Als bewoner speelt u een belangrijke rol bij de aanpak van woninginbraken. Oplettende bewoners kunnen veel inbraken voorkomen door een oogje in het zeil te houden en door de eigen woning goed te beveiligen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks in ruim één procent van de Nederlandse woningen wordt ingebroken. In veel gevallen is een inbraak te voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Een inbreker kiest altijd de weg van de minste weerstand en herkent slecht hang- en sluitwerk direct. De helft van de Nederlandse woningen beschikt hier nog steeds over. Vooral woningen van voor de bouwwetgeving van 1999 en zonder het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) verdienen extra aandacht. Door een beveiligingsbedrijf in te schakelen kunt u uw woning kritisch onder de loep laten nemen voor een advies. De PKVW-bedrijven zijn door het hele land gevestigd.

Naast goed hang- en sluitwerk kunt u ook veel voorkomen door kritisch te kijken naar de omgeving van uw huis en uw eigen gedrag. Ga na waar u zelf zou proberen om binnen te komen en kijk hoe moeilijk dat is. Sluit uw ramen en deuren en zorg dat er in de tuin geen ladders en vuilcontainers staan die inbrekers kunnen gebruiken voor een inbraak. Let daarnaast op de zichtbaarheid van uw woning. Bij hoge struiken of slechte verlichting kunnen inbrekers ongezien hun werk doen.

Bel 1-1-2

Belangrijk is om verdachte situaties altijd meteen te melden bij via 1-1-2. Een inbreker wilt voorkomen dat hij gezien of gehoord wordt. Mensen die iets zien dat gevoelsmatig niet in de haak is, schromen vaak om dit te melden aan de politie. Vaak blijkt echter juist die informatie de sleutel tot de oplossing. Een groot deel van het aantal opgeloste misdrijven is te danken aan tips vanuit de bewoners.

Boormethode

Een methode om in te breken is waar de inbreker een gat in een (raam)kozijn boort. Dit stelt de inbreker in staat om via het gat met bijvoorbeeld een ijzerdraadje de hendel van het raam te ontsluiten of sleutels ronddraaien in het deurslot. Voorkom dat u slachtoffer wordt van deze methode. Zorg dat ramen en deuren zijn voorzien van sloten die met een sleutel zijn af te sluiten. Draai ramen en deuren op slot en berg de sleutels op. Ziet u iets verdachts, een persoon of een auto? Noteer het signalement of kentekens van auto’s en geef het door aan de politie op 0900-8844.

Babbeltruc

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de politie(externe link).