In 2021 heeft Middelburg vanuit het lokaal Sportakkoord al meer dan 15 initiatieven kunnen ondersteunen om de Middelburgers meer samen te laten bewegen.

Middelburg gaat de komende tijd op verschillende thema’s inzetten om Middelburgers nog meer in beweging te brengen. Deze thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.

De thema’s zijn: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en sportevenementen die inspireren.

Heb jij een goed idee om Middelburgers (meer) aan het sporten en bewegen te krijgen? Of Middelburgers te stimuleren tot een gezonde leefstijl? We horen het graag! We dagen vooral (sport)verenigingen, scholen, sportaanbieders, huisartsen en beweeginitiatieven uit. Door samen te werken kunnen jullie nog meer betekenen voor Middelburg en haar inwoners.

Ideeën en initiatieven die in aanmerking komen voor budget uit het Sportakkoord, moeten zoveel mogelijk:

  • sporten en/of bewegen bevorderen;
  • een gezonde leefstijl bevorderen;
  • worden uitgevoerd door minimaal 2 lokale samenwerkingspartners;
  • gericht zijn op inwoners van de gemeente Middelburg;
  • laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen zijn;
  • vernieuwend en toekomstbestendig zijn; beantwoorden aan behoeften;
  • heldere en haalbare doelstellingen hebben (die ook meetbaar zijn)
  • niet bestemd zijn voor aankoop van materiaal.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Winne, via d.winne@middelburg.nl of tel. 0118 67 56 76.

Download beleidsnota Lokaal Sportakkoord