Op een gewone droge dag pompen de beide rioolgemalen van Middelburg en het gemaal van Arnemuiden meer dan acht miljoen liter afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Afvalwater dat afkomstig is van alle woningen en bedrijven in Middelburg, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens. Acht miljoen liter. Dat zijn driehonderd tankwagens!

Tankwagen
Iedere dag 300 tankwagens afvalwater

Als het regent, loopt de openbare riolering vol en draaien alle rioolgemalen en de rioolwaterzuivering op volle kracht. Zo kunnen de gemalen van Middelburg en Arnemuiden, als het een hele dag regent, op één dag wel tachtig miljoen liter afvalwater naar de rioolwaterzuivering pompen, dat zijn maar liefst 3.000 tankwagens.

Het komt echter ook enkele keren per jaar voor dat er meer regenwater valt dan de openbare riolering kan bergen én de rioolgemalen naar de rioolwaterzuivering kunnen verpompen. Dan lopen de riolen over en stroomt er een mengsel van afvalwater en regenwater in grachten, waterpartijen en sloten. Dit gebeurt via zogenaamde riooloverstorten. Overstorten zijn de ontlastpunten van de openbare riolering. Dankzij de overstorten kan de openbare riolering meer dan twintig millimeter regen per uur verwerken. Dat is de meer dan vijfenzestig miljoen liter per uur!

Het bijzondere van dit alles is dat u er niets van merkt. En zo hoort het ook.

Als het nog harder regent, kunnen ook de riooloverstorten het niet meer aan. Dan komt er water op de straat te staan en spreken we over wateroverlast. Wateroverlast is hinderlijk maar niet heel erg. Het water op straat staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool. Meestal is het water dat op straat staat binnen een uur weer weg.

En als het dan nog harder gaat regenen, loopt ook de straat over en kan er water in gebouwen stromen, tunnels onder water lopen et cetera.

Alle openbare riolering van Nederland werkt zoals hierboven is omschreven. Ook is alle openbare riolering in Nederland op dezelfde manier ontworpen en aangelegd. De openbare riolering van Middelburg ook.