De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen van minder draagkrachtige ouders snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging.

Direct naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het jeugdsportfonds voorziet  in de betaling van sportlidmaatschap en sportkleding voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen die door de thuissituatie anders niet aan sporten kunnen deelnemen.

Aanvraag

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit moet gaan via zogenaamde intermediairs: professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverlening of de gezondheidszorg.

Voor dezelfde doelgroep en onder dezelfde voorwaarden (alleen in het Vrijburgbad) wordt ook het diplomazwemmen A + B mogelijk gemaakt via het Jeugdsportfonds.

Het doel van de gemeente Middelburg is om jaarlijks minimaal 275 kinderen  via het Zeeuws Jeugdsportfonds te laten sporten en bewegen.

Voor meer informatie en voor de verdere spelregels van het Jeugdsportfonds kunt u een kijkje nemen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, of neem contact op met de heer D. Winne, d.winne@middelburg.nl of tel. (0118) 67 56 76.