Veel ouders die hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvanglocatie komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Ouders die beiden werken of een opleiding volgen krijgen een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Ouders waar dat niet voor geldt, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via de gemeente wanneer zij hun peuter inschrijven bij een peutergroep. Informeer hierover bij de kinderopvangorganisaties in Middelburg.

Wilt u weten of u recht heeft op kindertoeslag? Op de website van de belastingdienst vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Via die website kunt u vaststellen of u tot de doelgroep van de wet behoort. Ook vindt u hier meer informatie, zoals hoeveel toeslag u kunt krijgen en hoe toeslag kan worden aangevraagd.

  • Let op: Ouders die hun kinderen onderbrengen bij niet-geregistreerde kinderopvang, moeten de kosten helemaal zelf betalen.
  • Let op: De tegemoetkoming Wet kinderopvang geldt niet voor peuterspeelzalen.

De Belastingdienst voert de volledige toekenning van kinderopvangtoeslag uit. Voor de vaststelling van de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst moet Orionis Walcheren de belastingdienst informeren welke doelgroep ouder deelneemt aan een traject richting werk. Ook moeten zij een ‘verklaring doelgroep ouder’ afgeven. Deze verklaring dient als bewijsstuk voor de belastingdienst voor het vaststellen van het recht op de kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie over deze verklaring of het informeren van de belastingdienst over de trajecten richting werk, kunt u contact opnemen met Orionis Walcheren via te. (0118) 43 27 00 (werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).