In april 2007 heeft de gemeenteraad van Middelburg de nota 'Opgroeien in Balans' vastgesteld. Deze kadernota is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van effectief en verfrissend beleid op het gebied van jeugd en onderwijs.

Opvoedsteunpunten

In de gemeente Middelburg hebben we opvoedsteunpunten. Hier kunt u terecht voor antwoorden, informatie en advies over opvoeden.

Het opvoedsteunpunt biedt kortdurende pedagogische begeleiding voor ouders en opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Ouders kunnen hier op eigen initiatief terecht. Het opvoedsteunpunt biedt informatie, steun, advies en begeleiding. Je kunt er terecht voor grote en kleine vragen, preventief of als je als ouder al problemen ervaart.

Mensen krijgen lang niet altijd professionele hulp bij het opvoeden van kinderen, terwijl ouders vaak wel vragen hebben. Deze vragen kun je stellen bij het opvoedsteunpunt.

Er zijn in Zeeland meerdere opvoedsteunpunten, waar een deskundige op vaste tijden spreekuur houdt. Een verwijsbriefje is niet nodig, u kunt zelf bellen om een afspraak te maken.

Voor het maken van een afspraak met een opvoedsteunpunt in Middelburg, belt u (088) 751 40 00.

Zorg Advies Teams

Een Zorg Advies Team (ZAT) is een overleg waarbij de zorg binnen het onderwijs en de buitenschoolse zorg op elkaar worden afgestemd. De gemeente is verantwoordelijk voor deze afstemming. De werkwijze en afspraken liggen vast in de notitie ZAT’s op Walcheren (lees de samenvatting ZAT's op Walcheren).

Binnen het onderwijs worden veel maatschappelijke problemen gesignaleerd, zoals opvoedproblematiek, criminaliteit, problemen met huisvesting / financiën, huiselijk geweld etc. Vaak gaan deze problemen gepaard met problemen op school of vormen zij de achterliggende oorzaak hiervan.

Organisaties zoals maatschappelijk werk Walcheren, GGD, Bureau Jeugdzorg maar ook huisartsen kunnen het kind of het hele gezin ondersteunen. Wanneer er geen school bij betrokken is werken deze partijen samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).