In 2010 is de Kwaliteitsatlas 2030 herzien. Deze Kwaliteitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken.

Om al deze doelen te verwezenlijken is een zogenaamde actiekaart opgesteld, die de benodigde ingrepen in de tijd uitzet en vertaalt naar concrete projecten, studiegebieden en onderzoeksvraagstukken. De activiteiten zijn gerubriceerd in 3 fasen: 1998 – 2005, 2006 – 2015 en 2016 – 2030.

Omgevingsvisie

De kwaliteitsatlas is nog steeds actueel, maar de gemeente is bezig om een nieuwe visie op te stellen. Onder de noemer Middelburg2050 maken we samen met inwoners, ondernemers en andere overheden de zogenaamde Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie maakt deel uit van de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 ingaat.