In 2018 is er een vervangingsplan gemaakt om de populieren die ouder dan 30 jaar zijn gefaseerd te vervangen. Ook dit jaar kappen we populieren en planten we nieuwe bomen.

Het gaat om de kap van:

  • 2 populieren aan de Segeerssingel ter hoogte van Diamant;
  • 2 populieren ter hoogte van de begraafplaats
  • 5 populieren aan het Veerse bolwerk nabij de Veerseweg
  • 10 populieren aan de Dauwendaelselaan

De 10 bomen langs de Dauwendaelselaan worden gekapt op donderdag 18 en vrijdag 19 november. De overige bomen in week 47 en 48.  

146 populieren zijn opnieuw visueel beoordeeld. Ondanks nominatie voor kap handhaven we deze bomen nu en maken we volgend jaar weer een nieuwe afweging of deze bomen veilig zijn te behouden.

Gekapte en geplante bomen

Bomen zijn heel belangrijk. Ze zorgen voor de afvang van fijnstof, vormen een woonplek voor dieren en zorgen voor verkoeling op warme dagen. Maar soms is een boom ziek of niet meer vitaal. De gemeente kijkt zorgvuldig of en wanneer een boom moet worden gekapt en waar we bomen terugplanten. Er zijn afgelopen seizoen 91 gemeentelijke bomen gekapt en ruim 200 bomen geplant.

Grootschalige aanplant bomen vanaf half november

Tussen 1 november en 1 april kunnen bomen geplant worden. Het voorjaar kan soms droog en snel warm zijn. Om kosten voor watergiften te voorkomen planten we daarom vaak eerder. Vanaf half november kunnen we de eerste leveringen van nieuwe bomen verwachten. Dit seizoen pakken we de aanplant groots aan en staan er maar liefst al 161 bomen op de lijst om aan te planten. En de lijst met nieuwe bomen groeit nog!

Boomfeestdag

Op woensdag 10 november is het nationale Boomfeestdag. Vanwege de warme omstandigheden kiezen we ervoor om boomfeestdag in Middelburg te verplaatsen naar 13 januari. Wanneer bomen te vroeg worden verplant zijn de bomen kwetsbaarder. Tijdens de boomfeestdag planten we 19 bomen samen met basisschool het Element.