Raadslid SP
Telefoon 088 52 610 58
E-mail: boswood811@gmail.com

Openbare betrekkingen

  • Gebiedsmanager William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (Partners voor Jeugd)
  • Bestuurslid Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk (BPSW)