De colleges van Middelburg en Veere verhogen de huidige subsidie aan de voedselbank met € 21.000. Met deze garantie tekent het bestuur van Voedselbank Walcheren de intentieverklaring om te komen tot een huurovereenkomst voor het nieuw te bouwen pand voor de kledingbank en de voedselbank door een sociale investeerder in Middelburg.

Voedselbank Walcheren huurt op dit moment een pand tegen een lage, niet marktconforme huurprijs van de gemeente Middelburg op het Siloplein aan de Kleverskerkseweg. Dit zou van tijdelijk aard zijn, maar inmiddels zijn ze daar al jaren gevestigd terwijl ze op zoek zijn naar structurele, duurzame huisvesting. Het pand verkeert in slechte staat en de gemeente Middelburg gaat de huidige locatie herontwikkelen. Voedselbank Walcheren moet daarom verhuizen naar een andere locatie.

Een sociaal investeerder is bereid gevonden om een nieuw te bouwen pand te verhuren aan de voedselbank. Het andere deel van het pand zal worden verhuurd aan de kledingbank. Huisvesting in een nieuw, duurzaam pand brengt hogere huurkosten met zich mee, die Voedselbank Walcheren niet zelfstandig kan opbrengen. Afgelopen periode hebben hierover verschillende bestuurlijke en ambtelijke gesprekken plaatsgevonden.

Om dit voor Voedselbank Walcheren financieel sluitend te maken, heeft het college van zowel Middelburg als Veere besloten de huidige subsidie aan de voedselbank te verhogen met respectievelijk € 14.000 en € 7.000.

Het bestuur van Voedselbank Walcheren heeft er nu voldoende vertrouwen in de huur de komende jaren te kunnen betalen. Ze komt tot dit besluit op basis van genomen besluiten door de gemeente Veere, de gemeente Middelburg, de diaconieën van de Protestantse Gemeente Middelburg (de Koorkerkgemeenschap, de Ontmoeting, de Nieuwe Kerkgemeente) en garantstelling door enkele particuliere geldschieters.

Nadat Voedselbank Walcheren de intentieverklaring heeft getekend, kan worden gestart met de bouw van een sober, doelmatig en vooral energiezuinig gebouw. De locatie van het pand is op de hoek van de Althoornweg-Paukenweg op bedrijventerrein Mortiere.