Huiselijk geweld

Bent u of ben jij het slachtoffer van geweld? Zoek dan hulp. Hiervoor is een Meldpunt: Veilig Thuis. De gemeente werkt samen met Veilig Thuis, zodat mishandeling en geweld zullen stoppen. Meteen contact opnemen met Veilig Thuis? Bel 0800-2000. Dit nummer is gratis. U wordt doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Ook dat mag u (anoniem) melden bij Veilig Thuis.

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan bijvoorbeeld om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch. In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld.

Kindermishandeling

Kindermishandeling kan fysiek, psychisch of seksueel geweld zijn. Ook verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling. Soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer: als getuige van huiselijk geweld. Mishandeling en misbruik kan voorkomen binnen het gezin, het sociale netwerk, of op een vereniging waar het kind lid is. Kindermishandeling komt vaker voor dan veel mensen beseffen. Wist u dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen één kind zit dat slachtoffer is van geweld?

Kent u de signalen van huiselijk geweld? Lees meer op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld. De plegers zijn partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Mishandeling kan lichamelijk of psychisch zijn. Wat ook veel voorkomt is financieel misbruik van een oudere.

Vermoedens van geweld bij anderen?

Heeft u vermoedens van mishandeling en geweld bij anderen in uw  omgeving? Neem dan contact op met Veilig thuis. Iedereen mag bellen: slachtoffers, plegers, omstanders, leraren en andere professionals. De medewerker van Veilig Thuis geeft advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren. Wat kunt u zelf doen om het geweld te stoppen? Wat kan Veilig Thuis doen? Indien nodig onderzoekt Veilig Thuis de (vermoedelijke) situatie van mishandeling en/of geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Meer informatie via: www.veiligthuis.nl of telefonisch: 0800-2000 (gratis).

Crisissituatie

Mishandeling en geweld kunnen uitlopen op een crisissituatie van acute onveiligheid. Wanneer er een crisissituatie ontstaat wordt ook de gemeente erbij betrokken.