Inwoners uit de gemeente Middelburg kunnen op maandagen van 13.00 tot 16.00 uur met al hun welzijnsvragen terecht op het inloopspreekuur van Welzijn Middelburg.

Wekelijks zit een medewerker van Welzijn Middelburg klaar op het Infoplaza van de ZB aan de Kousteensedijk om vragen van inwoners te beantwoorden over onder andere burenruzies, integreren in Middelburg, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, het aanvragen van Jeugdfonds Sport en Cultuur of het organiseren van wijk- of buurtinitiatieven en sportbuurtwerk. Indien nodig wordt er verwezen naar een collega binnen de organisatie of naar de juiste instanties buiten Welzijn Middelburg.