Druk is het, vooral ’s morgens en halverwege de middag in de wijk Klarenbeek in Middelburg.
Fietsers, automobilisten en voetgangers gebruiken de weg om naar school te gaan of weer
naar huis te gaan.

De afgelopen maanden zijn de directeuren van de desbetreffende scholen en de
verkeerskundigen van de gemeente Middelburg met elkaar in gesprek geweest. Naar
aanleiding van deze gesprekken zijn er een aantal concrete aanpassingen gedaan om de
verkeersveiligheid te vergroten.

Ook de leerlingenraden van de drie scholen bespraken met elkaar de situatie. Samen met
hun klassen namen ze een kijkje of voerden ze een klassengesprek en analyseerden ze wat er
nu precies misgaat in het verkeer rondom de scholen. De conclusie van de kinderen is, dat
sommige weggebruikers onveilige keuzes maken. Alle groepen 5, 6, 7 en 8 van de drie
scholen ontwierpen een verkeersbord om de weggebruikers te wijzen op hun gedrag op de
weg. Van elke school werd er door de leerlingenraad één bord gekozen wat nu daadwerkelijk
als verkeersbord is geproduceerd.

Op woensdag 15 mei zijn de verkeersborden geplaatst. Wethouder Smit van de gemeente Middelburg was aanwezig, want dit is tenslotte een unieke situatie; kinderen die aan volwassenen vragen om zich beter op de weg te gedragen.
Hopelijk ziet de wijk Klarenbeek er nu de borden zijn geplaatst weer wat verkeersveiliger
uit!

Door kinderen ontworpen verkeersbord met daarop de tekst: op de fiets=geen file
Leerlingen van Talent, Regenboog en Acaciahof hebben een boodschap voor alle weggebruikers.