Fractie Onderdijk
Duunmede 14
4337 BA Middelburg
Telefoon (0118) 61 44 16
onderdijk.hilde@kpnmail.nl

Openbare betrekkingen

  • Zelfstandig juridisch adviseur Onderdijk juridisch advies (ZZP)
  • Lid College van Deskundigen Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond (KNWV)
  • Lid kenniskring Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat (VOR)
  • Lid Geschillencommissie Mensa (Vereniging hoogbegaafdheid)
  • Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) (omgevingswet)