Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Dan is het belangrijk dat u dit snel persoonlijk meldt bij de gemeente. Dit mag aan de balie op het stadskantoor of via onze website. Vermiste documenten verliezen na registratie automatisch hun geldigheid. Dit kan helaas niet meer worden teruggedraaid.

Direct vermissing doorgeven (link naar externe website)

Beschadigd

Ook als uw identiteitsbewijs ernstig beschadigd is, of als er onbevoegd wijzigingen op zijn aangebracht, moet u dit melden. De identiteit kan dan niet meer goed worden vastgesteld. Er kan dan ook niet meer worden nagegaan of ermee gefraudeerd is. Daarom verliest het document in zo'n geval direct zijn geldigheid. Deze documenten zijn belangrijke waardedocumenten. Ze blijven altijd eigendom van de Nederlandse staat.

Voorkom fraude

Vindt u een identiteitsbewijs van iemand anders? Dan moet u dat ook altijd melden bij de gemeente. Hiermee voorkomt u fraude. Iemand zou misbruik kunnen maken van andermans persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door op zijn/haar naam een geldlening af te sluiten, of een aankoop op afbetaling te doen. Jaarlijks wordt hierdoor miljoenen aan schade geleden. Als u een nieuw identiteitsdocument aanvraagt, moet u het oude om diezelfde reden altijd tonen.

Aanvraag

Als u een identiteitsdocument op wat voor manier dan ook bent kwijtgeraakt, meldt u dat zo snel mogelijk. Bij de gemeente kunt u een nieuw document aanvragen.

Een aanvraag als gevolg van diefstal of vermissing duurt even lang als een standaard aanvraag: 6 werkdagen.

Uw document te vaak vermist

Als u meerdere malen achter elkaar uw identiteitsdocumenten kwijtraakt, of deze moeten wegens beschadiging vaker worden vervangen, dan wordt er altijd een onderzoek gestart. Als blijkt dat u zeer onzorgvuldig met uw documenten bent omgegaan, of er is sprake van mogelijke fraude, krijgt u geen nieuw identiteitsdocument meer.

Afhalen nieuw document

Heeft u na het opgeven van uw vermissing een nieuw document aangevraagd? Dan moet u dat binnen drie maanden na de aanvraag afhalen. Anders wordt het vernietigd.

Verlies in het buitenland

Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt? Dan moet u bij de aanvraag van een nieuw document een verklaring van vermissing invullen.