Uitleg over de werking van het rioolstelsel.

Al het water uit uw wastafel, toilet, douche, bad, gootsteen, vaatwasmachine of wasmachine 'verdwijnt'. Afvalwater noemen we dit. Via afvoerbuizen in muren en vloeren loopt het naar een buis onder uw woning.

Het regenwater van uw woning loopt vanaf het dak via de dakgoot de regenpijp in.

Het afvalwater en het regenwater van uw woning loopt vervolgens via één buis of twee buizen naar de openbare riolering in de straat. Of dit via één buis of twee buizen loopt, hangt af van het type openbare riolering in de straat. Verderop in dit artikel wordt dit uitgelegd.

Er is ook nog regenwater dat op de straat valt. Dit loopt naar straatkolken en komt ook in de openbare riolering terecht.

Straatkolk
Straatkolk

Zodra het afvalwater en het regenwater van uw woning in de buizen van de openbare riolering zit, wordt het verder afgevoerd. De buizen van de openbare riolering liggen onder een kleine helling waardoor het afvalwater vanzelf naar het laagste punt stroomt.

De openbare riolering ligt meestal onder de straat. Aan de inspectieputten in de straat kunt u zien waar de openbare riolering ligt.

Inspectieput
Inspectieput

Soms is de openbare riolering één (grote) buis waar het afvalwater en het regenwater samen door heen stromen. Gemengde riolering noemen we dit systeem. Steeds vaker bestaat de openbare riolering echter uit twee buizen die vlak naast elkaar liggen: een (kleinere) buis voor het afvalwater en een (grotere) buis voor het regenwater. Dit noemen we een gescheiden rioleringssysteem. Als er een gescheiden openbare riolering ligt, moet/kan de riolering van uw woning ook gescheiden zijn/worden.

 Gescheiden riolering
Gescheiden riolering