Het inwoneraantal van gemeente Middelburg is in 2020 gestegen met 174 inwoners.

Het jaar is afgesloten met 48.996 inwoners. Het jaar begon met 48.822 Middelburgers.