Kerken en verenigingen halen in Middelburg het papier en karton huis aan huis op. De ondergrondse containers in de Binnenstad en in Dauwendaele zijn alleen voor de inwoners die daar wonen. Daar vindt geen huis-aan-huisinzameling plaats.

In de wijken waar een kerk of vereniging oud papier huis aan huis inzamelt, komen geen ondergrondse containers voor.

Er zijn drie permanente brenglocaties met grote papiercontainers:

  • Bij de milieustraat
  • Bij VV Dauwendaele op het parkeerterrein aan de Kruitmolenlaan
  • Bij VV Arnemuiden op de parkeerplaats aan de Van Cittersweg

Bekijk op de Afvalwijzer wanneer het oud papier bij u wordt opgehaald.