren, welke instrumenten we hiervoor gaan gebruiken en met welke partners we hiervoor gaan samenwerken. De thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren. Tevens hebben we hiervoor een uitvoeringsbudget ontvangen van € 30.000,- om initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan  één van de thema’s.

Meer weten over de inhoud van het akkoord, of interesse om een bijdrage te leveren aan één van de thema’s, neem dan contact op met Dennis Winne via d.winne@middelburg.nl of kijk voor meer informatie in onderstaande stukken.