Logo Interreg 2 Seas Mers Zeeën Solarise European Regional Development Fund en logo European Union

In het hart van het historische centrum van Middelburg wordt innovatief verduurzaamd. Met hulp van het Europese subsidieproject Solarise wordt onder andere het Q-roof systeem toegepast.

Het verduurzamen van (monumentale) panden in een historische omgeving is doorgaans een hele uitdaging. De regelgeving die gericht is op het behoud van het historische karakter kan de mogelijkheden om te verduurzamen soms in de weg zitten. Omdat Middelburg veel waarde hecht aan het behoud van haar historische karakter en aan verduurzaming, is dit pilotproject opgezet. Naast het uitzoeken van zaken waar men tegenaan loopt bij de voorbereiding, is dit project er mede op gericht om erachter te komen wat haalbare mogelijkheden zijn in een historische kern zoals bijvoorbeeld Middelburg. Om hier steeds een beter antwoord op te krijgen worden door de gemeente de komende tijd meerdere duurzame initiatieven uitgevoerd.

Het Q-roof systeem en het dak aan De Helm

Het Q-roof systeem is toegepast op het dak van een bijgebouw van het monumentale stadhuis van Middelburg. Onder de leien dakbedekking van het pand aan De Helm in Middelburg, waar de Volkssterrenwacht Middelburg gevestigd is, wordt water verwarmd door de zon.

Q-roof is een systeem van slangen die onder de dakbedekking (bijvoorbeeld pannen, zink of leien) zit. In die slangen zit een vloeistof. De zon warmt de vloeistof in de slangen op via de gloeiend heet wordende lei. De slangen liggen in een circuit onder de dakbedekking en gaan binnen door een boiler waar water in zit. Het verwarmde water in die buizen warmt het water in de boiler op. Tussen de buizen waar vloeistof doorheen loopt en de warme pannen zitten aluminium strips (een soort vingers). De vingers brengen de warmte over van de leien naar de vloeistof in de buizen. Het water dat als een circuit door de buizen stroomt, geeft zo de warmte weer af aan het water in een boiler die binnen staat.

Het gekozen dak voor dit systeem is op het zuiden gericht. Zo schijnt de zon de hele dag op de leien en dus op de buizen van het systeem. Jobse BV, Q-roof en Croonwolter&dros hebben de werkzaamheden in samenwerking uitgevoerd.

Het Q-roof systeem is al vaker toegepast onder dakpannen. Van dit systeem zijn al cijfers waaruit blijkt dat het een hoog rendement kan halen. Leien hebben een grote dichtheid en kunnen daardoor snel warm worden. Of het rendement daadwerkelijk hoger is weten we over een jaar, want tot die tijd houden we bij hoe het systeem werkt. Een jaar lang houden we bij hoe snel een boiler met 150 liter water opwarmt. Afhankelijk van de bewolking, zonkracht en zonuren krijgen we zo een goed beeld van het rendement van dit systeem.

Europese subsidie – Solarise

Het project Solarise is onderdeel van het Europese subsidietraject Interreg 2 Seas. Solarise stimuleert de toepassing van zonne-energie in historische en openbare gebouwen en voor huishoudens met lage inkomens. Dit wordt onderzocht doormiddel van zogenoemde ‘living labs’. In de praktijk worden nieuwe technologieën toegepast en wordt met de uitvoering en voorbereiding bijgehouden waar men tegenaan loopt.

Een ander doel van Solarise is om erachter te komen hoe de steeds meer toegepaste zonne-energie, vooral door zonnepanelen, het elektriciteitsnet minder kunnen belasten. Dit bijvoorbeeld door middel van onderzoek naar het opslaan van (zonne-)energie.

Door inzet en hulp van studenten zijn de verschillende projecten als het ware een “stads living lab” voor de HZ en UCR. Opleidingen zijn betrokken voor het monitoren en evalueren. De resultaten delen we met inwoners, zodat zij hier in de toekomst ook hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie over dit systeem, het Europese subsidieproject en de bedrijven die hieraan meewerken is te vinden op: